Iron Mountain blue mountains backdrop

Όροι χρήσης & νομικές πληροφορίες

Επίσημη Έδρα Iron Mountain (UK) Ltd, Third Floor, Cottons Centre, Tooley Street, London SE1 2TT
Τηλ.: (020) 7939 1500
Fax: (020) 7939 1501
www.ironmountain.com/en-gb
Καταχωρημένη στα μητρώα της Μεγάλης Βρετανίας με τον αριθμό: 1478540

Επίσημη Έδρα Iron Mountain Digital Ltd, 107-111 Peascod Street, Windsor, Berkshire SL4 1TE
Τηλ.: (0118) 902 6500
Fax: (0118) 902 6401
Email: infouk@ironmountain.com
https://www.ironmountain.com/en-gb
Καταχωρημένη στα μητρώα της Μεγάλης Βρετανίας με τον αριθμό: 4413470
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου: 784476677

Οροι χρησης

  1. Ο δικτυακός τόπος της Iron Mountain, οι σχετικοί με την εταιρεία δικτυακοί τόποι, το newsletter για το προϊόν CompassT και οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική μορφή έκδοσης ή επικοινωνίας (οι ""Τόποι"") μπορούν να προσπελαστούν παγκοσμίως από οποιονδήποτε διαθέτει σύνδεση στο Internet. Η πρόσβαση στους Τόπους υπόκειται στους Όρους και τις συνθήκες χρήσης που καθορίζονται στο παρόν παρακάτω (""Όροι Χρήσης""), καθώς και σε όλους τους ισχύοντες νόμους για εμπορικά σήματα και πνευματική ιδιοκτησία και σε όλους τους άλλους ισχύοντες νόμους και ρυθμιστικές διατάξεις. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΤΗΣ IRON MOUNTAIN, ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ""ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ"", ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ Ή ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ. Η Iron Mountain και οι συνεργάτες της διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν αυτούς τους όρους και τις συνθήκες ανά πάσα στιγμή, δημοσιεύοντας τους τροποποιημένους όρους στη θέση των τρεχόντων Όρων Χρήσης. Με την προσπέλαση των Τόπων της Iron Mountain κατόπιν της υιοθέτησης αυτών των τροποποιήσεων, συμφωνείτε να αποδέχεστε αυτές τις τροποποιήσεις των Όρων Χρήσης.
  2. Ο ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ IRON MOUNTAIN ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΕΙ", ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΕΙΣ Ή ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΟΥΤΕ ΡΗΤΕΣ ΟΥΤΕ ΣΥΝΕΠΑΓΟΜΕΝΕΣ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΣΕ ΑΥΤΑ, ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΤΙΤΛΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Η IRON MOUNTAIN ΔΕ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ, ΘΕΤΙΚΗ Η ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Ή ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ Ή ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΡΑΣΗ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΕ ΣΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ή ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ.
  3. Η Iron Mountain και οι συνεργάτες της δεν ελέγχουν ή παρακολουθούν τους δικτυακούς τόπους που συνδέονται με τα τμήματα υπηρεσιών των Τόπων και δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενο οποιονδήποτε τέτοιων συνδεδεμένων δικτυακών τόπων. Η προσθήκη οποιασδήποτε σύνδεσης δε συνεπάγεται ότι η Iron Mountain υποστηρίζει ή αποδέχεται οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο σε τόπους τρίτων. Οποιαδήποτε σύνδεσή σας με τέτοιους δικτυακούς τόπους τρίτων γίνεται με δική σας ευθύνη.
  4. Όλες οι πωλήσεις υπηρεσιών υπόκεινται στους θεσμικούς όρους και συνθήκες πώλησης της Iron Mountain, ένα αντίγραφο των οποίων μπορείτε να λάβετε κατόπιν αιτήσεως.
