Esg beklentileri artarak devam ediyor, ama nasil ve neden?

Bloglar ve Makaleler

Kuruluşların beklentilerini karşılaması gereken, hepsi farklı hedeflere sahip çok sayıda paydaşı bulunur. Ancak günümüzde ortak beklenti, sürdürülebilirlik çabalarında ve çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) konularını yönetmede daha bilinçli ve şeffaf olmaktır.

Jen Grimaudo
Jen Grimaudo
23 Mayıs 20237 dakika
ESG Expectations

Kuruluşların beklentilerini karşılaması gereken, hepsi farklı hedeflere sahip çok sayıda paydaşı bulunur. Ancak günümüzde ortak beklenti, sürdürülebilirlik çabalarında ve çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) konularını yönetmede daha bilinçli ve şeffaf olmaktır.

Geçtiğimiz birkaç yıl içinde kuruluşların nasıl evrim geçirdiğini ve ESG riskleri ile fırsatlarının nasıl hız kazandığını gördük. Bütün kuruluşlar, küresel aksaklıkların ortasında dirençli kalmaya çalışırken sınırları zorladılar.

Yatırımcılar, müşteriler ve düzenleyicilerin ESG girişimlerine aktif ilgi göstermeye başladığı

bu dönemde, kuruluşunuz genelinde ESG yatırımlarına ve girişimlerine öncelik vermeden herhangi bir iş yapmanız neredeyse imkansız hale geldi.

PANDEMİ TEDARİK ZAFİYETLERİNİ NASIL ORTAYA ÇIKARDI?

COVID-19 salgını, kuruluşları ESG güvenlik açıklarını nasıl ve nerede destekleyeceklerine odaklanmaya zorladı. Bu süre zarfında, küresel tedarik zincirleri üzerinde ciddi bir baskı oluştu. İşçi kaynağı kıtlığı nedeniyle üretim ve dağıtım gecikti ve nakliye konteynerleri dünyanın dört bir yanındaki limanlarda aylarca bekletildi. Kuruluşların tedarik zincirleri bu yükün altında ezildi.

Sürdürülebilirlik hedeflerine öncelik vermek söz konusu olduğunda, tedarik zinciriniz önemlidir. Aslında, bir kuruluşun çevresel etkisinin %65-95'i tedarik zincirlerinden kaynaklanır. Tedarik zinciri hammadde tedariki ve mal üretiminden nakliye ve taşımacılığa ve nihayetinde varlıkların güvenli bir şekilde elden çıkarılmasına kadar her şeye dokunur. İnsanlar iklimle ilgili konular hakkında ne kadar bilinçlenirse, tedarikçileriyle o kadar daha fazla ilişki kurarlar.

Sürdürülebilirlik girişimlerine destek özellikle çalışanlar işin içine girdiğinde anlamlı olur. İnsanlar artık sürdürülebilirlik konularıyla ilgili net bir taahhüdü olmayan kuruluşlarda çalışmak istemiyor. Çalışanların %93’ünün, şirketlerin bir amaç doğrultusunda hareket etmesi gerektiğine inanması bu çabaları yönlendirmeye yardımcı oluyor. Aynı zamanda çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık (DEI) programlarının başında da çalışanlar var. Araştırmalar, çalışanların %70'inin güçlü bir amacı ve DEI'ye bağlılığı olmayan bir şirkette çalışmayacağını gösteriyor.1

Son birkaç yıl, sosyal adaleti sağlamak ve sürdürmek için yapılması gereken çalışmaları ön plana çıkardı. Kuruluşlar insan haklarından, çeşitliliğin artırılması ve adil ücretin sağlanmasına kadar, birçok konuda çözümün bir parçası olma şansına sahip. Çalışanlar, işverenlerinden sorumlu ve etik politikalar oluşturmalarını ve bunlara karşı hesap verebilir olmalarını bekliyor. 

