Clean start

Tee työtiloistasi tehokkaammat Iron Mountainin Clean Startin avulla

Käymme läpi toimitilasi ja työprosessisi, ja tarjoamme konkreettisia parannusehdotuksia tehokkaamman ja joustavamman työpaikan luomiseksi.

Ota yhteyttä

Optimoi liiketoimintasi ja luo hybridityöympäristö

Tänä päivänä joustava työpaikka, jossa on mahdollisuus työskennellä tehokkaasti sekä etänä että toimistossa, on monille lähes edellytys. Tutkimusten mukaan peräti 92 % työntekijöistä kertoo työskentelevänsä vähintään kerran viikossa työpaikkansa ulkopuolella. Tästä syystä yritysten on sopeutettava toimintaansa ja luotava työntekijöilleen oikeanlaiset puitteet, jotta työnteko olisi yhtä tehokasta niin kotitoimistolla kuin työpaikalla. On tärkeää luoda työympäristö, joka edistää yhteistyötä, parantaa sitoutumista ja kannustaa innovointiin – olipa kyseessä sitten työskentely etänä tai toimistolla.

Iron Mountainin Clean Start - palvelun avulla voit optimoida liiketoimintasi sekä etätyötä että toimistotyötä varten. Saavumme paikan päälle selvittämään kanssasi, millaisessa käytössä työtilasi ovat ja tavoitteenamme on löytää säästömahdollisuuksia sekä varastotilojen että materiaaliesi käsittelyprosessien sujuvoittamisen suhteen. Tehtävänämme on lisäksi löytää tiedonhallintaasi sopiva digitalisointistrategia etätyön sujuvoittamiseksi. Kehitämme konkreettisia parannusehdotuksia, jotta voit tehdä päätöksiä tulevien tarpeidesi perusteella tehokkaan ja joustavan työpaikan luomiseksi.

Clean Start voi auttaa...

 • ... optimoimaan toimitilasi ja vähentämään tila- ja prosessikustannuksia
 • ... suojaamaan arkaluontoiset tiedot ja tehostamaan tiedonhallintaa
 • ... luomaan etätyölle parhaat edellytykset
 • ... lisäämään kestävää työntekoa
 • ... modernisoimaan työpaikkasi

Uusi alku, joka tarjoaa sinulle parhaat puitteet

Jos yrityksesi etsii uutta alkua, Clean Start -palvelumme sopii tähän tehtävään täydellisesti. Edessä voi olla esimerkiksi yrityksen muutto uuteen sijaintiin, toimiston sulkeminen tai nykyisen työpaikan uudelleenjärjestäminen.

Clean Start - asiantuntijamme voivat auttaa sinua maksimoimaan tilasi käytön ja mukauttamaan toimintasi tehokkaasti ja älykkäästi hybridityölle sopivaksi. Teemme työpaikastasi digitaalisen ja optimoimme sekä toimitilasi että työprosessisi, jotta voit työskennellä missä tahansa. Asiakirjojen skannauksen sekä digitaalisen että fyysisen arkistoinnin kaltaisilla palveluilla yrityksesi saa uuden alun, jossa kaikilla työntekijöillä on pääsy tietoihisi kellon ympäri niin toimistossa kuin etätyössä.

Milloin Clean Startia tarvitaan?mountain ranges

Normaali liiketoiminta ja henkilöstön suuri vaihtuvuus voivat ajan myötä tehdä työpaikasta sotkuisen ja sekavan. Tämä vaikuttaa tuottavuuteen, yhteistyöhön ja työntekijöiden motivaatioon.

The Economist –lehden tuoreen tutkimuksen mukaan 93 % yrityksistä on valmiita hävittämään vanhat tiedostot, mutta vanhojen tietojen hävittäminen sisäisesti vaatii resursseja ja voi lisätä tietomurtojen riskiä.

Clean Start –asiantuntijamme voivat auttaa sinua maksimoimaan toimistotilojesi käytön hävittämällä, kierrättämällä tai uudelleenkäyttämällä seuraavat:

 • Paperiset asiakirjat
 • Vanhat IT-laitteet
 • Muut tietovarannot
 • Toimistolaitteet

Toimistotilojen siirtäminen tai uudelleenjärjestely voi olla suuri haaste. Arkistokaapeissa, säilytyskaapeissa ja työntekijöiden työpisteillä sijaitseva luottamuksellinen tieto on turvallisuusriski ja vie lisäksi arvokasta tilaa. Kun yrityksen muutto tulee ajankohtaiseksi, monet yritykset luottavat perinteisten muutto- tai kiinteistöyritysten apuun, mutta nämä yritykset eivät ole erikoistuneet käsittelemään paperisia asiakirjoja, IT-laitteistoa ja muita arkaluonteisia materiaaleja, jotka eivät saisi joutua vääriin käsiin.

