Itävaltalainen sairaala digitoi potilastiedot tehokkuuden parantamiseksi

Asiakastapauksia

Iron Mountain® -palvelu tehosti itävaltalaisen sairaalan potilastietojen elinkaaren hallintaa tarjoten täydellisen hallussapidon ketjun sairaalan prosesseille.

18. marraskuuta 20218 minuuttia
female doctor working on laptop

Itävaltalainen sairaala digitoi potilastiedot

“Meidän osastollamme hyväksyntä digitalisaatioon oli erittäin korkea heti alusta alkaen.”

Gertrude Eggl, kirjoituspalvelujen ja arkistojen johtaja, Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Kirchdorf, Oberösterreichische Gesundheitsholding GmbH

Tulokset

Terveydenhuollon ammattilaiset pääsevät turvallisesti käsiksi potilastiedostoihin sairaalatietojärjestelmän (HIS) kautta milloin tahansa ja missä tahansa. Tietueiden vaurioitumisen tai katoamisen riski on pienempi. Skannaamalla alkuperäiset asiakirjat, joita oli säilytetty jopa 30 vuotta, voidaan nyt tuhota turvallisesti, mikä vähentää entisestään hallintotyötä ja kustannuksia.

Haaste

Sairaala päätti parantaa potilastietojensa saatavuutta ja halusi korvata paperitiedostonsa, resursseja vaativat prosessinsa sekä ylitäydet arkistonsa luotettavammalla ja tehokkaammalla digitaalisella arkistopalvelulla.

Ratkaisu

Iron Mountainin® tarjoama ratkaisu oli kokonaisvaltainen, ulkoistettu arkistopalvelu potilastietojen elinkaaren hallintaan, joka varmisti samalla turvallisen, täydellisen hallussapidon ketjun kaikissa keräys-, kuljetus-, digitointi- ja silppuamisprosesseissa.

Potilastietojen asiakirjahallintaa viidellä klinikalla ja kahdeksassa toimipaikassa

“Kun potilaskansio valmisteltiin arkistointia varten, asiakirjoja piti liimata ja nitoa. Joka kerta kun sitä haluttiin tarkastella, asiakirjat oli eroteltava ja sen sisältöä oli varottava vahingoittamasta ennen kansion uudelleensulkemista ja palauttamista.”

Gertrude Eggl

Paperisten tietueiden ja manuaalisten prosessien haastavuus

Tehottomat arkistot

Oberösterreichische Gesundheitsholding GmbH (OÖG) tarjoaa potilailleen kattavia sairaala- ja poliklinikkapalveluja viidellä klinikallaan ja kahdeksassa toimipaikassaan Itävallassa. Hoidon onnistuminen riippuu tutkimustulosten nopeasta ja täydellisestä hakemisesta, sekä lääketieteellisistä kirjaus- ja arkistointipalveluista, joilla varmistetaan, että potilastiedot ovat ajan tasalla ja saatavilla lääkäreiden ja terapeuttien viimeisimmillä muistiinpanoilla. Tiedonhallinnan optimoimiseksi OÖG:stä tuli sähköisen arkistoinnin varhainen omaksuja. Lähes 20 vuotta sitten asiat olivat hyvin eri tolalla.

“Kaikki säilytettiin paperimuodossa, hajallaan eri varastotiloissa”, sanoo Gertrude Eggl, Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum (PEK) Kirchdorfin litterointipalvelujen ja arkiston johtaja, joka on myös kaikkien Oberösterreichische Gesundheitsholding GmbH:n litterointipalvelujen ja arkistojen koordinaattori.

Ylitsevuotavat arkistot

Itävallan lain mukaan OÖG:llä on lakisääteinen velvollisuus säilyttää potilastietoja jopa 30 vuoden ajan, mikä asettaa alati paisuvat arkistot entistä suuremman paineen alle. Tietojen säilyttäminen oli toinen huolenaihe. "Kun potilaskansio valmisteltiin arkistointia varten, asiakirjoja piti liimata ja nitoa.", lisää Eggl. “Joka kerta kun sitä haluttiin tarkastella, se oli eroteltava ja sen sisältöä oli varottava vahingoittamasta ennen tiedoston sulkemista ja palauttamista.”

Lukeaksesi koko tarinan englanniksi, lataa asiakirja tästä.