İşte bu noktada sürdürülebilirliğin masada daha büyük bir yer kapladığını görüyoruz:

 • 2021 yılında, önceki yıllara kıyasla Fortune 500 firmalarında daha fazla sürdürülebilirlik müdürü pozisyonu oluşturuldu2
 • 13.000'den fazla şirket CDP aracılığıyla sera gazı emisyonlarını açıkladı, 2020'den bu yana %37 artış anlamına geliyor3
 • ESG fonları küresel fon varlıklarının %10'unu oluşturmaktadır4
 • Sürdürülebilir borç ihracı 2021'de 1,6 trilyon doları aşarak 2020'ye göre 2 kat artmıştır5
 • ABD'de ESG hissedar kararları 2022'de %22 oranında arttı6

Bu hızlandırıcılar uzun vadede kuruluşlar için ne anlama geliyor?

KURULUŞLAR UZUN ÖMÜRLÜLÜK İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇABALARINI NASIL DEĞİŞTİREBİLİR?

Potansiyel ESG riskleri ve fırsatları evreni muazzamdır. Bir kuruluşun kendisi için gerçekten önemli olan konularda ilerleme kaydetmesi için önceliklendirme değerlendirmesinin tamamlanması kritik önem taşımaktadır. Böylece, iç ve dış kaynaklardan gelen girdilere izin verilir ve kuruluşun çabalarının uygun şekilde önceliklendirmesi sağlanır. Çifte önceliklendirme bu alandaki en yeni araçtır ve önceliklendirmeye ilave bir katman getirir. Kuruluşlardan ESG konularının sadece iç etkilerini değil aynı zamanda dış etkilerini de dikkate almaları beklenmektedir.

Örneğin, kuruluşumuz için bazı yüksek öncelikli konular7 şunlardır:

E

 • İklim ve Enerji
 • Döngüsel Ekonomi
 • Yeşil Bina - Gayrimenkul Ayak izi

S

 • Çalışan güvenliği ve sağlığı
 • Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık
 • İnsan hakları
 • Ekip katılımı

G

 • Veri gizliliği ve güvenliği
 • Yolsuzlukla mücadele ve etik
 • Dahili ESG yönetişimi

Bir kuruluşun öncelikli sorunlarının parçası olabilecek konuların ne kadar geniş bir yelpazeye yayıldığını fark edeceksiniz. Bu geniş konu yelpazesi ve gerekli uzmanlık, kurum genelindeki departmanların bu çabaların yürütülmesinde rol oynamasının nedenidir. Bu, herkesin rolünün olduğu bir takım sporudur. Belge ve bilgi yönetimi uzmanlarından kurum yöneticilerine, satın almaya ve daha fazlasına kadar, kuruluşların sürdürülebilirlik performansının günlük işlevlerini nasıl etkilediği konusunda çalışanlarını rutin olarak eğitmeleri gerekir. 

ESG hedeflerinizi desteklemeye nasıl yardımcı olabileceğimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek için Sürdürülebilirlik sayfamızı ziyaret edin.

1Porter Novelli Purpose Tracker: Employee Perspectives on Responsible Leadership During Crisis
2https://sustainablebrands.com/read/leadership/us-demand-for-csos-grew-228-in-10-years-but-diversity-remains-a-challenge
3https://www.cdp.net/en/articles/media/cdp-reports-record-number-of-disclosures-and-unveils-new-strategy-to-help-further-tackle-climate-and-ecological-emergency
4https://www.reuters.com/markets/us/how-2021-became-year-esg-investing-2021-12-23/
5https://about.bnef.com/blog/sustainable-debt-issuance-breezed-past-1-6-trillion-in-2021/
6https://www.reuters.com/business/sustainable-business/us-esg-shareholder-resolutions-up-22-record-level-2022-study-finds-2022-03-17/

Önceliklendirme raporumuzun tamamı için en son Kurumsal Sorumluluk Raporumuza bakın