Me Iron Mountainilla tarjoamme sinulle kaikki tarvittavat palvelut, mitä onnistunut yrityksen muutto tarvitsee:

 • Asiakirjojen pakkaaminen, siirtäminen ja säilyttäminen toimipaikan ulkopuolella
 • Vanhentuneiden asiakirjojen tuhoaminen turvallisesti
 • Työntekijöiden työpisteiden lajittelu, pakkaaminen ja siirtäminen
 • Vanhojen IT-laitteiden hävittäminen ja kierrättäminen
 • Huonekalujen ja tarvikkeiden siirtäminen paikasta toiseen
 • Kuormalavojen ja tarvikkeiden varastointi toimipaikan ulkopuolella
 • Huonekalujen, kiinteiden kalusteiden ja tarvikkeiden hävittäminen
 • Apuna matkalla kohti digitaalista työpaikkaa

Clean Start tarjoaa arvokasta tukea, kun kyseessä on yrityksen muutto tai toimistotilojen uudelleenjärjestäminen, ja lisäksi se auttaa optimoimaan tilankäyttöä uudessa toimistossa.

Toimiston sulkeminen on paljon muutakin kuin valojen sammuttamista ja ovien lukitsemista. Työpaikalla sijaitsevat arkaluonteiset tiedot, usein yhdistettynä työntekijöiden omaisuuteen ja toimistolaitteisiin, voivat altistaa yrityksesi tietomurroille, jos tietoja ei käsitellä asianmukaisesti.

Tästä syystä on tärkeää, että toimistojen sulkeminen tapahtuu jäsennellysti ja että keskipiste on turvallisuudessa. Me täällä Iron Mountainilla tarjoamme asiantuntemusta yrityksesi toimistojen turvallisen sulkemisen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Clean Start –palvelumme avulla voimme avustaa sinua seuraavissa asioissa:

 • Asiakirjojen pakkaaminen, siirtäminen ja säilyttäminen toimipaikan ulkopuolella
 • Vanhentuneiden asiakirjojen tuhoaminen turvallisesti
 • Huonekalujen, kiinteiden kalusteiden ja tarvikkeiden hävittäminen
 • Vanhojen IT-laitteiden hävittäminen ja kierrättäminen
 • Huonekalujen ja tarvikkeiden siirtäminen paikasta toiseen
 • Työntekijöiden työpisteiden lajittelu, pakkaaminen ja siirtäminen
 • Kuormalavojen ja tarvikkeiden varastointi toimipaikan ulkopuolella
 • Taideteosten siirtäminen ja/tai säilöminen

Näin Clean Start toimii

search

Arviointi

Yksi Clean Start - asiantuntijoistamme suorittaa toimistotiloista ilmaisen arvioinnin joko paikan päällä tai virtuaalisesti. Tavoitteena on ymmärtää paremmin kiinteistöön liittyviä prioriteettejasi, kohtaamiasi haasteita, paikan päällä käsiteltävien tietojen luonnetta sekä tilan käyttöä työnkulun ja tiedonhallinnan optimoimiseksi. Voimme käydä läpi muun muassa seuraavia asioita:

 • Arkistot
 • Vanhentuneet IT-laitteet
 • Huonekalut
 • Taideteokset
 • Työntekijöiden työpisteet
checklist 3

Suositus

Saat yhteenvetoraportin työtiloihin ja työnkulkuun liittyvistä riskialueista ja parannusehdotuksia joustavamman työpaikan luomiseksi. Annamme suosituksia parannetuista tietoprosesseista, jotka voivat tukea sekä paikan päällä että etänä työskenteleviä työntekijöitä sekä auttavat tunnistamaan mahdolliset riskialueet, jotka voivat johtaa kalliisiin tietohäiriöihin tai muihin ongelmiin. Lisäksi annamme suosituksia tilojesi, kuten arkistokaappien, varastoalueiden ja työntekijöiden työpisteiden, optimoimiseksi.

approved

Toteutus

Laadimme kanssasi suunnitelman prosessejasi parantavien toimenpiteiden hallinnoimiseksi ja toteuttamiseksi riippumatta siitä, haluatko luoda optimaaliset olosuhteet hybridityölle vai oletko muuttamassa tai sulkemassa toimistoa.

