Rethinking the workplace – Kritische kanttekeningen bij Werkplektransformatie

Whitepaper
Premium content

IDG heeft een groep wereldwijde besluitvormers uit verschillende sectoren bevraagd over werkplektransformatie. Zij beantwoordden vragen over het proces, de doelen, verantwoordelijkheden en uitkomsten van huidige en komende projecten.

18 oktober 202112 minIk wil toegang
Rethinking the workplace – Kritische kanttekeningen bij Werkplektransformatie

IDG heeft een groep wereldwijde besluitvormers uit verschillende sectoren bevraagd over werkplektransformatie. Zij beantwoordden vragen over het proces, de doelen, verantwoordelijkheden en uitkomsten van huidige en komende projecten. Gezien de disruptie van COVID-19, herhaalde IDG de enquête om inzicht te krijgen in de impact van de pandemie en hoe organisaties hun werkplekstrategieën heroverwegen.

Download deze whitepaper om te zien hoe de prioriteiten van wereldwijde organisaties zijn verschoven en welke stappen ze nemen om vooruit te komen.

 

Met de enquête van 2019 als benchmark, zagen we dat sommige gegevenspunten gelijk bleven, terwijl andere significant anders waren. In 2019 was 90% van de organisaties van plan of bezig met een of meer werkplektransformatieprojecten. Deze projecten waren in 2021 nog steeds even populair, maar de prioriteiten achter de transformatie veranderden.

Het veilig en effectief ondersteunen van degenen die buiten de fysieke kantoorruimte werken is nu top of mind, en als gevolg daarvan is de manier waarop bestuurders naar de vastgoedstrategie kijken verschoven. In 2019 waren inspanningen voor werkplektransformatie veel meer synoniem met uitbreiding van de werkplek. Toen hen werd gevraagd hoe ze van plan waren strategieën voor werkplektransformatie te verwezenlijken, gaf de meerderheid aan dat ze nieuwe ruimte zouden verwerven, met wensenlijsten die een grotere verscheidenheid aan vergaderruimten en speciale ruimten voor samenwerking omvatten.

In de enquête van 2021 gaf de meerderheid van de bestuurders aan dat ze in plaats daarvan de bestaande ruimte onder de loep nemen en de inrichting ervan herzien met het oog op de beste manier om werk op afstand te ondersteunen, de gegevensbeveiliging uit te breiden en te verbeteren, en flexibele, hybride werkopties beter te ondersteunen. De aankoop van nieuwe ruimte komt op de tweede plaats, na consolidatie en sluiting van kantoren.

Terwijl ze hun huidige ruimtes opnieuw onder de loep nemen, zijn executives van plan meer maatregelen te nemen om de veiligheid binnen de vier muren van de organisatie te garanderen en de veiligheid te waarborgen wanneer informatie buiten die muren moet worden gedeeld. De ondervraagde C-levels en senior leiders geven de hoogste prioriteit aan de bescherming van privé- en persoonlijke informatie tijdens een verhuizing of overgang, samen met het inrichten van de ruimte om mensen gezond te houden en aan compliance-eisen te voldoen.