Müşteri başarı hikayeleri Achmea vaka çalışması: sigorta şirketi dijital dönüşümü

Müşteri Başarı Hikayeleri

Iron Mountain Belge ve Bilgi Yönetimi hizmeti kapsamında Achmea Sigorta’nın fiziksel arşivini teslim aldı, indeksledi ve güvenli bir Iron Mountain tesisine taşıyarak Dijital Dönüşüm sağladı.

23 Temmuz 20218 dakika
Achmea Case Study: Insurance Company Digital Transformation

Iron Mountain'in di̇ji̇tal dönüşümüne yardim etti̇ğİ achmea si̇gorta şİrketi̇ni̇n veri̇mli̇li̇ğİ ve müşteri̇ deneyi̇mi̇ni̇ artirmasinin gerçek hi̇kayesi̇.

"Başlangıçta Iron Mountain ile olan ilişkimiz büyük ölçüde operasyoneldi, ancak şimdi daha teknik ve stratejik bir ilişkimiz var. Dijitale geçiş yapmamıza ve çevresel olarak sürdürülebilir bir şirket olma hedefimize ulaşmamıza yardımcı oluyorlar."

Eric van der Heiden, İçerik ve Çıktı Hizmetleri Müdürü, Achmea

Karşilaşilan zorluk

Sektörün önde gelen sigorta şirketlerinden Achmea, müşteri davranışlarındaki değişiklikleri daha iyi görmek için dijitale geçişini hızlandırmak istedi. Şirketin önceliği kişisel verileri yasal ve sektör gereksinimlerine uygun olarak korurken, fiziksel arşivin büyük bir kısmını küçültmek ve bilgileri müşteri ve çalışanlar için daha erişilebilir hale getirmekti.

Çözüm

Iron Mountain'ın Belge ve Bilgi Yönetimi hizmeti kapsamında Achmea’nın fiziksel arşivi teslim alındı, indekslendi ve güvenli bir Iron Mountain tesisine taşındı. Artık Achmea, dosyaları indirmek üzere taratabiliyor veya ertesi gün teslim almak üzere Iron Mountain O’Neil Order™ portalı aracılığıyla çevrimiçi sipariş edebiliyor. Talep Üzerine Görüntüleme hizmeti sayesinde sık kullanılan belgeleri için kullandıkça ödeme yapıyor.

Faydalar

Iron Mountain ile kurulan stratejik ortaklık, Achmea'ya dijital yolculuğunda destek oldu. Sigorta şirketinin dijital dönüşümü, fiziksel arşivin küçülmesini, maliyetlerin düşürülmesini ve verimliliğin artmasını sağladı. Achmea, bilgilerin daha kolay erişilebilir olması sayesinde müşterilerine daha etkin, güvenli, yasalarla uyumlu ve sürdürülebilir bir şekilde hizmet verebiliyor.

Fi̇zi̇ksel arşİvler İçİn kurum dişI tesi̇s kullanimi en İyi̇ seçenek

"Temel faaliyetimizi gerçekleştirmek için müşteri verilerinin erişilebilir, güvenli ve yasal olarak uyumlu olmasına ihtiyacımız var. Bunu başarmak için Iron Mountain uzmanlığı ve kaynaklarına güveniyoruz."

Eric van der Heiden, İçerik ve Çıktı Hizmetleri Müdürü, Achmea

Ri̇ski̇ azaltirken yasalarauygunluğu sağliyor

Kıymetli varlıklarını koruyor

Hollanda'nın en büyük sigorta şirketi olan Achmea, 10 milyon müşteriye sağlık, hayat ve hayat dışı sigorta hizmeti sunuyor. 200 yılı aşkın bir süredir insanların riskleri yönetmesine yardımcı olmaya kendini adamış bu şirket, geçmişteki birleşmeler ve satın almalar sonucu kapsamlı bir arşive sahip oldu. Ancak sınıflandırılacak ve saklanacak çok sayıdaki dosya kutusunu şirket içinde yönetecek alana veya kaynağa sahip değildi. Bu nedenle otuz yıl önce statik arşiv yönetimini Iron Mountain'a aktarmaya karar veren Achmea, iş birliğine son on beş yıldır dinamik arşivini de dahil etti.

Bu, özellikle bilgi güvenliği olmak üzere yasalara ve düzenlemelere uyum gerektiren, üstün gayret gösterilmesi gereken zor bir süreçti. Belge imhası da farklı sorunları beraberinde getiriyordu. Örneğin, yasal belgelerin, poliçe lehtarının vefatından sonra yedi yıl süreyle saklanması gerekiyordu; bu nedenle bir sigorta şirketinin dijital dönüşümü kolay bir iş değildi.

Sorunsuz bir aktarım süreci

Kağıt dosyalar Achmea ofislerinden toplandı, indekslendi ve takip için barkodlandıktan sonra güvenli Iron Mountain tesisinde saklanmak üzere teslim alındı. Achmea, ertesi gün teslimat için Iron Mountain O’Neil Order™ portalından dosya talebi emri verdi. Siparişi alan Iron Mountain uzman ekibi dosyaları tarayarak dijital olarak erişime hazır hale getirdi. Emeklilik departmanı ayrıca, Iron Mountain'ın tarayıp indirmeye hazır hale getirdiği Talep Üzerine Görüntüleme hizmetini kullandı.

Ancak şimdi, müşteri etkileşimleri değişiyor. Mobil uygulamalar, sosyal medya ve şirketin web sitesi yavaş yavaş telefon ve kağıt tabanlı iletişimin yerini alıyor. Böylece, görsellerden kayıtlı mesajlara kadar arşivlenmesi gereken farklı veriler üretiliyor.