Kuruluşlar neden dayaniklilik anlayişiyla hareket etmeli

Bloglar ve Makaleler

Yeni deneyimlerle karşılaştıkça dayanıklılığı yeniden tanımlamak, kolektif dayanıklılığımızın ve başarımızın anahtarı olacaktır.

11 Mayıs 20237 dakika
Kuruluşlar Neden Dayanıklılık Anlayışıyla Hareket Etmeli?

COVID-19 hayatımızın olağan bir parçası haline gelmeden önce, kuruluşlarmaliyetleri düşürmek için verimliliği artırmaya odaklanıyordu. Verimlilik -daha azkaynakla daha fazlasını yapabilme becerisi- birçok işletmenin ana odağı olmasa daönem verdiği bir konuydu. Verimlilik halen standart bir çalışma prosedürü olmaklabirlikte dayanıklılık konusundan önemli ölçüde etkilendi ve kuruluşlar da buikisinden hangisinin öncelikli olduğu konusunda ikiye bölünmüş durumda.

Iron Mountain sponsorluğunda Economist Impact tarafından yapılan son araştırma,küresel yöneticilerin %41'inin uzun dönemli dayanıklılık artırıcı stratejilergeliştirmek yerine hala verimlilik odaklı kısa dönemli stratejileriniönceliklendirdiğini gösteriyor. Bu da kendilerini ne zaman karşımıza çıkacağınıbilemediğimiz bir sonraki kaçınılmaz yıkıma karşı savunmasız bırakıyor.

İş bi̇rli̇ğI - dayanikliliğin temeli̇

Pandemiden önce çoğu kuruluş, bir felaketin belirli bir alanda, coğrafyada veya işkolunda yoğunlaşacağı varsayımına dayanan acil durum planlarına sahipti. Ancak buplan, işin bütününü ele almada başarısız oldu. Pandemiden bu yana, yöneticilerin%84'ü dayanıklı olmanın kurum genelinde fonksiyonlar arası iş birliği gerektirdiğikonusunda hemfikir ve bu artık sadece BT veya Risk bölümlerinin sorumluluğundadeğil. Sonuç olarak, bazı kuruluşlar dayanıklılık için üst düzey yönetici (Chief OfResilience) rolleri oluştururken, diğerleri bir kesinti meydana geldiğinde seferberolmaya hazır dayanıklılık komiteleri oluşturuyor. Birçoğu merkezi bir otoriteyi tercihetse de, bu durumlar karşısında hızlı aksiyon alabilmek için merkezi olmayan biryaklaşımı da teşvik ediyorlar.

Evden çalişma - gerçek bi̇r dayaniklilik testi̇

Pandemi süresince birçok kuruluşun operasyonlarını uzaktan yönetmeye duyduklarıacil ihtiyaç, dayanıklılık planlarının eş zamanlı olarak geliştirilmesine olanak sağladı.Son araştırmamıza göre, çalışanların sağlığı ve güvenliği şu anda kuruluşların enönemli önceliği haline geldi. Buna paralel olarak uzaktan ve hibrit çalışmaseçeneklerinin uygulanması ile bu konu ilk beş odak alanı içine girdi ve listede verikorumanın sıralamadaki yerini değiştirdi. Bu durum, küresel kuruluşlar tarafındanaşağıdaki konuların kabul edilmesi anlamına da geliyor:

  • Çalışanların geleneksel ofis ortamı dışında da üretken olabileceği
  • Çalışma modellerinin çalışanların iş seçimi ve işe bağlılıklarında etkili olduğu
  • Ruh sağlığının göz ardı edilemeyeceği
  • Hibrit çalışma modellerinin kalıcı olacağı

Çalışanların işlerini her yerden sorunsuz bir şekilde yapabiliyor olması, kuruluşlara(ve çalışanlarına) üretkenliği etkilemeyen bir esneklik sağlar. Pandemi; dünyanındört bir yanında artan karmaşa ve değişkenlik karşısında ayakta kalabilmek için,değiştirilmiş çalışma modellerine hızlı bir şekilde uyum sağlanması gerektiğinibizlere kanıtlamıştır.

Gelecekteki̇ zorluklarin üstesi̇nden gelmek

Araştırmamız, yöneticilerin dayanıklılık inşası için güçlü bir vizyon ve desteksergilemeleri ve buna uygun şekilde kaynak sağlamaları gerektiğini açıkçagöstermektedir. Bir işletme ne kadar dirençli olursa, sadece finansal olarak değil;müşteri memnuniyeti, risk yönetimi, yetenekleri elinde tutabilme ve ESGhedeflerine ulaşmada da rakiplerine oranla performansı o kadar yüksek olur.

Geleceğin ne getireceğini bilmiyoruz ancak çeviklik ve esnekliğin küresel iklim vesağlık krizleri, siyasi çatışmalar ve hatta metaverse gibi yeni teknolojilerin etkisinikarşılamada önemli faktörler olacağından eminiz. Yeni deneyimlerle karşılaştıkçadayanıklılığı yeniden tanımlamak, kolektif dayanıklılığımızın ve başarımızın anahtarıolacaktır.

Elevate the power of your work

Hemen ücretsiz fiyat teklifi alın

 

Başlangıç