Toimistojen turvallisen sulkemisen ja siirtämisen tukeminen

Asiakastapauksia

Maailmanlaajuinen lääkeyritys joutui sulkemaan toimistonsa ja muuttamaan 11 500 neliömetrin toimistorakennuksesta pandemian alkaessa.

14. kesäkuuta 20248 minuuttia
Clean Start Secure Office Closure

Yritys otti yhteyttä Iron Mountainiin Clean Start-palvelun osalta saadakseen apua, sillä tilojen tyhjentämiseen oli aikaa vain kolme kuukautta, tiloihin pääsy oli rajoitettua paikallisten rajoitusten vuoksi ja yrityksellä oli paljon vanhentuneita asiakirjoja, IT-laitteita ja työntekijöiden tavaroita. Clean Startiin kuuluvan läpikäynnin ja arvioinnin jälkeen tulos oli seuraava:

Haaste

  • 11 500 neliömetrin toimiston sulkeminen, jossa on yli 1 000 työntekijää
  • Rakennus on täynnä arkaluontoisia asiakirjoja, IT-laitteita ja työntekijöiden henkilökohtaisia tavaroita, ja uudessa toimipaikassa on rajallisesti tilaa
  • Projektin toteuttaminen pandemian aikana minimaalisella työvoimalla

Ratkaisu

Iron Mountain Clean Start® 

Tulokset

  • Yli 36 asiakirjatonnin turvallinen hävittäminen
  • Vanhentuneiden IT-laitteiden tuhoaminen erissä ja yksitellen
  • Yli 500 työntekijän työpisteiden erittely, pakkaaminen ja siirtäminen
  • Työvoimaresurssit projektin oikea-aikaisen valmistumisen tukemiseksi