  5. Όλα τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών, τα λογότυπα, τα συνθήματα, τα ονόματα τομέων και τα εμπορικά ονόματα (συνολικά "Σήματα") ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες. Η Iron Mountain αποκηρύσσει οποιοδήποτε αποκλειστικό συμφέρον από τα Σήματα, εκτός από τα δικά της. Όλα τα υλικά που περιέχονται στο δικτυακό τόπο ανήκουν στην Iron Mountain, στις θυγατρικές εταιρείες της, στις συνεργαζόμενες με αυτήν εταιρείες και/ή σε τρίτους εκδότες αδειών. Εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε υλικό που περιέχεται σε αυτόν το δικτυακό τόπο, για οτιδήποτε άλλο εκτός από ατομική εξέταση ή ατομική εκπαίδευση και την πνευματική ιδιοκτησία τέτοιου υλικού που ανήκει σε κάποιον τρίτο, πρέπει να εξασφαλίσετε την άδεια από τον τρίτο φορέα για να χρησιμοποιήσετε το αντίστοιχο υλικό. Εάν δεν είστε πελάτης της Iron Mountain και επιθυμείτε να λάβετε και να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε πληροφορία που περιλαμβάνεται σε αυτόν το δικτυακό τόπο, για οτιδήποτε άλλο εκτός από ατομική εξέταση ή ατομική εκπαίδευση ή αναφορικά με την πελατειακή σχέση σας ή με την ενδεχόμενη πελατειακή σχέση σας με την Iron Mountain, συμπληρώστε την επισυναπτόμενη Φόρμα αίτησης και στείλτε την στη διεύθυνση webmaster@ironmountain.com, ώστε ο διαχειριστής του δικτυακού τόπου να μπορεί να αξιολογήσει την προτεινόμενη χρήση εκ μέρους σας του περιεχομένου του δικτυακού τόπου της Iron Mountain.
  6. Εάν ο διαχειριστής του δικτυακού τόπου εγκρίνει την αίτησή σας να χρησιμοποιήσετε περιεχόμενο του δικτυακού τόπου της Iron Mountain, θα σας δοθεί άδεια να προβάλλετε, να χρησιμοποιήσετε, να αναπαράγετε, να αντιγράψετε και να διανείμετε έγγραφα που περιλαμβάνονται στον δικτυακό τόπο της Iron Mountain, για τους αποκλειστικούς σκοπούς που καθορίζονται στη Φόρμα αίτησής σας. Συμφωνείτε ότι: (i) δε θα τροποποιήσετε τα έγγραφα, τις εκδόσεις ή τις εικόνες, (ii) δε θα αναφέρετε υλικό εκτός περιεχομένου, και (iii) θα διατηρείτε και θα προβάλλετε τη σημείωση πνευματικής ιδιοκτησίας της Iron Mountain για τέτοιο περιεχόμενο. Αποδέχεστε επίσης ότι η Iron Mountain θα έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή της ανά πάσα στιγμή και ότι θα σταματήσετε αμέσως οποιαδήποτε περαιτέρω χρήση του περιεχομένου του δικτυακού τόπου της Iron Mountain. Η προηγούμενη συγκατάθεση δεν περιλαμβάνει άδεια για αντιγραφή των στοιχείων σχεδίασης, της εμφάνισης και της γενικής αίσθησης ή της διάταξης του δικτυακού τόπου της Iron Mountain. Σύμφωνα με τους επιπρόσθετους όρους που καθορίζονται στην Ενότητα 5 πιο πάνω, αναλαμβάνετε όλους τους κινδύνους που αφορούν στην καταλληλότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών που αναφέρονται στον δικτυακό τόπο της Iron Mountain, τις οποίες προτίθεστε να χρησιμοποιήσετε, σύμφωνα με την συγκατάθεση της Iron Mountain.
  7. Η Iron Mountain διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε αλλαγές στο δικτυακό τόπο, στις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν, σε λογισμικό, έγγραφα, εκδόσεις, τιμές, τεχνικές προδιαγραφές, προσφορές υπηρεσιών και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία και υλικό που αναφέρεται στον δικτυακό τόπο, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
  8. Δε θα χρησιμοποιήσετε το δικτυακό τόπο της Iron Mountain για οποιονδήποτε σκοπό παράνομο ή απαγορευμένο από αυτούς τους όρους και συνθήκες. Δε θα αναλάβετε καμία πρωτοβουλία που θα βλάψει, θα απενεργοποιήσει, θα επιβαρύνει ή θα ζημιώσει οποιονδήποτε διακομιστή της Iron Mountain, ή το δίκτυο (ή δίκτυα) που συνδέονται με οποιονδήποτε διακομιστή της Iron Mountain, ή θα παρεμβαίνει με οποιονδήποτε τρόπο στη χρήση του δικτυακού τόπου από οποιονδήποτε άλλο. Δε θα επιχειρήσετε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε υπηρεσίες, υλικά, άλλους λογαριασμούς, συστήματα υπολογιστών ή δίκτυα που συνδέονται με οποιονδήποτε διακομιστή της Iron Mountain ή στον δικτυακό τόπο, μέσω παραβίασης, υποκλοπής κωδικών πρόσβασης ή οποιουδήποτε άλλου μέσου.
  9. Αυτοί οι Όροι Χρήσης και οποιεσδήποτε διαφορές προκύπτουν από ή σχετίζονται με τους Τόπους της Iron Mountain θα ελέγχονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Κοινοπολιτείας της Μασαχουσέτης.

