Sağlik sektörü en iyi uygulamalari: veri riski ve şirket dayanikliliği

Whitepaper

Sağlık sektörü veri risk yönetimi, bilgi güvenliği ve hibrit çalışma modellerinde dayanıklılık geliştirmeye yönelik eğilimler ve en iyi uygulama rehberi.

13 Nisan 202212 dakika
Healthcare Best Practices: Data Risk and Company Resilience

Artan veri̇ ri̇skleri̇ karşisinda sağlik sektöründe veri̇ güvenli̇ğİ nasil sürdürülebi̇li̇r?

Sağlık sektöründe hizmet veren kuruluşların her zaman gündeminde olan şirket dayanıklılığı; dijital platformlara geçişin hızlanması, telesağlığın öneminin artması, nesnelerin interneti (IoT) cihazlarının kullanımının yaygınlaşması ile öncelik listesinde yukarılara çıktı.

Hastalara uzaktan ve etkili bir şekilde hizmet verme ihtiyacının artmasının yanı sıra, sağlık hizmetlerindeki kuruluşlara yönelik çoğalan siber saldırılar, hasta bilgi güvenliği ile verilerin yasal uyum sürecini daha da önemli hale getirdi.

Birçoğumuz önemli tehditlerden birinin sağlık kuruluşunun içinden, kendi çalışanlarımızdan geldiğini fark etmiyoruz. Genellikle kötü niyet taşımayan bu veri riski, verimlilik, üretkenlik ve daha iyi hasta bakımı arayışıyla yönlendirilen insan davranışından kaynaklanır.

Son yıllarda, uzaktan ve hibrit çalışma modellerine hızlı geçişin sonucunda, “pratik çözümler” benimsendi. Bu durum siber saldırılar ve veri uyumluluğu politikaları hakkında farkındalığı artırmak için belge ve bilgi yönetimi ile bilgi güvenliği ekiplerine daha fazla baskı uygulanmasına sebep oldu.

Bunu bi̇li̇yor muydunuz?

Yakın tarihli bir IBM raporu, bir sağlık hizmeti veri ihlalinin ortalama maliyetinin olay başına 9,23 milyon ABD Doları (diğer tüm sektörlerden daha fazla) olduğunu tahmin ediyor.

IBM Cost of a Data Breach Report, 2021.

Hi̇bri̇t eki̇plerde hasta bi̇lgi̇si̇ güvenli̇ğİ ri̇ski̇ni̇ azaltmak İçİn İpuçlarini keşfedi̇n

10 ülkede 11.000 çalışana evde ve işyerinde aldıkları riskleri sorduk. Bulgularımızdan hareketle, sağlık sektörü kuruluşları için sıfırdan risk bilincine sahip bir kültür oluşturmaya yönelik basit ve uygulanabilir adımları içeren bir rehber geliştirdik; rehberi indirebilir ve uzun vadeli şirket dayanıklılığı geliştirmek için yürüttüğünüz stratejik çalışmalarınızda kullanmaya başlayabilirsiniz. Rehberde, bilgi yönetimi politikalarınızı yeniden şekillendirmek, teknolojinizi entegre etmek ve süreçlerinizi geliştirmek için doğru araçları belirlemenize yardımcı olabilecek, risk bilincine sahip bir kültür oluşturmaya yönelik 5 adım yer almaktadır.

Bunu bi̇li̇yor muydunuz?

Araştırmamıza göre, veri yöneticilerinin neredeyse yarısı (%46) pandemi sonucunda veri risklerinin arttığını bildiriyor.

Eylül 2021'de One Poll tarafından 10 ülkede 11.000 çalışanla yapılan anket.

Eki̇pleri̇ni̇z nerede olursa olsun veri̇ni̇zi̇n yasal uyum süreci̇ni̇ yöneti̇n

Iron Mountain araştırmasına katılanların %25'inin bir dolandırıcılık veya kimlik avına maruz kaldığını ve yalnızca %32'sinin belge imhasının önemini kavradığını gördük. Bunun üzerine, sağlık kuruluşlarının verilerinin yasal uyum sürecini yönetmesi ve farklı ekiplerle çalışılması, dijital çözümlerin daha fazla kullanılması ve tele-sağlığın kapsamlı bir şekilde benimsenmesindan kaynaklanan gelen hasta bilgi güvenliği riskini en aza indirmesine yardımcı olacak bazı faydalı ipuçları derledik.

Bu en iyi uygulamalar, son birkaç yılda sağlık sektörü şirketlerinin kullanmaya başladığı teknolojileri entegre etmeye çalışırken de kullanışlı olabilir. İş birliği platformlarının kapsamlı bir şekilde benimsenmesi; sohbetler, toplantı kayıtları, paylaşılan belgeler gibi yapılandırılmamış veri akışının artmasına neden oldu. Hangi biçimde olursa olsun, bu verilerin diğer tüm hasta kayıtları gibi yaşam döngüsü boyunca yönetilmesi gerekir. Verinizin yasal uyum sürecini ve politika yönetiminizi merkezileştirmek, karmaşık saklama sürelerini yönetmek için iyi bir başlangıç olabilir.

Veri̇ ri̇ski̇ni̇zi̇ yöneti̇n ve İş dayanikliliğini artirin

Sağlık Sektörü Şirketleri İçin Etkileşimli En İyi Uygulama Rehberimizi indirmek üzere formu doldurun ve araştırmamızdan elde edilen sonuçların yanı sıra veri riski yönetiminizde insan faktörünü hesaba katmaya yönelik çözümleri keşfedin.

Elevate the power of your work

Hemen ücretsiz fiyat teklifi alın

 

Başlangıç

 

Ancak en zayif halkaniz kadar güçlüsünüz

Bu etkileşimli En İyi Uygulama Rehberinin ücretsiz kopyasını indirin ve araştırma sonuçlarının yanı sıra veri riski yönetiminizde insan faktörünün hesaba katılmasına yönelik çözümleri de keşfedin.