Wat betekent duurzaamheid eigenlijk voor uw bedrijf?

Blogs en artikelen

Voortaan op een meer milieubewuste en maatschappelijk verantwoorde manier te werk gaan? Dat is een flinke stap voor uw organisatie, en we snappen het als u door alle doelen en modewoorden soms het overzicht kwijt bent. We zetten drie veelgebruikte termen voor u op een rij.

13 april 20227 min
What does sustainability means for business

Voortaan op een meer milieubewuste en maatschappelijk verantwoorde manier te werk gaan? Dat is een flinke stap voor uw organisatie, en we snappen het als u door alle doelen en modewoorden soms het overzicht kwijt bent. We zetten drie veelgebruikte termen voor u op een rij.

Duurzaamheid

Duurzaamheid betekent voldoen aan de behoeften van vandaag zonder de behoeften van toekomstige generaties in gevaar te brengen. Het gaat daarbij om meer dan alleen het milieu. Duurzaamheid gaat ook over sociale, ethische en bestuurlijke praktijken. Een sociaal bewustzijn bepaalt zelfs voor een heel groot deel hoe uw organisatie wordt gezien door klanten, werknemers en investeerders. Ook met wie u samenwerkt is een weerspiegeling van uw eigen organisatie. Hoe pakken uw leveranciers duurzaamheid aan? Kies voor sociaal verantwoorde samenwerkingen en zet zelf ook stappen. Laat u bijvoorbeeld certificeren voor ethische activiteiten en creëer meer diverse leiderschapsteams waarin iedereen gehoord wordt.

Hernieuwbare energie

Hernieuwbare energiebronnen zijn bronnen die zichzelf op natuurlijke wijze opnieuw aanvullen, zoals zonne-energie, windenergie en waterkracht. Wilt u uw activiteiten wereldwijd verbeteren én uw milieudoelstellingen halen? Onderzoek dan met welke duurzame energiealternatieven u uw afhankelijkheid van fossiele brandstoffen vermindert of elimineert. Het handigst is om te beginnen bij uw grootste energieverbruikers, zoals datacenters en productielocaties. Zijn er milieuvriendelijkere opties die op hernieuwbare energie werken, zoals colocatie? Kies daar dan voor.

Klimaatneutraal

Organisaties die klimaatneutraal willen zijn, richten zich op het zo veel mogelijk terugdringen van hun eigen CO2-uitstoot. Ter compensatie voor de CO2-uitstoot die ze nog wel veroorzaken, investeren ze in activiteiten die broeikasgassen uit de lucht halen. Klimaatneutraliteit betekent niet alleen een vermindering van uw interne energieverbruik, maar ook van de uitstoot door uw supply chain. Daarvoor moet u gegevens verzamelen, een beginpunt vaststellen, korte- en langetermijndoelen stellen en vervolgens publiekelijk rapporteren over uw inspanningen en ambities. Zoek uw leveranciers op en zorg samen voor zo min mogelijk uitstoot, afval en vervuiling. Zo verkleint u uw ecologische voetafdruk.

Samen met u dagen we onszelf uit en inspireren we anderen om tot innovatieve oplossingen te komen die een positieve invloed hebben op het milieu en de maatschappij.

Lees hoe wij aan een duurzame toekomst werken.

Lees meer