Iron Mountain blue mountains backdrop

Tīmekļa vietnes noteikumi

Juridiskā adrese

Iron Mountain (UK) PLC, Ground Floor, 4 More London Riverside, London SE1 2AU
Tālr.: (020) 7939 1500
Fakss: (020) 7939 1501
http://www.ironmountain.com/en-gb
Uzņ. reģ. Nr. Anglijā: 1478540

TĪMEKĻA VIETNES IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI

Šajā lapā (ieskaitot tajā norādītos dokumentus) ir izklāstīti lietošanas noteikumi (“Lietošanas noteikumi”), pēc kuriem vadoties, varat izmantot mūsu tīmekļa vietni http://www.ironmountain.com/en-gb (“tīmekļa vietne”), neatkarīgi no tā, vai esat viesis vai reģistrēts lietotājs. Pirms sākat izmantot šo tīmekļa vietni, uzmanīgi izlasiet šos Lietošanas noteikumus. Izmantojot šo tīmekļa vietni, Jūs apstiprināt, ka piekrītat šiem Lietošanas noteikumiem un apņematies tos ievērot. Ja nepiekrītat šiem Lietošanas noteikumiem, lūdzam šo tīmekļa vietni neizmantot.

1 INFORMĀCIJA PAR MUMS

1.1. Šo tīmekļa vietni pārvalda  Iron Mountain (UK) PLC, Ground Floor, 4 More London Riverside, London SE1 2AU, uzņ. reģ. Nr. Anglijā: 1478540.

2 PIEKĻUVE MŪSU TĪMEKĻA VIETNEI

2.1. Piekļuve mūsu tīmekļa vietnei ir atļauta uz laiku, un mēs paturam tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma atcelt vai mainīt šajā tīmekļa vietnē sniegtos pakalpojumus (sk. tālāk). Mēs nebūsim atbildīgi, ja jebkādu iemeslu dēļ mūsu tīmekļa vietne jebkurā brīdī vai uz jebkādu laiku var kļūt nepieejama.

2.2. Laiku pa laikam šajā tīmekļa vietnē reģistrētajiem lietotājiem varam ierobežot piekļuvi noteiktām šīs tīmekļa vietnes daļām vai tīmekļa vietnei pilnībā.

2.3. Ja Jūs izvēlaties vai Jums tiek piešķirts lietotāja identifikācijas kods, parole vai citi dati, kas saistīti ar mūsu drošības procedūrām, Jūsu pienākums ir nodrošināt šīs informācijas konfidencialitāti un Jūs nedrīkstat to atklāt nevienai trešajai pusei. Mums ir tiesības jebkurā laikā deaktivizēt jebkādu lietotāja identifikācijas kodu vai paroli, neatkarīgi no tā, vai esat tos izvēlējies pats vai tie ir mūsu piešķirti, ja mūsuprāt, neesat ievērojis jebkuru no šajos Lietošanas noteikumos izklāstītajiem nosacījumiem.

2.4. Jūs esat atbildīgs par visiem procesiem, kas nepieciešami, lai Jūs varētu saņemt piekļuvi šai tīmekļa vietnei. jūs turklāt esat atbildīgs arī par to, lai visas personas, kas piekļūst šai tīmekļa vietnei, izmantojot Jūsu interneta savienojumu, tiktu iepazīstinātas ar šiem Lietošanas noteikumiem un tos ievērotu.

3 INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBAS

3.1. Visas mūsu tīmekļa vietnes intelektuālā īpašuma tiesības, ieskaitot visas preču zīmes un publicēto materiālu, ir mūsu īpašums vai arī tās mums ir piešķirtas uz licences pamata. Šie darbi ir aizsargāti ar autortiesību likumiem un līgumiem visā pasaulē. Visas tiesības ir aizsargātas.

3.2. Jūs varat izdrukāt vienu jebkuras mūsu tīmekļa vietnes lapas (-u) kopiju vai lejupielādēt tās izvilkumus personīgai lietošanai, un jūs varat pievērst citu savas organizācijas biedru uzmanību mūsu tīmekļa vietnē publicētajam materiālam.

3.3. Aizliegts veikt jebkādas izdrukāto papīra kopiju vai lejupielādēto digitālo kopiju satura modifikācijas, tāpat aizliegts izmantot jebkādas ilustrācijas, fotogrāfijas, video vai audio materiālus vai grafiskos elementus atsevišķi no to pavadošā teksta.

