Veri içgörüsü: verilerin değerini ortaya çıkarın

Whitepaper
Premium İçerik

Bu kılavuz, 2021'deki veri yönetimini tüm gerçekliğiyle ortaya koyuyor ve kuruluşlar veri yolculuklarının hangi aşamasında olurlarsa olsunlar, onların başarıya ulaşmasını sağlayacak araçlara sahip olmaları için rehberlik ediyor.

Data Insights: How To Understand The Value Of Your Data

Dünyadaki her insan saatte ortalama 1,11 GB veri üretiyor. Üretilen bu veri yılda 74 Zettabayt ediyor ve 20241 yılına kadar neredeyse iki katına çıkacak. Başka bir deyişle: Her kilobayt veri bir kum tanesi büyüklüğünde olsaydı, Sahra Çölü'nü doldurmak için 74 Zettabayt yeterli olurdu. 2024'e kadar tüm Afrika'yı kumla kaplayacak kadar veri üreteceğiz.

EMEA ve dünyadaki tüm şirketler COVID-19 ezberleri bozmadan önce de dijital kum havuzlarında büyük miktarda veri saklıyordu. Tüm sektörlerde dijital dönüşüm hız kazanmış olsa da, şimdi olduğu gibi eskiden de birçok şirket bu verilerden bir içgörü elde etme ve değer yaratma konusunda zorlanıyordu.

Salgın, şirketlerin veri havuzlarında istedikleri gibi gezinmeleri için gereken araçlara doğru yatırımları yapma ihtiyacını artırdı. Şirketler bu yatırımları itibarları kadar finansal sebepler ve rekabet avantajını da düşünerek yapıyorlar. Şirketler o kadar çok veri üretiyor ki, ne bu verileri ihmal etmeyi ne de rakiplerinin kendi verilerinden anlam çıkararak rekabet avantajı elde etmelerini göze alabiliyorlar.

Tüm bu verilerden elde edilebilecek ve kendini çok net belli eden bir değer vardır. Geçen yıl, Iron Mountain'ın yürüttüğü araştırma, dijital çözümlere yapılan COVID-19 kaynaklı yatırımın arttığını gösteriyor ve çoğu karar verici (%86) bu yeni dijital çözümlerin organizasyonlarına rekabet avantajı sağladığını söylüyor. Tüm dijital çözümlerin merkezinde veri yer alıyor. Bu nedenle, işletmelerin birkaç basit adımda operasyonlarının her bölümünden elde ettikleri verilerden anlam çıkarma şansına sahip olmaları çok önemli bir fırsat.

 

Bu kılavuz, 2021'deki veri yönetimini tüm gerçekliğiyle ortaya koyuyor ve kuruluşlar veri yolculuklarının hangi aşamasında olurlarsa olsunlar, onların başarıya ulaşmasını sağlayacak araçlara sahip olmaları için rehberlik ediyor.

1 IDC Worldwide Global DataSphere Forecast, 2020–2024 April 2020

Kılavuzu PDF biçiminde görüntülemek için “Kaynağı İndirin” e tıklayın.