collection of tapes

Ekstern sikkerhedsopbevaring af bånd

Du kan fokusere på virksomhedsdrevet innovation. Lad os beskytte dine data.

Kontakt os
man using ipad

Tjenester til backup og ekstern sikkerhedsopbevaring af bånd

Ekstern og offlinebaseret beskyttelse af kritisk virksomhedsdokumentation giver dig sindsro med tanken om muligheden for gendannelse af data, når det er nødvendigt

Dit personale bør fokusere på de opgaver, der er vigtige for forretningen. Men med voksende mængder kritisk virksomhedsdokumentation, der skal sikkerhedskopieres og beskyttes, tvinges man til at bruge tid og penge på administration af processen, medierne og anlæggene.

Ved at flytte båndene til et eksternt sted og over i hænderne på en betroet tredjepart med gennemprøvede ressourcer, varetægtskæde, teknologi og erfaring fokuseret på beskyttelse af dine data kan du reducere nedetid og komme tilbage på benene – fordi din forretning er afhængig af det.

Ekstern beskyttelse og bevaring af data – krav fra bestemmelser imødekommes, mens datatilgængelighed sikres

At skulle håndtere konsekvenserne ved fejl i hardware, menneskelige fejl, ødelagt software eller naturlige eller menneskeskabte katastrofer kan påvirke produktiviteten. Men dataene skal sikkerhedskopieres og – endnu vigtigere – beskyttes eksternt, så de er tilgængelige til gendannelse.

Iron Mountain®'s tjenester til ekstern sikkerhedsopbevaring af bånd er en omfattende databeskyttelsesløsning til transport, opbevaring, administration og hentning af dine backupmedier fra et sikret eksternt anlæg.

Vi råder over den ekspertise, der skal sikre, at du kan komme tilbage på fode, hvis det uventede sker. Vores sikre logistik og strenge protokoller for Forstår ikke hvad det betyder sikrer beskyttelse af dine kritiske oplysninger, mens de er i transit eller ligger passive. Eftersom dine medier håndteres ved brug af gennemprøvede procedurer og gennemprøvede procedure, kan du desuden sætte din lid til, at du kan finde netop det, du skal bruge, når som helst en intern eller ekstern kilde anmoder om data fra et bestemt bånd.

business people in discussion

Løsningen omfatter:mountain ranges

Få vished om, at dit eksterne lager både er komplet og nøjagtigt

Ukendte eller uløste uoverensstemmelser i tape arkiv udgør en større risiko for din organisation – navnlig, når medier, der ikke er redegjort for, til enhver tid kan blive forespurgt som en del af en revisions- eller litigationsanmodning eller som reaktion på en hændelse med nødgendannelse. Og det kan kræve omfattende mængder tid, energi og omkostninger at søge efter og lokalisere forlagte medier.

Det er i din egen interesse at vide, at dit lager er nøjagtigt og fuldstændigt. Iron Mountains interne revisionsservice tilvejebringer et ekstra tryghedsaspekt ved at hjælpe dig med afdække, nøjagtigt hvilke data du har, og hvor de er placeret.

Lagersammenligning

Enkelt og effektivt: Du indsender dine mediestregkoder via SecureSync®, hvorefter vi opretter en rapport, der viser evt. uoverensstemmelser. Der opkræves ikke gebyrer af nuværende kunder, som har Iron Mountain®'s eksterne båndværdiskabe.

Logisk revision af medie arkiv.

Scan og rapportér. Iron Mountain scanner alle eller et undersæt af stregkoderne til dine medier, der er lagret i vores værdiskab. Når scanningen er gennemført, modtager dine autoriserede brugere en rapport over resultaterne, herunder evt. fejl, dubletter og/eller manglende dele.

Kundescanning

Rul ærmerne op, og tag arbejdshandskerne på. Besøg et af Iron Mountains medieværdiskabe, og du får plads til at arbejde, så du kan udføre en revision på stedet ved brug af dit eget personale. Iron Mountain hjælper dig med revisionen og med at afhjælpe evt. uoverensstemmelser, der måtte opstå.

Krav til virksomheder ændres konstant, i takt med at nye regler og bestemmelser offentliggøres – og alligevel skal din virksomhed agere i overensstemmelse.

Det kan være komplekst og vanskeligt at fastholde en effektiv og pålidelig strategi for værdiskabe, der imødekommer de krav, der konstant er i forandring. Iron Mountains eksterne konsulenttjenester vedr. værdiskabe giver dig indsigt i best practices for opbevaring af bånd i og uden for værdiskabe.