3.4. Jūsu pienākums ir visos gadījumos mūs (vai jebkurus citus norādītos subjektus) atzīt kā šajā tīmekļa vietnē publicētā materiāla autorus.

3.5. Aizliegts bez mūsu vai licences devēja atļaujas komerciālos nolūkos izmantot jebkuru šajā tīmekļa vietnē publicēto materiāla daļu.

3.6. Ja izdrukājat, nokopējat vai lejupielādējat jebkuru no šīs tīmekļa vietnes daļām, pārkāpjot šos Lietošanas noteikumus, Jūs uzreiz zaudējat tiesības izmantot šo tīmekļa vietni un Jūsu pienākums, pēc mūsu pieprasījuma, ir atgriezt vai iznīcināt jebkādas Jūsu izveidotās tāda materiāla kopijas.

4 PUBLICĒTĀS INFORMĀCIJAS UZTICAMĪBA

4.1. Komentāri un cita šajā tīmekļa vietnē atrodamā informācija nav publicēta konsultatīvos nolūkos un tā nav traktējama kā uzticama. Tāpēc neuzņemamies nekādu atbildību gadījumos, kad jebkurš no šīs tīmekļa vietnes lietotājiem vai cita persona, kas ir informēta par noteiktu šīs tīmekļa vietnes saturu, nolemtu paļauties uz tādu informāciju.

5 TĪMEKĻA VIETNES IZMAIŅAS

5.1. Mēs tiecamies uz to, lai šī tīmekļa vietne tiktu regulāri atjaunota, tāpēc jebkurā brīdī varam mainīt tās saturu. Esot nepieciešamībai, varam liegt piekļuvi šai tīmekļa vietnei vai slēgt to uz neierobežotu laiku. Jebkurš no mūsu tīmekļa vietnē publicētajiem materiāliem dotajā laikā var būt novecojis, un mūsu pienākums nav tādu materiālu atjaunot.

6 ATBILDĪBA

6.1. Šajā tīmekļa vietnē publicētajam materiālam nav nekādu garantiju vai nosacījumu attiecībā uz tā precizitāti. 6.2. Neviens no šiem Lietošanas noteikumu nosacījumiem neatceļ un neierobežo atbildību par personīga kaitējuma nodarīšanu vai nāves izraisīšanu nolaidīgas vai krāpnieciskas maldināšanas rezultātā. 6.3. Balstoties uz 6.2. punktu, visas kompensācijas, garantijas, noteikumi un nosacījumi (tiešie vai netiešie) netiek piemēroti tādā mērā, cik to pieļauj likumi. 6.4. Balstoties uz 6.2. punktu, mēs nebūsim atbildīgi par jebkādām pretenzijām, kuru pamatā ir līgums, tiesību pārkāpums, pirms līguma noslēgšanas vai citi apstākļi (izņemot krāpniecisku vai nolaidīgu maldināšanu) un kas ir saistītas ar šiem Lietošanas noteikumiem, un saskarē ar: 6.4.1. tiešiem, netiešiem vai izrietošiem zaudējumiem vai kaitējumu, kuru varat piedzīvot, saskarē ar šo tīmekļa vietni vai šīs tīmekļa vietnes lietošanu, Jūsu nespējas to lietot vai šīs tīmekļa vietnes vai jebkuras tīmekļa vietnes, kas ir ar to saistīta, un jebkuru publicēto materiālu lietošanas rezultātā; vai 6.4.2. ekonomiskiem zaudējumiem (ieskaitot, bez ierobežojumiem, ienākumus, datus, peļņu, līgumus, biznesa vai paredzamos ietaupījumus); vai 6.4.3. prestiža vai reputācijas zaudēšanu; vai 6.4.4. speciāliem vai netiešiem zaudējumiem; vai 6.4.5. jebkāda cita veida zaudējumiem vai kaitējumu, kuru esat piedzīvojis vai kurš ir radies šo Lietošanas noteikumu dēļ, un kuru pamatā ir tiesību pārkāpums (ieskaitot nolaidību), līguma pārkāpums vai citi apstākļi pat, ja tādu kaitējumu bija iespējams paredzēt.

