Rahoitusalan ratkaisut

Nopeuta digitalisaatiota

Paranna rahoituspalvelujen vaatimustenmukaisuutta ja tehosta toimintaa

Varmista tietojen suojaus

Banking

Rahoitusalan ratkaisut

Nopeuta digitalisaatiota

Paranna rahoituspalvelujen vaatimustenmukaisuutta ja tehosta toimintaa

Varmista tietojen suojaus

 1. Home
 2. Toimialakohtaiset Ratkaisut
 3. Rahoitusalan ratkaisut

Kaikki sujuu kuten aina ennenkin -ajattelu ei ole enää vaihtoehto

Näin tiukkaan säännellyllä, äärimmäisen kilpaillulla ja nopeasti muuttuvalla alalla on ehdottoman tärkeää, että olet tekemisissä sellaisten tahojen kanssa, jotka pystyvät täyttämään pankkien muuttuvat vaatimukset.

Pankki- ja rahoitusalaa muuttavat jatkuvasti haasteet, jotka johtuvat sääntelystä, vanhoista järjestelmistä, haitallisista malleista ja tekniikoista, lisääntyneestä kilpailusta ja halusta parantaa asiakaskokemusta. Sen myötä myös tavan, jolla pankki tunnistaa, käyttää, valvoo ja suojaa erilaisia tietoja, on muututtava. On olennaisen tärkeää, että mukautat pankkitietojesi säilyttämisen ja sisäiset tarkastuspyynnöt ja varmistat myös asiakkaidesi tietojen turvallisuuden.

Innovoinnin ja digitalisaation mahdollistaminen

Olitpa sitten asuntolainanantaja, vähittäispankki tai liikepankki, Iron Mountain helpottaa tietojesi hallintaa koko niiden elinkaaren ajan.

Kaiken kokoisten pankkien on säilytettävä niin fyysisiä kuin digitaalisiakin tietoja pitkiä aikoja. Erityisesti asuntolaina-asiakirjat ja -tiedot ovat monitahoisia ja vaativat pankkitietojen säilyttämisen tarkkaa hallintaa koko elinkaaren ajan.

Meiltä löytyy apu, olipa kyseessä kannettavan tietokoneen tai palvelimen tietojen varmuuskopiointi, pilvitietojen arkistointi, Iron Mountainin datakeskuksen hyödyntäminen tai tietojen saaminen vanhoista järjestelmistä. Iron Mountain tarjoaa luotettavia ja turvallisia säilytysvaihtoehtoja sekä pankkiasiakirjojen hallintajärjestelmän. Innovatiivisten ratkaisujemme avulla saavutat digitalisaatioon liittyvät tavoitteesi, sillä voit varastoida kaikki jäljelle jäävät paperit käyttöpaikan ulkopuolelle digitoidessasi ne jatkossa. Tarjoamme sinulle myös työkalut, joilla voit automatisoida pankkiprosessit ja säilyttää pääsyn tietoihisi verkon kautta.

Ratkaisumme ovat joustavia, ja ne voidaan sovittaa sen mukaan, millaisia vaatimuksia liiketoimintasi kriittisten tietojen hallinnalla on.

2,500

2 500 rahoituspalvelulaitosta käyttää Iron Mountainin ratkaisuja ja palveluja.

1,400

Blue icon of a globe

Suuri kattavuus: yli 1 400 toimitilaa yli 50 maassa.

48/50

Blue icon of money

48 Yhdysvaltain 50 suurimmasta pankista tekee yhteistyötä Iron Mountainin kanssa.

65

A blue icon of a clock

Iron Mountainilla on yli 65 vuoden kokemus pankkiasiakkaiden tarpeiden täyttämisestä.

PANKKIALAAN LIITTYVIÄ TAPAUKSIA

Haaste:

Suuressa yhdysvaltalaisessa pankissa todettiin runsaasti šekkipetoksia. Tämän seurauksena oli tarkistettava suuri määrä aiemmin käsiteltyjä šekkejä hyvin lyhyessä ajassa. Pankilla ei ollut välineitä, henkilöstöä, tiedonkeruuasiantuntemusta eikä tekniikkaa tällaisen šekkimäärän käsittelyyn käytettävissä olevassa ajassa.

Ratkaisu:

Iron Mountain konfiguroi nopeasti ratkaisun aiemmin kuvattujen šekkien vastaanottamiseksi, keräsi tarvittavat metatiedot käyttämällä sekä automatiikkaa että manuaalisia tekniikoita ja toimitti tiedot sitten takaisin asiakkaalle.

Arvolupaus:

Vaaditun määräajan noudattaminen ja tarvittavan analyysin tekeminen asiakkaan petoskäytäntöä varten Tapahtumien hallintaa ja jatkovalvontaa koskeva Iron Mountainin ratkaisun hyödyntäminen

Banking Fraud Analytics Use Case
Apua tuovia ratkaisuja:
Digitointi ja luettelointi
Haaste:

Globaali rahoituspalveluyhtiö oli yhtenäistämässä toimitilojaan valtakunnallisesti ja pohti, miten voisi parhaiten hyödyntää käytettävissä olevan tilan. Yhtiöllä oli hankaluuksia hallinnoida fyysisiä asiakirjoja, jotka olivat sillä hetkellä varastoituina kaapeissa lähellä sellaisia työntekijöitä, jotka tarvitsivat pääsyn asiakirjoihin. Tavoitteena oli yksinkertaistaa valtuutettujen työntekijöiden pääsyä näihin asiakirjoihin, kun yhtiö siirtyi käyttämään entistä liikkuvampaa ja kauempana olevaa työvoimaa.