Voimme auttaa sinua seuraavissa asioissa:

 • Arkistojen, kalusteiden tai laitteiden siirtäminen ja säilyttäminen muualla
 • Vanhentuneen IT-laitteiston hävittäminen tai myynti
 • Asiakirjojen silppuaminen ja kierrätys arkistokaappien poistamiseksi
 • Työntekijöiden työpisteiden lajittelu, pakkaaminen ja siirtäminen
 • Rakennuksen poistaminen käytöstä kokonaisvaltaisesti
 • Digitaaliset muutokset
 • Sulautumisten, yritysostojen ja divestointien navigointi

Tuemme sinua koko muutosprosessin ajan ja pidämme kirjaa työpaikkasi muutokseen liittyvistä riskeistä ja vaikutuksista.

Ota yhteyttä

Vastaamme seuraavista alueista:

 • Asiakirja- ja tiedonhallinta
  Etsimme mahdollisuuksia sille, miten voit siirtyä digitaalisempaan aikakauteen asiakirja- ja tiedonhallinnan suhteen niin, että kaikki työntekijät voivat helposti käyttää tarvitsemiaan tietoja hybridityön suhteen tehdessään töitä etänä.
 • Arkistot
  Käymme läpi varastotilojen, arkistokaappien ja hyllyjen arkistot poistaaksemme tai tehdäksemme yrityksellesi lisätilaa sekä luodaksemme järjestelmällisemmän työilmapiirin. Autamme sinua tuhoamaan asiakirjat, joista haluat päästä eroon, ja tallennettavaksi tarkoitetut tiedot voidaan viedä ulkoiseen säilytykseen turvallisiin varastotiloihimme.
 • Hävittäminen ja kierrätys
  Huolehdimme vanhoista IT-laitteistasi, poistamme kaikki arkaluontoiset tiedot hyväksyttyihin järjestelmiin perustuen ja otamme edelleen toimivat laitteet uuteen käyttöön. Viemme rikkinäiset IT-laitteet kierrätykseen ja varmistamme, että elektroniikkaromu päätyy sinne, minne pitääkin.
 • Toimialakohtainen varastointi
  Jos tarvitset säilytystiloja esimerkiksi lääkeyritysten referenssi- ja kudosnäytteiden, varmuusvarastojen, tutkimusmateriaalien, geologisten näytteiden, taide-esineiden, kausituotteiden, seismisen median tai muiden toimialaasi liittyvien erityistuotteiden ja materiaalien varastointia varten, meiltä löydät varastointiratkaisut myös tämäntyyppisille materiaaleille. Voit helposti tilata tarvitsemasi materiaalit varastolta ja toimitamme ne suoraan haluamaasi paikkaan.
 • Muut arvokkaat tuotteet ja varat
  Teemme kanssasi tarveanalyysin ja selvitämme mahdollisuutemme parhaan säilytysratkaisun räätälöintiin varastoitavan tuotteen tyypin perusteella. Tällä tapaa sinun ei tarvitse ottaa vastuuta ylläpidosta tai tilojen ja resurssien suorista kustannuksista. Voimme myös huolehtia arvokkaammista huonekaluistasi, maalauksistasi ja vastaavista tuotteista esimerkiksi toimistomuuton yhteydessä.

Tee yrityksestäsi kestävämpi Iron Mountainin avulla

Clean Startin avulla voit työskennellä tehokkaammin sekä toimistossa että etänä säästäen aikaa ja rahaa. Nämä eivät suinkaan ole ainoita uuteen alkuun liittyviä etuja asiantuntijoidemme käydessä yritystäsi läpi. Työpaikastasi voi tulla tulevaisuuden toimisto kestävämmän kehityksen kautta. Voimme esimerkiksi huolehtia tarpeettomista IT-tuotteista turvallisesti ja kestävästi joko myymällä ne puolestasi eteenpäin tai kierrättämällä, mikä vähentää uuden tuotannon tarvetta edistäen näin kiertotaloutta uudelleenkäytön kautta.

Consultation
Working rem

Iron Mountainin Clean Start tehokkaampaan hybridityöhön etänä ja toimistolla

Nykypäivän haasteisiin sopeutuvan joustavan työpaikan luomiseksi annamme konkreettisia ehdotuksia siitä, miten työprosessien tehostaminen onnistuu sekä toimistolla että etätöissä.

Usein kysytyt kysymykset

Olipa kyse sitten uudenlaisesta ajattelusta, toimistotilojen sulkemisesta tai paremman tiedonhallinnan ja organisoinnin tarpeesta, esimerkiksi muuton tai muun toimitilojen/toimistojen muutoksen yhteydessä, olemme täällä sinua varten.

Mitä työpaikan muutos tarkoittaa?

