Oceans of data. Seas of opportunity.

Ωκεανοί δεδομένων. Θάλασσες ευκαιριών.

Τα δεδομένα και οι πληροφορίες του οργανισμού σας είναι ένας από τους πιο πολύτιμους πόρους του.

Γνωρίζουμε, όμως, ότι η διαχείριση ενός ωκεανού δεδομένων και πληροφοριών είναι μια περίπλοκη πρόκληση. Οι προσωρινές και πρόχειρες λύσεις δεν επαρκούν πλέον στο σημερινό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από υψηλές απαιτήσεις συμμόρφωσης και έντονο ανταγωνισμό. Θέλουμε να σας βοηθήσουμε να κατηγοριοποιήσετε, να οργανώσετε, να ασφαλίσετε, να ψηφιοποιήσετε, να αυτοματοποιήσετε και να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες σας – όποιες κι αν είναι, όπου κι αν βρίσκονται, όπως και αν έχουν αποθηκευτεί, ώστε να μπορέσετε να αξιοποιήσετε την αξία τους για να προωθήσετε την ανάπτυξη και να διασφαλίσετε το μέλλον του οργανισμού σας. Αυτήν τη διαδικασία την ονομάζουμε μετασχηματισμό των πληροφοριών.

Πείτε αντίο στις πρόχειρες λύσεις. Υποδεχτείτε το Framework

Η Eταιρεία που προστατεύει τα δεδομένα σας μπορεί να σας βοηθήσει να τα αξιοποιήσετε, μετατρέποντας τις πληροφορίες σας σε ενοποιημένους πόρους και δημιουργώντας αυτοματοποιημένες ροές εργασιών. Στα 70 χρόνια που βοηθάμε τους πελάτες μας να διαχειριστούν τις πληροφορίες και τους πόρους τους, έχουμε διαπιστώσει πόσο άγχος μπορεί να τους προκαλέσει το κόστος και οι υπέρογκοι πόροι που απαιτούνται για την αποθήκευση και τη διαχείριση δεδομένων και πληροφοριών εντός του οργανισμού.

Information transformation maturity guide

Για τον λόγο αυτόν, αναπτύξαμε μια διαδικασία που εκτείνεται σε ολόκληρο το εύρος ενός οργανισμού και βοηθά τους οργανισμούς να προσδιορίζουν σε ποιο στάδιο της πορείας βρίσκονται ως προς τον μετασχηματισμό των πληροφοριών. Αυτή η διαδικασία χωρίζεται σε 3 σαφή στάδια, ώστε να μπορείτε να προσδιορίζετε με ακρίβεια ποια στοιχεία διαχειρίζεται σωστά ο οργανισμός σας σε κάθε στάδιο και ποια κενά πρέπει να διορθώσετε.

Η διαδικασία μας θα σας βοηθήσει να ταξινομήσετε, να οργανώσετε, να ασφαλίσετε, να ψηφιοποιήσετε, να αυτοματοποιήσετε και να αποκτήσετε πρόσβαση στα δεδομένα και τις πληροφορίες σε ολόκληρο το εύρος του οργανισμού σας. Θα δημιουργήσουμε το απαραίτητο πλαίσιο για να γεφυρώσουμε τα κενά μεταξύ των φυσικών και ψηφιακών πόρων σας, καθώς και των εμπλουτισμένων πολυμέσων, ώστε να αξιοποιήσετε την αξία τους σε όλη τη διάρκεια ζωής τους και να ενισχύσετε την ανθεκτικότητα του οργανισμού σας.

Κατεβάστε τον οδηγό

Μοντέλο ωριμότητας 3 σταδίων

Το μοντέλο ωριμότητας βοηθά τον οργανισμό σας να εντοπίσει σε ποιο στάδιο της πορείας του βρίσκεται ως προς τον μετασχηματισμό των πληροφοριών και ποιο είναι το επόμενο λογικό βήμα.

  1. Διαχείριση κρίσιμων επιχειρηματικών πληροφοριών: Προσδιορίστε τους διάφορους τύπους δεδομένων που έχετε και τον τρόπο με τον οποίο τα διαχειρίζεστε. Σκεφτείτε ποια δεδομένα μπορούν να ψηφιοποιηθούν, αν ικανοποιούνται οι απαιτήσεις συμμόρφωσης και ποια παρωχημένα έγγραφα μπορούν να απορριφθούν.
  2. Βελτιστοποίηση επιχειρηματικών πληροφοριών: Τώρα που τα δεδομένα είναι ορατά, μπορείτε να τα βελτιστοποιήσετε μέσω της αυτοματοποίησης. Αυτοματοποιήστε ροές εργασιών και διαδικασίες για να αυξήσετε την παραγωγικότητα, να βελτιώσετε την κοινή χρήση πληροφοριών μεταξύ των τμημάτων και να αυτοματοποιήσετε τις εργασίες συμμόρφωσης ώστε να περιορίσετε τον κίνδυνο.
  3. Μετασχηματισμός επιχειρηματικών πληροφοριών: Αξιοποιήστε την αξία των δεδομένων που μέχρι τώρα σας ήταν άγνωστη – αρχίστε να λαμβάνετε πιο εμπεριστατωμένες επιχειρηματικές αποφάσεις, αποκαλύψτε νέες ροές εσόδων και βελτιώστε την ανάλυση των στοιχείων σας.
Maturity guide pyramid

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα;

Θα αναφέρουμε μερικά από αυτά. Αν θέλετε να δείτε την πλήρη λίστα, μπορείτε να κατεβάσετε τον οδηγό ωριμότητας.

  • Γεφυρώστε το χάσμα μεταξύ των φυσικών και ψηφιακών πληροφοριών σας και βελτιώστε τη λειτουργική αποδοτικότητα.
  • Ασφαλίστε τις πληροφορίες σας και απορρίψτε τα δεδομένα, τους πόρους και τα αρχεία που δεν χρειάζεστε πλέον, για να μειώσετε τον κίνδυνο της κυβερνοασφάλειας και τα λειτουργικά έξοδα του οργανισμού σας.
  • Προσαρμοστείτε στις αυξανόμενες απαιτήσεις συμμόρφωσης κανονιστικές ρυθμίσεις.
  • Επιτύχετε τους περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και διοικητικούς (ESG) στόχους σας και μειώστε τις δαπάνες, βελτιστοποιώντας τις μεταφορές, τα logistics, τη χρήση χαρτιού και την ανακύκλωση των πόρων ΙΤ.

Κατεβάστε τον οδηγό

Πρόσβαση στον Οδηγό Ωριμότητας

Υποβάλλοντας αυτή τη φόρμα, συναινώ ότι η Iron Mountain μπορεί να επεξεργαστεί τα δεδομένα μου με τον τρόπο που περιγράφεται στην Κοινοποίηση Ιδιωτικού Απορρήτου της Iron Mountain. Εάν συμφωνήσατε να λαμβάνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Marketing, αλλά στη συνέχεια αλλάξατε γνώμη, μπορείτε να εξαιρεθείτε ανά πάσα στιγμή πατώντας εδώ.