Όροι και Προϋποθέσεις

Υποβάλλοντας μια απάντηση, πληροφορίες ή με άλλον τρόπο παρέχοντας σχόλια στην Iron Mountain Incorporated ή στις θυγατρικές της ("Iron Mountain") ως απάντηση σε μια έρευνα ή άλλο αίτημα για σχόλια, συμφωνείτε ότι η Iron Mountain μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες χωρίς υποχρέωση προς εσάς και αμετάκλητα εκχωρείτε στην Iron Mountain όλα τα δικαιώματα, τίτλο και ενδιαφέρον σε αυτά τα σχόλια και συμφωνείτε περαιτέρω ότι η Iron Mountain μπορεί να επεξεργαστεί τα δεδομένα σας όπως περιγράφεται στην Πολιτική Απορρήτου της Iron Mountain. Με την αποδοχή οποιουδήποτε δώρου ή άλλου κουπονιού από την Iron Mountain, πιστοποιείτε στην Iron Mountain ότι συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους και τις ισχύουσες πολιτικές εταιρικών δώρων της αντίστοιχης εταιρείας σας.

© 2022 Iron Mountain, Incorporated. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. Υλικά και πληροφορίες που παρέχονται από την Iron Mountain στο παρόν αποτελούν ιδιοκτησιακό και εμπιστευτικό υλικό της Iron Mountain ή/και των δικαιοπαρόχων της, το οποίο δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή να μεταδοθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό ή μηχανικό, για οποιονδήποτε σκοπό, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Iron Mountain. Τυχόν αναφορές σε τρέχοντα σχέδια προϊόντων ή υπηρεσιών, στρατηγική, ημερομηνίες κυκλοφορίας ή δυνατότητες της Iron Mountain, οι οποίες υπόκεινται σε αλλαγές από την Iron Mountain χωρίς προειδοποίηση κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Iron Mountain, δεν αντιπροσωπεύουν ούτε υπονοούν πρόσκληση ή προσφορά οποιουδήποτε είδους, δεν σημαίνει ότι αυτά θα είναι διαθέσιμα σε όλες τις χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται η Iron Mountain και δεν προορίζονται να αποτελέσουν δέσμευση για μελλοντική διαθεσιμότητα προϊόντων ή χαρακτηριστικών με οποιονδήποτε τρόπο. Το "Iron Mountain" είναι σήμα κατατεθέν της Iron Mountain, Incorporated στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες, και το Iron Mountain, το λογότυπο Iron Mountain και συνδυασμοί τους, καθώς και άλλα σήματα που επισημαίνονται ως TM είναι εμπορικά σήματα της Iron Mountain Incorporated. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα και άλλα αναγνωριστικά παραμένουν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους και εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, η Iron Mountain δεν αξιώνει καμία σχέση, έγκριση ή συσχέτιση με οποιοδήποτε τέτοιο εμπορικό σήμα ή κάτοχο ταυτότητας, οντότητας ή άλλες εταιρείες που αναφέρονται στο παρόν.

Επικοινωνία

paper and pen

Επικοινωνία

Συμπληρώστε αυτή τη φόρμα και ένας ειδικός της Iron Mountain θα επικοινωνήσει μαζί σας εντός μίας εργάσιμης ημέρας.
Ζητήστε μια προσφορά
laptop profile screen

Σύνδεση

Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας ή μάθετε πώς να τον δημιουργήσετε.
Ξεκινήστε
customer service

Υποστήριξη

Το Κέντρο Υποστήριξης Πελατών μας μπορεί να σας βοηθήσει να λάβετε τις ταχύτερες απαντήσεις στις ερωτήσεις σας.
Αποκτήστε υποστήριξη
ringing telephone

Επικοινωνήστε με το τμήμα πωλήσεων

Συνδεθείτε με έναν από τους έμπειρους εκπροσώπους μας για να αντιμετωπίσετε τις συγκεκριμένες ανάγκες σας σε λύσεις.
+30 213 016 7500