Warehousing As A Service (WaaS) - Palvelun Synty

Raportti

Sinun tarvitsee vain kävellä suosikkikauppasi käytävillä, ja näet siellä satunnaisia tyhjiä hyllyjä. Tämä johtuu toimitusketjun häiriöistä ja tapahtuu kaikkialla - eivätkä ongelmat näytä poistuvan lähiaikoina.

4. toukokuuta 202312 minuuttia
Emergence of Warehousing as a Service

Sinun tarvitsee vain kävellä suosikkikauppasi käytävillä, ja näet siellä satunnaisia tyhjiä hyllyjä. Tämä johtuu toimitusketjun häiriöistä ja tapahtuu kaikkialla - eivätkä ongelmat näytä poistuvan lähiaikoina.

“Toimitusketjun toimintaan kohdistuvat häiriöt ovat tulleet jäädäkseen, johtuivatpa ne sitten nykyisistä tai uusista geopoliittisista konflikteista, inflaatiopaineista ja taantumaolosuhteista, ilmastonmuutoksen aiheuttamista sääilmiöistä tai muista vielä esille tulevista asioista.”

Muita tekijöitä ovat muun muassa pandemian aikaisten käytäntöjen/sulkujen pitkäkestoiset vaikutukset, satamien ja ratapihojen lakot ja protestit sekä materiaalipula. Viime vuodet ovat paljastaneet meille jotain toimitusketjusta, nimittäin sen haavoittuvuuden.

Samaan aikaan verkkokaupan kasvu aiheuttaa yhä enemmän paineita kauppatavaran varastointia ja liikkumista edesauttaville resursseille. Verkosta tilataan entistä enemmän tuotteita, jotka on toimitettava täsmällisesti ja ajallaan.

Vaikka edellä mainitut häiriöt ovat vaikuttaneet erityisesti tavaroiden maahantuontiin ja lisänneet sekä sen kustannuksia että kuljetusaikoja, eivät haasteet valitettavasti lopu materiaalien saapumiseen päämäärään. Kaiken kokoisten yritysten on myös voitettava kotimaan varastointiin, kuljetukseen ja täytäntöönpanoon liittyviä esteitä, mikä vaikeuttaa tavaroiden toimittamista kauppoihin ja asiakkaille ajoissa ja kustannustehokkaasti.

Varastoinnin Ja Logistiikan Haasteet

Jatkuvasti kehittyvän toimitusketjun vuoksi varastotilaa on usein vaikea löytää ja se voi olla keskeisillä markkinoilla melko kallista. Ongelmaa pahentavat myös korkotason nousu, taloudellinen epävarmuus ja muut tekijät, jotka ovat johtaneet varastorakentamisen vähenemiseen, mikä vaikuttaa tyhjillään olevien tilojen määrään myös tulevaisuudessa. Tuloksena on korkeampi hinnoittelu rajallisesta käytettävissä olevasta tilasta ja resursseista, mikä voi heikentää voittomarginaaleja ja haitata kasvupyrkimyksiä.

Tämä on aiheuttanut haasteita myös valmistajille ja jälleenmyyjille, jotka ovat keskittyneet pitämään varastotasot sellaisina, että ne pystyvät tyydyttämään toisinaan arvaamattomankin kysynnän. Itse asiassa viime vuosien häiriöiden ja kuluttajien muuttuvien ostotottumusten (jotka johtuvat hupenevista elvytysvaroista, talouden hidastumisesta ja korkeasta inflaatiosta) vuoksi monilla yrityksillä on tällä hetkellä suuria määriä varastoja ja ne ovat joutuneet etsimään kalliita varastotiloja niiden varastoimiseksi.

Jatkuvat häiriöt, verkkokaupan kasvu ja vaihteleva kysyntä ovat yhdessä johtaneet siihen, että tarvitaan ketterämpiä varastointija logistiikkaratkaisuja, jotka mahdollistavat tavaroiden nopean, luotettavan ja kustannustehokkaan varastoinnin, jakelun ja täyttämisen.

Perinteisiin Ratkaisuihin Liittyvät Ongelmat

Valitettavasti muuttuvan toimitusketjuympäristön vuoksi useimpien organisaatioiden on vaikea luottaa pelkästään perinteisiin logistiikkaratkaisuihin, jotka ovat joko omistettuja, vuokrattuja tai kolmannen osapuolen logistiikkayritysten (3PL) kautta ulkoistettuja.