Iron Mountain råder over et betroet team med professionelle rådgivere, der giver dig den rådgivning, der skal til for bedst muligt at tage hånd om dine krav til databeskyttelse, nødgendannelse og arkiverings muligheder. Vores rådgivere tilvejebringer praktiske anbefalinger, branchens best practice og personlig opmærksomhed, således at din organisations data holdes sikre, i overensstemmelse med gældende regulativer og korrekt administrerede.

Dataopbevaring og fremfinding af bånd kan være tidskrævende. Spar din organisation for tid, penge og plads, og lad Iron Mountains fagfolks styrke din datalagringsproces.

Politikker for datavækst og -opbevaring gør arkiverede data vanskelige at administrere

Det er nødvendigt at opbevare virksomhedsdata – enten af overensstemmelseshensyn eller med henblik på at bevare organisationens strategi. Men dataene vokser hurtigt og skaber overløb. På nuværende tidspunkt har du så mange data, at du er i tvivl om, hvordan du skal administrere dem. Det er vigtige oplysninger, der skal administreres af hensyn til din virksomheds integritet, men lagring er blevet en udfordring.

Erfaring og viden, der hjælper med at beskytte og bevare information

Backup egner sig til genskabelse og arkivering egner sig til gendannelse. I alle situationer – uanset om der er tale om hverdagsanliggender eller en større katastrofe – har du behov for at kunne tilgå dine data på en sikker og effektiv facon. Iron Mountain råder over den erfaring og viden, du skal bruge for at kunne bestemme, hvordan information til arkiverings og backupformål bestemmes.

Iron Mountain leverer en omfattende dataarkiveringsløsning og et indhentningsprogram med henblik på omkostningseffektiv beskyttelse og bevaring af data, der skal opbevares og gøres tilgængelig af hensyn til overensstemmelse, juridiske anliggender og værdiskabelse – så it-personalet kan fokusere på at drive virksomhedsinnovation fremad, mens du ved, hvilke data der er lagret og alligevel er tilgængelige, når behovet opstår.

Datavækst kan gøre det vanskeligt at identificere den information, der skal opbevares

Din organisation vokser, og det gør volumenet af digitale medier også. Det er vanskeligt at identificere specifikke informationsdele, når du gennemsøger båndarkiver. Dette er i særdeleshed gældende, når dine oplysninger kan lagres i flere forskellige redundante medieformater. Desuden har du muligvis oplevet fusioner, opkøb, virksomhedsudvidelser og ændringer i it-organisationen, hvilket gør det mere udfordrende at tage hånd om dine tidligere og nuværende datavolumener.

Udvikl og implementer en veldefineret politik for dataopbevaring.

At tage hånd om eksplosiv vækst i data samtidigt med at afgøre, nøjagtigt hvilke data der skal opbevares, skaber udfordringer:

  • Bestem, hvilke oplysninger der ligger på dine historiske backupbånd
  • Fremtag information til afsløringsanmodninger eller øvrige tidskritiske anmodninger
  • Risikoen for afgifter og bøder ved manglende reaktion på en begivenhed med juridisk betinget afsløring eller overensstemmelse
  • Ro i sindet med tanken om, at du kun beholder de data, der skal opbevares
  • Træf beslutninger om opbevaring, destruktion og genskabelse af dine data
  • Hemmeligheden bag at vide, hvilke data man ikke længere skal bruge, består i at 1) vide, hvad man har, og 2) implementere en forsvarlig, veldefineret opbevaringspolitik med henblik på at beskytte datalageret.
  • Iron Mountain®'s løsning til båndidentifikation hjælper dig med at forstå indholdet af dine backupbånd igennem proaktiv indeksering, således at du får et klart billede af de datatyper, der befinder sig på dine bånd.

Vi gør det nemt at komme i gang.

Jeg accepterer at ved afsendelse af denne formular giver jeg Iron Mountain tilladelse til at behandle mine data efter forskrift beskrevet i Iron Mountains "Privacy Notice". Hvis du tidligere har tilmeldt dig modtagelse af marketing emails, men ændrer mening, kan du afmelde dig ved klikke her.

Hvorfor Iron Mountain?


Vi har erfaringen og ekspertisen til at strømline din organisation, samtidig med at vi sørger for sikkerheden for din virksomhed og dine kundedata. Together, we elevate the power of your work.


Om os

Kontakt os

paper and pen

Kontakt os

Udfyld denne formular, så kontakter en specialist fra Iron Mountain dig inden for én arbejdsdag.
Få et tilbud
laptop profile screen

Login og betaling

Log på din konto, eller find ud af, hvordan du opretter en.
Kom godt i gang
customer service

Kundeservicecenter

Vores kundeservicecenter kan give dig de hurtigste svar på dine spørgsmål.
Få hjælp
ringing telephone

Ring til salgsafdelingen

Kontakt en af vores kompetente repræsentanter, og få hjælp til løsning af dine specifikke behov.
+45 70 21 77 00