Ratkaisu:

Iron Mountain ryhtyi yhdessä asiakkaan kanssa luomaan ja toteuttamaan kokonaisvaltaista ratkaisua paljon käytettyjen kuvien arkistointiin sekä säilyttämään vähemmän käytettyjä asiakirjoja, tekemään niistä mikrotallenteita ja hyödyntämään niiden osalta kuvantaminen pyynnöstä -ratkaisua. Tietystä päivästä eteenpäin -suunnitelma otettiin käyttöön kuvien keruussa ja valmiiksi digitaalisissa asiakirjoissa, jotta liiketoimintaprosesseja saataisiin optimoitua ja työntekijöillä olisi pääsy tietoihin.

Arvolupaus:
 • Toimintakustannusten aleneminen
 • Markkinoille saattamiseen tarvittavan ajan lyheneminen
 • Prosessien parempi valvonta ja näkyvyys
 • Tietystä päivästä eteenpäin -prosessin optimoidut menot
 • Yhtenäinen luettelointijärjestelmä vanhempien asiakirjojen hallintaan
Haaste:

Globaali asiantuntijapalveluja tarjoava yritys halusi parantaa henkilöstöasiakirjojen hallintaa ja ylläpitää nykyisten asiakirjojen kunnollista luetteloa. Tämä kävi yhä haastavammaksi, erityisesti siksi, että yritys otti käyttöön strategian, joka mahdollisti jo liikkuvan työvoiman työskentelyn entistä joustavammin missä tahansa.

Ratkaisu:

Iron Mountain loi keskitetyn prosessin henkilöstöasiakirjojen keräämiseen niitä vastaanotettaessa, validoi asiakirjat asiakkaan henkilöstötietokannassa ja teki luettelon asiakirjatyypeistä ja muista määritteistä korvaavien päivitysten ylläpitämiseksi.

Arvolupaus:
 • Kaksoiskappaleiden ja haamutiedostojen väheneminen
 • Saapuvien asiakirjojen käsittelykustannusten aleneminen
 • Paperitöiden parempi ajantasaisuus työntekijöiden osalta
Banking HR Document Inventory Management Use Case
Apua tuovia ratkaisuja:
Digitointipalvelut
Haaste:

Monikansallinen investointipankki ja rahoituspalveluyhtiö tarvitsi datakeskusratkaisun, jota oli mahdollista laajentaa nopeasti markkinoiden kasvavan kysynnän mukaan. Ratkaisun tuli myös tukea yhtiön sitoutumista kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan ja asiakkaiden omaisuuden turvaamiseen. Lisäksi palveluntarjoajan tuli pystyä noudattamaan tiukkoja toimitusaikoja sovitun markkinoilletuontiajan varmistamiseksi.

Ratkaisu:

Yhtiö päätyi valitsemaan datakeskusratkaisukseen Iron Mountainin modulaarisen datakeskuksen. Toimitetun datakeskuksen PUE-luku oli lähes 1.1, ja se vähensi jätettä ja vastasi kestävän kehityksen mukaisuutta koskevaan vaatimukseen. MOD tarjosi myös itsenäisen ympäristön, joka paransi turvallisuutta ja laajennettavuutta.

Arvolupaus:
 • Laajennettavuus
 • Kestävän kehityksen mukainen toiminta
 • Nopea markkinoilletuonti
Modular Data Centers
Apua tuovia ratkaisuja:
Skaalautuvat datakeskuspalvelut

TARJOAMAMME PALVELUT

Information Management-Four People Speaking | Iron Mountain

Tiedonhallinta

Hallinnoi tietojasi koko niiden elinkaaren ajan ja pysy ajan tasalla alan muuttuvista määräyksistä.
Digital transformation people looking at tablet

Digitalisaatio

Siirry nopeasti reagoivaan ja digitaalisesti kehittyneeseen ympäristöön, joka vastaa muuttuviin liiketoimintatarpeisiisi.
Virginia Data Center highlight

Datakeskukset

Luottavaisesti yhteisissä tiloissa.

secure-storage-banner-iron-mountain-truck-with-employee-wheeling-boxes

Turvallinen säilytys

Suojaa ja säilytä kaikkein tärkein.

OTA YHTEYTTÄ IRON MOUNTAINIIN

Asiakastukemme pystyy vastaamaan kysymyksiisi nopeasti. Voit halutessasi myös ottaa meihin yhteyttä.
contact us

OTA YHTEYTTÄ IRON MOUNTAINIIN

Asiakastukemme pystyy vastaamaan kysymyksiisi nopeasti. Voit halutessasi myös ottaa meihin yhteyttä.