Finansal hizmet sektörü araştirmalarinda veri riski ve şirket dayanikliliği

Whitepaper
Premium İçerik

Finansal hizmetler sektöründe veri riski yönetimi, bilgi güvenliği ve hibrit çalışma modellerinde dayanıklılık geliştirmeye yönelik eğilimler ve en iyi uygulama rehberi.

Data Risk and Company Resilience in Financial Services Industry Research

Fi̇nansal hi̇zmet kuruluşlari artan veri̇ ri̇skleri̇ karşisinda nasil korunabi̇li̇r?

Finansal sektör kuruluşlarının her zaman gündeminde olan şirket dayanıklılığı son birkaç yılda iş ortamımızda meydana gelen önemli değişiklikler, özellikle risk yönetiminin günlük operasyonların ve rekabet avantajının merkezinde yer almasının da etkisiyle öncelik listesinde yukarılara çıktı. Uzaktan ve hibrit çalışmaya geçiş, artan siber saldırılar, veriye ilişkin sıkılaştırılan yasal uyum düzenlemeleri her büyüklükteki kuruluşun ele alması gereken zayıf alanların ortaya çıkmasına neden oldu.

Bunu bi̇li̇yor muydunuz?

BAE Systems'in Covid Suç Endeksi'ne göre banka ve sigorta şirketlerinin dörtte üçü (%74) pandemi sırasında siber suçlarda artış yaşadı ve %42'si uzaktan çalışmanın kendilerini daha az güvenli hale getirdiğini söyledi.

The COVID Crime Index: What was the true cost to Financial Services and consumers?’, BAE Systems

Birçoğumuz önemli tehditlerden birinin kuruluş içinden, kendi çalışanlarımızdan geldiğini fark etmiyoruz. Genellikle kötü niyet taşımayan bu veri riski, verimlilik ve üretkenlik arayışıyla yönlendirilen insan davranışından kaynaklanır. Son yıllarda, uzaktan ve hibrit çalışma modellerine hızlı geçişin sonucunda, alacaklar ile kredi taleplerinin artmasıyla finansal kurumlarda “pratik çözümler” benimsendi. Bu durum siber saldırılar ve veri uyumluluğu politikaları hakkında farkındalığı artırmak için belge ve bilgi yönetimi ile bilgi güvenliği ekiplerine daha fazla baskı uygulanmasına sebep oldu.

Bunu bi̇li̇yor muydunuz?

Veri yöneticilerinin %60'ı risk yönetimi eğitimlerine katıldığını söylerken, çalışanların %36'sı hiçbir toplantıya katılmadıklarını ifade ediyor.

Eylül 2021'de One Poll tarafından 10 ülkede 11.000 çalışanla yapılan anket.

Hi̇bri̇t eki̇plerde bi̇lgi̇ güvenli̇ğİ ri̇ski̇ni̇ azaltmak İçİn İpuçlarini keşfedi̇n

10 ülkede 11.000 çalışana evde ve işyerinde aldıkları riskleri sorduk. Bulgularımızdan hareketle, finansal hizmet kuruluşları için sıfırdan risk bilincine sahip bir kültür oluşturmaya yönelik basit ve uygulanabilir adımları içeren bir rehber geliştirdik; rehberi indirebilir ve uzun vadeli şirket dayanıklılığı geliştirmek için yürüttüğünüz stratejik çalışmalarınızda kullanmaya başlayabilirsiniz. Rehberde, bilgi yönetimi politikalarınızı yeniden şekillendirmek, teknolojinizi entegre etmek ve süreçlerinizi geliştirmek için doğru araçları belirlemenize yardımcı olabilecek, risk bilincine sahip bir kültür oluşturmaya yönelik 5 adım yer almaktadır.

Bunu bi̇li̇yor muydunuz?

Araştırmamıza göre, veri yöneticilerinin neredeyse yarısı (%46) pandemi sonucunda veri risklerinin arttığını bildiriyor.

Eylül 2021'de One Poll tarafından 10 ülkede 11.000 çalışanla yapılan anket.

Eki̇pleri̇ni̇z nerede olursa olsun veri̇ni̇zi̇n yasal uyum süreci̇ni̇ yöneti̇n

Iron Mountain araştırmasına katılanların %25'inin bir dolandırıcılık veya kimlik avına maruz kaldığını ve yalnızca %32'sinin belge imhasının önemini kavradığını gördük. Bunun üzerine, finansal kuruluşlar tarafından işlenen kişisel verilerin son derece hassas yapısını göz önünde bulundurarak, finansal hizmet kuruluşların verilerinin yasal uyum sürecini yönetmesi ve farklı ekiplerle çalışmaktan kaynaklanan bilgi güvenliği riskini en aza indirmesine yardımcı olacak bazı faydalı ipuçları derledik.

Bu en iyi uygulamalar, son birkaç yılda kullanmaya başladığınız teknolojilerinizi entegre etmeye çalışırken de kullanışlı olabilir. İş birliği platformlarının kapsamlı bir şekilde benimsenmesi; sohbetler, toplantı kayıtları, paylaşılan belgeler gibi yapılandırılmamış veri akışının artmasına neden oldu. Hangi formatta olursa olsun, bu verilerin diğer tüm kayıtlar gibi yaşam döngüsü boyunca yönetilmesi gerekir. Verinizin yasal uyum sürecini ve politika yönetiminizi merkezileştirmek, karmaşık saklama sürelerini yönetmek için iyi bir başlangıç olabilir.

Veri̇ ri̇ski̇ni̇zi̇ yöneti̇n ve şİrket dayanikliliğini artirin

Finansal Hizmetler İçin Etkileşimli En İyi Uygulama Rehberimizi indirmek üzere formu doldurun ve araştırmamızdan elde edilen sonuçların yanı sıra veri risk yönetiminizde insan faktörünü hesaba katmaya yönelik çözümleri keşfedin.

Elevate the power of your work

Hemen ücretsiz fiyat teklifi alın

 

Başlangıç

 

Ancak en zayif halkaniz kadar güçlüsünüz

Bu etkileşimli En İyi Uygulama Rehberinin ücretsiz kopyasını indirin ve araştırma sonuçlarının yanı sıra veri riski yönetiminizde insan faktörünün hesaba katılmasına yönelik çözümleri de keşfedin.