7 INFORMĀCIJA PAR JUMS UN JŪSU APMEKLĒJUMIEM ŠAJĀ TĪMEKĻA VIETNĒ

7.1. Jūsu datus apstrādājam, vadoties pēc savas privātuma politikas. Izmantojot šo tīmekļa vietni, Jūs apliecināt savu piekrišanu tādai datu apstrādei un Jūs garantējat, ka visi Jūsu sniegtie dati ir pareizi.

8 DARĪJUMI, KAS TIEK SLĒGTI CAUR MŪSU TĪMEKĻA VIETNI

8.1. Mūsu produktu pirkšanas – pārdošanas līgumiem, kas tiek noslēgti caur šo tīmekļa vietni vai saskarē ar Jūsu šīs tīmekļa vietnes apmeklējumu, tiek piemēroti mūsu pārdošanas noteikumi un nosacījumi, ar kuriem varat iepazīties, spiežot uz norādes “noteikumi un nosacījumi.

9 VĪRUSI, IELAUŠANĀS UN CITI PĀRKĀPUMI

9.1. Aizliegts neatbilstoši lietot šo tīmekļa vietni, apzināti izplatot vīrusus, “Trojas zirgus”, “tārpus” (angļu v.: worm), loģiskās bumbas (angļu v.: logic bomb) vai citus ļaunprātīgus vai tehnoloģiski kaitīgus materiālus. Aizliegts mēģināt saņemt neatļautu piekļuvi šai tīmekļa vietnei, serverim, kurā ievietota šī tīmekļa vietne, datoram vai datubāzei, kas ir pievienota šai tīmekļa vietnei. Aizliegts uzbrukt šai tīmekļa vietnei, gatavojot pakalpojumatteices uzbrukumus vai izkliedētos pakalpojumatteices uzbrukumus. 9.2. Šī noteikuma pārkāpums var tikt traktēts kā noziedzīga darbība. Par jebkādu tāda rakstura pārkāpumu ziņosim tiesībaizsardzības institūcijām un ar tām sadarbosimies, atklājot Jūsu identitāti. Tāda pārkāpuma gadījumā Jūs uzreiz zaudēsit tiesības izmantot šo tīmekļa vietni. 9.3. Mēs nebūsim atbildīgi par nekādiem zaudējumiem vai kaitējumu, kas radies izkliedētā pakalpojumatteices uzbrukuma, vīrusu vai citu tehnoloģiski kaitīgu materiālu, kas var inficēt Jūsu datorierīces, datorprogrammas, datus vai citu īpašumu, dēļ, kas radušies, Jums lietojot šo tīmekļa vietni vai lejupielādējot jebkādu tajā vai ar to saistītajā tīmekļa vietnē publicēto materiālu.

10 MŪSU TĪMEKĻA VIETNĒ PUBLICĒTĀS NORĀDES

10.1. Tajos gadījumos, kad šajā tīmekļa vietnē tiek publicētas norādes uz citām trešo pušu tīmekļa vietnēm un resursiem, šīs norādes tiek publicētas tikai informatīvos nolūkos. Mums nav kontroles pār šo tīmekļa vietņu vai resursu saturu, un neuzņemamies nekādu atbildību par tiem vai jebkādiem zaudējumiem vai kaitējumu, kuru varat piedzīvot, tos izmantojot.

11 IZMAIŅAS

11.1. Jebkurā brīdī varam pārskatīt šos Lietošanas noteikumus, šajā lapā veicot izmaiņas. Ceram, ka laiku pa laikam pārskatīsit šo lapu, lai iepazītos ar jebkādām iespējamajām Jums piemērojamajām noteikumu izmaiņām. Atsevišķus šajos noteikumos izklāstītos nosacījumus var nomainīt citi šajās tīmekļa vietnes daļās publicētie nosacījumi un paziņojumi.

12 DATU AIZSARDZĪBA UN PRIVĀTUMS

12.1. Jūsu sniegtos datus neizmantosim citiem mērķiem, kā tikai tiem, kas norādīti mūsu privātuma politikā, ar kuru varat iepazīties, spiežot uz norādes “privātuma politika.

13 KONTAKTI

13.1. Ja Jums ir radušies jautājumi, kas saistīti ar šajā tīmekļa vietnē publicēto materiālu, lūdzam sazināties ar mums pa e-pasta adresi: webmaster@ironmountain.co.uk.

