Bilgi güvenliğini yönetme rehberi

Whitepaper

Bilgi güvenliği, veri riski yönetimi ve hibrit çalışma modellerinde dayanıklılık geliştirmeye yönelik eğilimler ve en iyi uygulamalar rehberi.

13 Nisan 202212 dakika
Information Security Management Guide
Bunu bi̇li̇yor muydunuz?

Veri yöneticilerinin %60'ı risk yönetimi eğitimlerine katıldığını söylerken, çalışanların %36'sı hiçbirtoplantıya katılmadıklarını ifade ediyor.

Eylül 2021'de One Poll tarafından 10 ülkede 11.000 çalışanla yapılan anket.

Artan veri̇ ri̇skleri̇ karşisinda şİrketi̇ni̇zi̇ nasil koruyabi̇li̇rsi̇ni̇z?

Şirketlerin her zaman gündeminde olan dayanıklılık, son birkaç yılda iş ortamımızda meydana gelenönemli değişiklikler nedeniyle öncelik listesinde yukarılara çıktı. Uzaktan ve hibrit çalışmaya geçiş,artan siber saldırılar, veriye ilişkin sıkılaştırılan yasal uyumluluk düzenlemeleri, her büyüklüktekikuruluşun ele alması gereken zayıf alanların ortaya çıkmasına neden oldu.

Birçoğumuz önemli tehditlerden birinin kuruluş içinden, kendi çalışanlarımızdan geldiğini farketmiyoruz. Genellikle kötü niyet taşımayan bu veri riski, verimlilik ve üretkenlik arayışıylayönlendirilen insan davranışından kaynaklanıyor. Son yıllarda, uzaktan ve hibrit çalışma modellerinehızlı geçişin sonucunda kuruluş genelinde “pratik çözümlerin” benimsenmesiyle, siber saldırılar veveri uyumluluğu politikaları hakkında farkındalığı artırmak için belge ve bilgi yönetimi ile bilgigüvenliği ekiplerine daha fazla baskı uygulanmaya başlandı.

Hi̇bri̇t eki̇plerde bi̇lgi̇ güvenli̇ğİ ri̇ski̇ni̇ azaltmak İçİn İpuçlarini keşfedi̇n

10 ülkede 11.000 çalışana evde ve işyerinde aldıkları riskleri sorduk. Bulgularımızdan hareketle,sıfırdan risk bilincine sahip bir kültür oluşturmaya yönelik basit ve uygulanabilir adımları içeren birrehber geliştirdik; rehberi indirebilir ve uzun vadeli şirket dayanıklılığı geliştirmek için yürüttüğünüzstratejik çalışmalarınızda kullanmaya başlayabilirsiniz. Rehberde, bilgi yönetimi politikalarınızıyeniden şekillendirmek, teknolojinizi entegre etmek ve süreçlerinizi geliştirmek için doğru araçlarıbelirlemenize yardımcı olabilecek, risk bilincine sahip bir kültür oluşturmaya yönelik 5 adım yeralmaktadır.

Bunu bi̇li̇yor muydunuz?

Araştırmamıza göre, veri yöneticilerinin neredeyse yarısı (%46) pandemi sonucunda veri risklerininarttığını bildiriyor.

Eylül 2021'de One Poll tarafından 10 ülkede 11.000 çalışanla yapılan anket.

Eki̇pleri̇ni̇z nerede olursa olsun veri̇ni̇zi̇n yasal uyum süreci̇ni̇ yöneti̇nN

Iron Mountain araştırmasına katılanların %25'inin bir dolandırıcılık veya kimlik avına maruz kaldığınıve yalnızca %32'sinin belge imhasının önemini kavradığını gördük. Bunun üzerine, kuruluşlarınverilerinin yasal uyum sürecini yönetmesi ve farklı ekiplerle çalışmaktan kaynaklanan bilgi güvenliğiriskini en aza indirmesine yardımcı olacak bazı faydalı ipuçları derledik.

Bu en iyi uygulamalar, son birkaç yılda kullanmaya başladığınız teknolojilerinizi entegre etmeyeçalışırken de kullanışlı olabilir. İş birliği platformlarının kapsamlı bir şekilde benimsenmesi; sohbetler,toplantı kayıtları, paylaşılan belgeler gibi yapılandırılmamış veri akışının artmasına neden oldu. Hangiformatta olursa olsun, bu verilerin diğer tüm kayıtlar gibi yaşam döngüsü boyunca yönetilmesigerekir. Verinizin yasal uyum sürecini ve politika yönetiminizi merkezileştirmek, karmaşık saklamasürelerini yönetmek için iyi bir başlangıç olabilir.

Veri̇ ri̇ski̇ni̇zi̇ yöneti̇n ve şİrket dayanikliliğini artirin

Etkileşimli En İyi Uygulama Rehberimizi indirin ve araştırmamızdan elde edilen sonuçların yanı sıraveri riski yönetiminizde insan faktörünü hesaba katmaya yönelik çözümleri keşfedin.

Elevate the power of your work

Hemen ücretsiz fiyat teklifi alın

 

Başlangıç