Sikre en bæredygtig fremtid

Bæredygtighed

Corporate Responsibility - Securing a sustainable future

Sikre en bæredygtig fremtid

Bæredygtighed

  1. Home
  2. Om os
  3. Bæredygtighed

IRON MOUNTAINS BÆREDYGTIGE FOKUS

Vores vej til en modstandsdygtig og ansvarlig virksomhed.

Hos Iron Mountain stræber vi efter at være vores kunders mest betroede partner, der hjælper dem med at se og beskytte værdien af det, der betyder mest for dem, på en innovativ og socialt ansvarsfuld måde.

Vi fokuserer vores indsats på det, der er vigtigst - at værne om vores kunders tillid, styrke vores medarbejdere, styrke vores communities og beskytte vores planet. Vi sikrer os at handle med integritet og på en måde, der skaber værdi for alle vores interessenter.

Sammen udfordrer vi os selv og inspirerer andre til at skabe innovative forretningsløsninger, der har en positiv miljømæssig og social indvirkning - vi arbejder på at sikre en bæredygtig fremtid.

Vi værner om vores kunders tillid

Iron Mountain giver kunderne innovative løsninger, der bringer dem tættere på at nå deres mål og ESG-ambitioner. Vi mener, at innovation og integritet baner vejen for langsigtet, bæredygtig succes. Baseret på denne filosofi bygger vi tillidsfulde relationer med vores interessenter. Vores tilgang understøttes af overbevisningen om, at etik og god ledelse har betydning for vores fremtidige succes.

Vi beskytter vores planet

Vi tager vores miljømæssige ansvar alvorligt og bidrager til kampen for en energineutral fremtid for vores planet. Vi opsøger muligheder for at optimere vores miljømæssige præstationer inden for drift. Samtidig gør vi vores kunder i stand til at administrere information, mens de opfylder deres miljømål. Og vi samarbejder med vores leverandører for at opdage flere muligheder for beskyttelse af vores planet - sammen.

Vi styrker vores medarbejdere

Hos Iron Mountain fremmer vi en kultur af samarbejde, mod og kundeengagement, som alle Iron Mountain-medarbejdere lever efter. Vi arbejder sammen om at skabe en arbejdsplads, hvor hver medarbejders autentiske jeg er velkomment, accepteret og inkluderet. Når vi sætter skub i innovation gennem forskelligartede ideer, baggrunde og perspektiver, trives vores medarbejdere, vores kunder får gavn af det, og vores forretning lykkes.

Styrkelse af vores fællesskaber

Vores indflydelse rækker længere end væggene i vores bygninger. Vi bidrager positivt til de fællesskaber, hvor vi har drift, ved at udnytte vores forretnings unikke muligheder. Vi går længere end filantropi for at drive forretning på en måde, der sikrer en gunstig fremtid for fællesskaber.

HISTORIER OM VIRKSOMHEDSANSVAR

UK Green power story- Windmills

Iron Mountain opnår milepæle for vedvarende energi i Europa

Storbritannien, Irland og Benelux er de første virksomheds regioner, der når RE100 - målet om 100% grøn energi.
More than a moment

Mere end et øjeblik: Stop racisme

I september 2020 sammensatte vi, med hjælp fra vores medarbejdere, en række grundregler imod racisme - til i dag og alle andre dage...
Iron Mountain®Workflow Automation™ Powered By Hyland – For Contracts Management- People in a meeting

Iron Mountain - vinder af RE100 Leadership Awards’ Most Impactful Pioneer

Prisen anerkender Iron Mountains fantastiske engagement og innovationer i forhold til miljøvenlige alternativer...

Vores engagement og forpligtelser

United Nations Global Compact

FN's Global Compact

Som underskriver af FN's Global Compact (UNGG) er Iron Mountain forpligtet til at følge politikker, strategier og procedurer samt skabe en integritetskultur, der understøtter alle ti grundregler.
UK Modern Slavery Act - Big Ben Parliament London

Storbritanniens Modern Slavery Act (den britiske lov om moderne slaveri)

Iron Mountains forretning og kerneværdier er baseret på overholdelse og handling med integritet. Vi tager overholdelse af love alvorligt og forbliver engagerede i udryddelsen af slaveri, menneskehandel og krænkelse af menneskerettigheder verden over.
Code of Ethics

Etiske regler

Hos Iron Mountain mener vi, at det at drive forretning med integritet er den eneste måde at drive forretning på. Vi er dedikerede til vores kompromisløse etiske standarder og til at fastsætte de bedste praksisser for vores industri.
Supplier Code of Ethics - Iron Mountain employee

Etiske regler for leverandører

Iron Mountains adfærdskodeks for leverandører (som supplerer vores Etiske regler og Forretningsadfærd) fremsætter de grundregler, standarder og praksisser, der kræves for at lave forretning med Iron Mountain. Alle, der har kontrakt med os, skal følge kodekset.
TCFD Report - sunrise field

TCFD Rapport

Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) - rammer for frivillig offentliggørelse.
Global Environmental Policy - Snowy mountain peaks

Global miljøpolitik

Hos Iron Mountain fokuserer vi vores miljømæssige bæredygtighedsindsats på de konkrete skridt, vi som virksomhed kan tage for at minimere det aftryk, vores drift har på miljøet.

2021 ÅRSRAPPORT OM
VIRKSOMHEDSANSVAR

Vi er dedikerede til transparent rapportering om indsatser inden for Virksomhedsansvar i overensstemmelse med retningslinjerne for Global Reporting Initiative (GRI). Vores Corporate Responsibility-rapport skitserer vores forpligtelser og fremskridt mod vigtige succesmål for vores indsats i samfundet, for miljøet og for vores medarbejdere.
Læs mere