Työpaikan muutoksiin kuuluvat yritysten ja niiden muuttuvan työvoiman uusia tulevaisuuden tarpeita vastaavien toimistotilojen luominen tai parantaminen. Työstä vastaavat usein kiinteistöasiantuntijat ja kiinteistöjohtamisen ammattilaiset yhteistyössä yrityksen johtoportaan sekä Iron Mountainin kaltaisten palveluntarjoajien kanssa.

Miksi tarvitsemme muutoksia työpaikalla?

Muutokset työpaikalla voivat olla tarpeen monista syistä. Tämä voi johtua yrityksen laajentumisesta, konsolidoinnista, yritysostoista, toimistojen siirtämisestä, toimistojen sulkemisesta tai nykyisten toimistotilojen uudelleenjärjestelyistä. Liiketoimintaan liittyvät aloitteet, kuten hybridityöhön siirtyminen, toimistokulujen vähentäminen tai resurssien optimoinnin parantaminen, voivat myös edellyttää yrityksiltä tilantarpeen uudelleenarviointia.

Millaisia riskejä työpaikan muutokset voivat aiheuttaa?

Väärin mukautetut tilat ja henkilöstön suuri vaihtuvuus voivat tehdä työpaikasta ajan myötä sotkuisen ja sekavan. Arkistokaappeihin, säilytyskaappeihin ja työntekijöiden työpisteille varastoidut luottamukselliset tiedot eivät pelkästään altistu tietovuodoille ja tietojen katoamiselle, vaan lisäksi ne vievät arvokasta tilaa.

Muuton tai uudelleenjärjestelyn yhteydessä on hyvä kääntyä sellaisen yrityksen apuun, jonka koulutetulla ja kokeneella henkilökunnalla on tarvittava asiantuntemus yrityksesi arvokkaimman omaisuuden asianmukaiseen käsittelyyn toimitilojen muuton tai muiden muutosten yhteydessä.

Miten työpaikan muutokset voivat tukea yritykseni siirtymistä hybridityöskentelyyn?

Tänä päivänä monien yritysten työntekijöillä on mahdollisuus yhdistää etä- ja toimistotyö. Etänä työskentelevät työntekijät odottavat helppoa ja nopeaa pääsyä niin digitaalisiin kuin fyysisiin tietoihin sekä tehokkaan yhteistyön mahdollistavia työkaluja. Jotta kaikki tämä toimisi sujuvasti, työtiloihin voi olla tarpeen tehdä muutoksia.

Aloittaminen on helppoa.

Lähettäessäni tämän lomakkeen vahvistan, että olen lukenut ja ymmärtänyt Iron Mountainin tietosuojaselosteen ja hyväksyn, että Iron Mountain käsittelee tietojani tietosuojaselosteensa mukaisesti. Mikäli sinulla on asiaan liittyviä kysymyksiä tai haluat lisätietoja, voit olla yhteydessä asiakaspalveluumme: arkisto@ironmountain.com. Mikäli hyväksyt markkinointiviestien vastaanottamisen, mutta myöhemmin muutat mieltäsi, voit milloin tahansa poistua postituslistalta täältä. Lähettäessäni tämän lomakkeen vahvistan, että olen lukenut ja ymmärtänyt Iron Mountainin tietosuojaselosteen ja hyväksyn, että Iron Mountain käsittelee tietojani tietosuojaselosteensa mukaisesti. Mikäli sinulla on asiaan liittyviä kysymyksiä tai haluat lisätietoja, voit olla yhteydessä asiakaspalveluumme: arkisto@ironmountain.com. Mikäli hyväksyt markkinointiviestien vastaanottamisen, mutta myöhemmin muutat mieltäsi, voit milloin tahansa poistua postituslistalta täältä.

Why work with Iron Mountain?

Miksi valita Iron Mountain?

Meillä on kokemusta ja asiantuntemusta organisaatiosi toiminnan optimoimiseen, ja pidämme samalla yrityksesi ja asiakkaidesi tiedot turvassa.Together, we elevate the power of your work.


Tietoa meistä

Ota yhteyttä

paper and pen

Ota yhteyttä

Täyttämällä tämän lomakkeen Iron Mountainin asiantuntija on sinuun yhteydessä mahdollisimman pian.
Ota yhteyttä
laptop profile screen

Kirjautuminen asiakas- portaaleihin

Kirjaudu tilillesi.
Aloita
customer service

Tukipalvelu

Asiakaspalvelumme vastaa kysymyksiisi mahdollisimman pian.
Pyydä tukea
ringing telephone

Soita myyntitiimille

Ota yhteyttä Iron Mountainin asiantuntijaan ratkaisun löytämiseksi.
+358 9 8256 0215