Den miljømæssige effekt af digital transformation i sundhedsvæsenet og biovidenskaben

Hvidbog

Digitalisering minimerer papiraffald, men e-affald er til gengæld et stigende problem, der skal administreres proaktivt og på en bæredygtig måde.

18. marts 202212 min.
The Environmental Impact of Digital Technology

Konceptet zero waste (nul affald) er bygget på ideen om, at vi kan eliminere behovet for lossepladser – mere simpelt og komplekst bliver det ikke. For at dette kan ske, er det vigtigt, at sundhedsorganisationer eliminerer spild i systemet ved at reducere forbruget samt at genanvende og genbruge, hvor det er muligt. Men zero waste-konceptet er meget mere komplekst end som så. Det, der skal ske, er at tænke anderledes i forhold til den nuværende lineære økonomi og dens underliggende facetter. Dette vil hjælpe os med at føre en komplet cirkulær økonomi ud i livet, der, lidt ligesom naturen, sikrer, at alle brugte råmaterialer genbruges og reabsorberes ind i en kontinuerlig "livscyklus."

Inden for sundhedsvæsenet er zero waste særlig svært, da der forekommer en række forskellig slags medicinsk og farmaceutisk affald. Det er alt fra daglige papir- og plastprodukter til potentielt farlige materialer såsom brugte sprøjter, beskidte bandager samt udløbne lægemidler og kemikalier. Den gode nyhed er, at sundhedsorganisationerne bliver mere avancerede og sofistikerede til at administrere nogle af disse affaldsstrømme for at hjælpe med at reducere de negative miljøpåvirkninger. Den dårlige nyhed er - nu vi taler om de eksisterende affaldsproblematikker - at industriens digitale transformation skaber nye affaldsproblematikker.

Mens mange industrier går i retning af zero waste-initiativer, står sundheds- og biovidenskabsorganisationer over for et pres om at skabe resultater gennem digital innovation. Desværre resulterer denne digitale indsats i en anden slags affald, nemlig såkaldt e-affald. I 2019 blev der genereret 54 millioner ton "e-affald" på verdensplan. Lige nu er det svært at sige præcis, hvor meget e-affald sundhedsvæsenet genererer, men det er nemt at forestille sig omfanget. E-affald er en bred kategori, der omfatter computerkomponenter, mobiltelefoner, tablets, printere, medicinsk udstyr, billedudstyr med mere – og det er før vi overhovedet overvejer internet-delen. Ingen steder i sundhedsvæsenet er spørgsmålet om affald mere relevant, end når vi taler om internet i forhold til medicinske ting. Ifølge Frost & Sullivan var 2020 det år, hvor man forudså, at der ville være op til 30 milliarder forbundne medicinske apparater i sundhedsvæsenets økosystem.

I betragtning af, hvad vi på nuværende tidspunkt ved om e-affalds indvirkning på planeten og menneskers sundhed, er vi nødt til at begynde at prioritere e-affald som en strøm, der straks skal administreres proaktivt og på en bæredygtig måde.

E-affalds påvirkning af planeten og menneskers sundhed

Mange giftige kemiske grundstoffer og forbindelser associeres med e-affald. I forhold til mennesker kan øget eller overdreven eksponering for disse forårsage ugunstige sundhedsmæssige resultater. Graden af dette diskuteres ofte, mens forskningen fortsætter, men industrien anerkender en reel sammenhæng. I forhold til miljøet er vi nødt til at overveje både produktions- og disponeringsfaktorerne.

Produktionsaspektet:

  • Fremstilling af disse enheder, der ofte er bygget med tanke på korte opdateringscyklusser, i så stor skala resulterer i øget forbrug af vores begrænsede, naturlige ressourcer.
  • E-affald indeholder ofte materialer som kobber, jern, guld, sølv og platin. Når disse smides eller brændes i stedet for at blive indsamlet til genbrug, går ædle metaller til spilde.

Download dokumentet for at læse hele historien på engelsk.