Iron Mountain Clean Start®

Løsningsvejledninger

Vi gennemgår jeres lokaler og arbejdsprocesser og kommer med konkrete forbedringsforslag til, hvordan I får en mere effektiv og fleksibel arbejdsplads.

18. juni 20246 min.
Iron Mountain Clean Start- Two happy people

Udfordringer og risici i forbindelse med ændring af arbejdspladsen

Uanset om medarbejderne arbejder hjemmefra, fra kontoret eller begge dele, er der mange organisationer, der gentænker deres kontorlokaler og arbejdsprocesser for at skabe arbejdsmiljøer, der fremmer samarbejdet, højner engagementet, øger tilfredsheden og reducerer medarbejderomsætningen.

Men det er ikke altid nemt at planlægge og gennemføre disse ændringer. Arkivskabe fyldt med gamle dokumenter og andre genstande, lagre af forældet IT-udstyr, medarbejdercomputere med både personligt og virksomhedsrelateret indhold optager altsammen kostbare kvadratmeter, udgør en risikofaktor, nedsætter produktiviteten og besværliggør ændring af arbejdspladsen.

Overkom forhindringerne, og udfold det fulde potentiale for din arbejdsplads med Clean Start

Uanset om dine mål for arbejdspladsen indebærer ændring eller lukning af kontorlokaler, at navigere virksomheden sikkert gennem fusioner og opkøb (M&A) eller blot strømline organisationen, kan Iron Mountain Clean Start hjælpe dig med at:

 • Gennemføre projekter hurtigere
 • Reducere eller gentænke kontorarealer og forbedre rentabiliteten
 • Beskytte fortrolige eller følsomme oplysninger og aktiver
 • Identificere og implementere bæredygtige resultater
 • Fremme samarbejdet med vigtige interne og eksterne interessenter
 • Standardisere Clean Start-løsninger på tværs af din projektportefølje

Hvordan ser fremtiden ud på din arbejdsplads?

Iron Mountain Clean Start kan hjælpe dig med at reducere risici, fremme samarbejdet, øge effektiviteten og forbedre bæredygtigheden i forbindelse med forbedringer af arbejdspladsen, både for projekter, der kun foregår på én lokation og for initiativer på tværs af din portefølje.

Lukning, flytning eller optimering af kontorlokaler

Det kan være en stressende proces at nedlukke, flytte eller optimere kontorlokaler, og brud på datasikkerheden er det sidste, du ønsker at udsætte organisationen for under gennemførelse af projektet. Traditionelle virksomheder i flytte- og ejendomsservicebranchen kan hjælpe med sådanne projekter, men de fleste har ikke den nødvendige ekspertise, en tilstrækkeligt uddannet arbejdskraft eller en sikker logistikkæde, der gør dem i stand til at håndtere de mest værdifulde aktiver i din organisation på den rette måde. Clean Start kan hjælpe dig med en komplet pakke af serviceydelser fra én leverandør og vi har en unik tilgang til projektplanlægning og -udførelse:

 • Ekstern pakning, flytning og opbevaring af arkiver
 • Sikker makulering af forældede dokumenter
 • Sortering, pakning og flytning af medarbejdernes arbejdspladser
 • Sikker genanvendelse eller gensalg af forældede IT-aktiver
 • Flytning/opbevaring af møbler, paller eller udstyr
 • Afvikling af møbler, inventar og udstyr

Håndtering af initiativer på tværs af porteføljen eller af M&A-aktiviteter

Optimering af ejendomsporteføljen og M&A-aktiviteter oplever en kraftig vækst i takt med at virksomheder søger at identificere synergier og omkostningsbesparelser og ønsker at transformere deres virksomheder. Initiativer på tværs af ejendomsporteføljen og M&A-integration besværliggøres af forhindringer som geografisk spredt placering, store mængder filer eller andre aktiver samt processer og værktøjer til deling og beskyttelse af oplysninger, der konflikter med hinanden. Takket være eksperter og ressourcer over hele verden kan Clean Start hjælpe med:

 • Sikker nedlukning af kontorfaciliteter, der ikke længere er brug for
 • Identificering og håndtering af risici for brud på sikkerheden
 • Bortskaffelse eller genanvendelse af forældede eller overflødige aktiver
 • Eliminering af løsrevne processer/politikker

Hvordan fungerer Iron Mountain Clean Start?

123 diagram

Større bæredygtighed under udførelse af projektet

Clean Start hjælper dig med at udnytte mulighederne for større bæredygtighed under udførelsen af projektet og med at understøtte miljømål, der rækker ud over driften af bygningerne

 • Genbrug af papir: Makuler og genanvend dine dokumenter på en sikker måde takket være data leveret i vores grønne rapport
 • Gensalg af IT-aktiver: Vores løsninger til sikker disponering af IT-udstyr hjælper med at genanvende, renovere eller videresælge IT-aktiver for at mindske mængden af affald, der ender på lossepladsen
 • Giv dine kontorartikler/møbler videre: Nedsæt mængden af udstyr, der ender på lossepladsen og støt samtidig lokale velgørenhedsorganisationer ved at donere møbler og kontorartikler, du ikke længere har brug for.
 • Reduktion af emissioner: Vores datacentre drives af vedvarende energi, og vores Green Power Pass giver dig mulighed for at gøre brug af energikreditter, der hjælper dig med at nå dine mål for reduktion af emissioner

Før og efter Clean Start

En succeshistorie

En global virksomhed inden for banksektoren havde introduceret en ny arbejdspladsstrategi, der indebar en halvering af kontorarealerne, nedlukning af lokationen og flytning til en ny lokation. De gjorde brug af Clean Start for at optimere pladsudnyttelse, gennemføre projektet på en sikker måde og samtidig udvikle fremtidens arbejdsplads.

Clean Start resulterede i:

 • Mere plads takket være eliminering af arkivskabe og andre forældede aktiver og ved at flytte millioner af dokumenter til et eksternt lager
 • Sikker destruktion og genanvendelse af tonsvis af forældede dokumenter
 • Digitalisering af hundredetusindvis af filer og hjælp til implementering af digitale arbejdsgange
 • Ændring af faciliteterne til moderne, fleksible samarbejds- og møderum
 • Udvikling af en standardiseret proces for fremtidige projekter i den pågældende organisations portefølje