14 DAŽĀDI

14.1. Jebkādiem paziņojumiem vai citai komunikācijai saskaņā ar šiem Lietošanas noteikumiem jābūt iesniegtai rakstiski un piegādātai vai nosūtītai kā iepriekš apmaksātam prioritāram pasta sūtījumam vai pa faksu. Jebkāds personīgi piegādāts paziņojums vai dokuments tiks uzskatīts par saņemtu tā piegādes brīdī, pa pastu nosūtīts paziņojums vai dokuments tiks uzskatīts par saņemtu 48 stundas pēc tā nosūtīšanas, bet pa faksu nosūtīts paziņojums vai dokuments – tā nosūtīšanas brīdī. 14.2. Atteikšanās uzņemties atbildību par Jūsu nodarīto Lietošanas noteikumu pārkāpumu nevar tikt traktēta kā atteikšanās uzņemties atbildību par vēlākiem šo noteikumu vai citu nosacījumu pārkāpumiem. 14.3. Gadījumā, kad jebkuri no šiem Lietošanas noteikumiem zaudē spēku, kļūst nelikumīgi vai neizpildāmi, tas nevar pilnā apmērā vai daļēji ietekmēt atlikušo šo Lietošanas noteikumu spēkā esamību vai jebkura atlikušā noteikuma daļas spēkā esamību. 14.4. Šie Lietošanas noteikumi, mūsu piemērojamie pārdošanas nosacījumi un mūsu privātuma politika pilnībā aptver mūsu savstarpējo vienošanos. 14.5. Šiem Lietošanas noteikumiem tiks piemēroti un tie visos gadījumos tiks skaidroti pēc Anglijas un Biznesa likumiem. Anglijas tiesām būs izņēmuma jurisdikcija izskatīt jebkādas pretenzijas, kas saistītas ar mūsu tīmekļa vietnes apmeklējumu, taču mēs paturam tiesības celt pret Jums prasību par šo noteikumu pārkāpumu Jūsu dzīvesvietas valstī vai citā atbilstošā valstī. Pateicamies, ka apmeklējat mūsu tīmekļa vietni.

INTELEKTUĀLAIS ĪPAŠUMS

Iron Mountain” piederošās preču zīmes

Šis ir pašreizējais saraksts ar “Iron Mountain” Amerikas Savienotajās Valstīs piederošajām preču zīmēm. Lielā “Iron Mountain” piedāvāto pakalpojumu klāsta dēļ “Iron Mountain” uzskaita tikai galvenās preču zīmes. Ja konkrētā preču zīme šajā lapā nav norādīta, tas nenozīmē, ka tā nepieder “Iron Mountain” vai ka tā netiek aktīvi pārdota, vai ka tā ir nenozīmīga attiecīgajā tirgū.
Aiz katra preču zīmes statusa ir norādīti simboli ® vai TM. Tās ir “Iron Mountain” Amerikas Savienotajās Valstīs un citās valstīts piederošās preču zīmes.
Statusa aile atklāj preču zīmes statusu Amerikas Savienotajās Valstīs un (vai) citās valstīs.

Trademark

Status

Iron Mountain ®
Design of Mountain (triangle) ®
Delta Block ®
SafeKeeperPLUS ®
1-800-FASTFILE ®
COMAC ®
COMAC [wave of design] ®
Connected ®
Connected logo ®
Connected DataProtector TM
Connected DataProtector/PC TM
Connected DataProtector/SV TM
Connected EmailOptimizer TM
EnterpriseValue Archives Architecture ®
EVAA ®
DataBundler TM
AdaptiveMarketing TM
BackupCare TM
COMPASS TM
eCustomize TM
GroupTrak TM
InControl TM
Iron Mountain Connect TM
i-Purge TM
MyRoam TM
MediaCare TM
Records Collector TM
SecureBase TM
SecureSync TM
SendOnce ®
ShipTrak TM
Sure-DNS TM
TLD Monitor TM
LiveVault ®

Sazinies ar mums

paper and pen

Sazinies ar mums

Aizpildiet šo veidlapu, un Iron Mountain speciālists sazināsies ar jums vienas darba dienas laikā.
Saņemt citātu
customer service

Atbalsta centrs

Mūsu klientu atbalsta centrs var palīdzēt sniegt jums ātrākās atbildes uz jūsu jautājumiem.
Saņemiet atbalstu
ringing telephone

Zvanu pārdošanu

Sazinieties ar kādu no mūsu zinošajiem pārstāvjiem, lai risinātu jūsu īpašās risinājumu vajadzības.
+371 28369359