Organisatorische veerkracht: Geen daden maar woorden?

Whitepaper

Crossfunctioneel samenwerken is de basis voor organisatorische veerkracht. Hoe goed zijn we bezig? Lees meer.

21 november 202212 min
Resilient in name or nature Iron Mountain
Leidinggevenden erkennen dat crossfunctioneel samenwerken essentieel is voor de veerkracht van hun organisatie. Maar voegen zij ook de daad bij het woord?

De coronapandemie leidde tot een paradigmaverschuiving. Leiders raken steeds meer overtuigd van het belang van veerkracht: een wendbare en flexibele organisatie die bestand is tegen verwachte én onverwachte crises. Uit een recent onderzoek van Economist Impact, gesponsord door Iron Mountain, blijkt dat voor het opbouwen van veerkracht een systemische, gecoördineerde, organisatiebrede aanpak nodig is. Dat staat in schril contrast met de meer risicospecifieke, functionele benadering die we van vroeger gewend zijn.

Een van de belangrijkste onderdelen van de nieuwe benadering van veerkracht is crossfunctionele samenwerking: mensen met verschillende vaardigheden en kennis die samen naar een doel toewerken. Informatie delen en beslissingen nemen gebeurt met de hele organisatie in het achterhoofd. Vergeleken met traditionele gescheiden teams, kunnen crossfunctionele teams tijdens een verstoring veel makkelijker problemen vaststellen, erop reageren en ze oplossen. Tegenwoordig hebben we het vaak over de rol die digitale tools hebben gespeeld tijdens het doorstaan van de pandemie. Maar crossfunctioneel samenwerken is de basis om die tools goed te laten werken én de basis van een veerkrachtige organisatie.

Leiders erkennen het belang van crossfunctioneel samenwerken in de huidige veranderlijke wereld. Uit ons onderzoek blijkt dat minder dan de helft van de organisaties vóór de pandemie prioriteit gaf aan crossfunctionele samenwerking. Maar nu is betere samenwerking tussen teams en afdelingen het belangrijkste doel om hun veerkracht te vergroten. De hang naar inclusiviteit en samenwerking is ook duidelijk: 84% van de respondenten vindt dat er voor veerkracht aan alle onderdelen van de onderneming gedacht moet worden.

Steun vanuit het management is noodzakelijk om veerkracht op te bouwen via crossfunctionele samenwerking, dus het is bemoedigend dat de meeste C-suite leidinggevenden erkennen dat dit sinds het begin van de pandemie belangrijker is geworden. En ja, leidinggevenden kunnen een aanjager zijn, maar ze kunnen de veerkracht niet in hun eentje vergroten. Alle niveaus binnen de organisatie moeten dezelfde aanpak doorvoeren.

Gerelateerde oplossingen

Elevate the power of your work

Ontvang vandaag een GRATIS consultatie!

Vrijblijvende aanbieding