Esittelyssä Warehousing as a Service (Waas)

Muuttuvaan ympäristöön sopeutuminen edellyttää uusia toimitusketjustrategioita, ja merkittävin uusi malli on Warehousing as a Service (WaaS). Tämä orastava käsite on kovassa nosteessa, sillä se tarjoaa joustavuutta, jota organisaatiot tarvitsevat nykyisten ja tulevien haasteiden voittamiseksi sekä lopulta joustavamman ja kestävämmän toimitusketjun rakentamiseksi.

WaaS-ratkaisut tarjoavat erillään sijaitsevien paikallisten varastointi- ja täyttötilojen verkoston sekä tarvittavat työvoimaresurssit ja asiantuntemuksen tavaroiden vastaanottamiseen, turvalliseen varastointiin, poimimiseen, pakkaamiseen ja lähettämiseen tehokkaasti ja ajallaan. Nämä tarjoavat vaihtoehtoja lyhytaikaisiin sopimuksiin, nopeaan käyttöönottoon, joustaviin palvelusopimuksiin ja kattaviin lisäarvopalveluihin, kuten kuormalavoihin, etiketöintiin, pakkaamiseen ja hävittämiseen.

 

   Omistusvarasto Vuokravarasto  Ulkoistettu Kolmannen Osapuolen Logistiikka (3pl)  Warehousing as a Service (WAAS)
Investointi­kustannukset etukäteen   Korkea  Keskitaso  Matala  Ei mitään
 Sitoutumisen pituus  Pitkäaikainen  Pitkäaikainen  Keskipitkä /
Pitkäaikainen
 Joustava /
Lyhytaikainen
 Kapasiteetin skaalautuvuus  Ei  Ei  Rajoitettu  Kyllä
 Sijainnin skaalautuvuus  Ei  Ei  Rajoitettu  Kyllä

Työvoima­resurssit

 Ei sisälly  Ei sisälly  Kyllä  Kyllä


Elevate the power of your work

Pyydä ilmainen konsultaatio jo tänään

Aloita

 

 

WaaS-malli on ketterä ja tarjoaa tarvittaessa laajan mittakaavan joustavuutta ylimääräisen varastoinnin, kausittaisen vaihtelun, tuotelanseerausten, erikoisprojektien ja muiden lyhyen ja pitkän aikavälin varastointitarpeiden hallintaan. WaaS-toimipisteet sijaitsevat keskeisillä alueilla, ja WaaS-malli voi sekä täydentää omistettuja, vuokrattuja tai ulkoistettuja logistiikkamalleja että tarjota organisaatioille joustavuutta laajentua ja kasvaa ilman suuria CapEx investointikustannuksia tai kiinteitä OpEx-käyttömenoja.

Tässä on kyse siitä, että organisaatioiden, joilla on jatkuvasti kehittyviä haasteita ja kasvustrategioita, ei tarvitse rakentaa tai sitoutua pitkäaikaisiin sopimuksiin, vaan niitä voidaan tukea tarvittavilla ratkaisuilla. WaaS voi auttaa täyttämään lyhytaikaisia tai muuttuvia logistiikkatarpeita silloin, kun kalliimpia perinteisiä ratkaisuja ei tarvita.

Mitä Seuraavaksi?

Aina sääilmiöistä geopoliittisiin levottomuuksiin ulottuvat häiriöt vaikuttavat jatkossakin logistiikka-alan kehitykseen. Lisäksi kuluttajien kysyntä on ailahtelevaa ja voi muuttua äkillisesti ilman ennakkovaroitusta. Olemme viime aikoina huomanneet toimitusketjuympäristömme olevan epävakaa ja arvaamaton. Jälleenmyyjien ja valmistajien on pystyttävä joustamaan ja vapauttamaan varastoja näiden ulkoisten voimien mukaan.

Perinteiset varastointiratkaisut eivät tarjoa riittävää joustavuutta. Warehousing as a Service tarjoaa tarvittavaa ketteryyttä, joustavuutta ja skaalautuvuutta, jota nämä organisaatiot — ja koko toimitusketju — tarvitsevat tänään, huomenna ja tulevaisuudessa.

Jos haluat nähdä, miten Iron Mountainin Warehousing as a Service -palvelu voi auttaa sinua rakentamaan ketterämmän toimitusketjun, mene osoitteeseen www.ironmountain.com/supplychain.