Πνευματικη ιδιοκτησια


Εμπορικά σήματα ιδιοκτησίας Iron Mountain Ακολουθεί ένας ενημερωμένος κατάλογος με τα εμπορικά σήματα που ανήκουν στην Iron Mountain, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και σε άλλες χώρες. Λόγω του μεγάλου αριθμού Υπηρεσιών που εμπορεύεται η Iron Mountain, η Iron Mountain έχει επιλέξει να συμπεριλάβει στον κατάλογο τα πιο σημαντικά εμπορικά σήματα. Η απουσία ενός σήματος από αυτήν τη σελίδα δε σημαίνει ότι η Iron Mountain δε χρησιμοποιεί το σήμα, ούτε ότι η συναλλαγή του προϊόντος έχει διακοπεί ή ότι δεν είναι σημαντικό για τη σχετική αγορά.

Η κατάσταση κάθε εμπορικού σήματος ακολουθείται από τα σύμβολα R ή TM και ανήκουν στην Iron Mountain, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και σε άλλες χώρες.

Η στήλη κατάστασης αναφέρεται στην κατάσταση του εμπορικού σήματος στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και/ή σε άλλες χώρες.

Trademark Status
Iron Mountain ®
Design of Mountain (triangle) ®
Delta Block ®
SafeKeeperPLUS ®
1-800-FASTFILE ®
COMAC ®
COMAC [wave of design] ®
Connected ®
Connected logo ®
Connected DataProtector TM
Connected DataProtector/PC TM
Connected DataProtector/SV TM
Connected EmailOptimizer TM
EnterpriseValue Archives Architecture ®
EVAA ®
DataDefense TM
DataBundler TM
AdaptiveMarketing TM
BackupCare TM
COMPASS TM
eCustomize TM
GroupTrak TM
InControl TM
Iron Mountain Connect TM
i-Purge TM
MyRoam TM
MediaCare TM
Records Collector TM
SecureBase TM
SecureSync TM
SendOnce ®
ShipTrak TM
Sure-DNS TM
TLD Monitor TM
LiveVault ®


Επικοινωνία

paper and pen

Επικοινωνία

Συμπληρώστε αυτή τη φόρμα και ένας ειδικός της Iron Mountain θα επικοινωνήσει μαζί σας εντός μίας εργάσιμης ημέρας.
Ζητήστε μια προσφορά
laptop profile screen

Σύνδεση

Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας ή μάθετε πώς να τον δημιουργήσετε.
Ξεκινήστε
customer service

Υποστήριξη

Το Κέντρο Υποστήριξης Πελατών μας μπορεί να σας βοηθήσει να λάβετε τις ταχύτερες απαντήσεις στις ερωτήσεις σας.
Αποκτήστε υποστήριξη
ringing telephone

Επικοινωνήστε με το τμήμα πωλήσεων

Συνδεθείτε με έναν από τους έμπειρους εκπροσώπους μας για να αντιμετωπίσετε τις συγκεκριμένες ανάγκες σας σε λύσεις.
+30 213 016 7500