Hoe vaak kunt u een backup tape hergebruiken?

Blogs en artikelen

Een backup tape kan meerdere keren hergebruikt worden, hoewel de kwaliteit uiteindelijk achteruit zal gaan. Hier beschrijven we hoe...

18 april 20187 min
Hoe vaak kunt u een backup tape hergebruiken?

Uw backup tape kan meerdere keren worden hergebruikt. Echter, de kwaliteit zal uiteindelijk wel achteruit gaan. Hier beschrijven we hoe temperatuur en luchtvochtigheid de opslag op tape beïnvloeden en geven we aan hoe uw de eerste signalen herkent die er op duiden dat het tijd is om een tape te vervangen.

Zoals alle media heeft tape een beperkte levensduur. De lengte daarvan hangt niet alleen af van het aantal keer dat de tape gelezen wordt, maar ook van de opslagomstandigheden.
In een 'toegankelijke opslagruimte', waarbij de data regelmatig wordt opgehaald, wordt een backup tape opgeslagen bij een temperatuur van 18 graden Celsius en 40 procent relatieve luchtvochtigheid. De optimale omstandigheden voor een tape in archiefopslag echter, zijn een temperatuur van 4 graden Celsius en 20 procent relatieve luchtvochtigheid. Een tape in de archiefopslag moet echter eerst worden teruggebracht naar zachtere omstandigheden voordat u de data kunt ophalen, volgens de Council on Library and Information Recources.

In beide gevallen zijn opslagomstandigheden zoals temperatuur en luchtvochtigheid belangrijk. Deze omstandigheden moeten zo constant mogelijk zijn om de maximale levensduur van een backup tape ook daadwerkelijk te kunnen bereiken.

Onder optimale omstandigheden kan data op een archieftape (een tape waarop u niet leest of schrijft) 20 tot 30 jaar bewaard worden met een acceptabel aantal fouten. Voor een professionele LTO tape gaat het dan om een marge van 111 petabytes qua overdracht voordat een fout optreedt – dat staat gelijk aan 96 operationele dagen. Voor professionele SATA harde schijven gaat het om 1,11 overgedragen petabytes voordat een fout in een sector van 512 bytes plaatsvindt – dat staat gelijk aan 21,6 uur voordat er een schrijffout optreedt.

Andere vormen van slijtage

Zelfs wanneer een onderneming tapes hergebruikt, bijvoorbeeld voor backups, dan spelen opslagcondities nog steeds een belangrijke rol in de levensduur van tapes. Maar ook slijtage die optreedt wanneer de tape langs de leeskop loopt, reduceert de levensduur.

Een ander type van slijtage treedt op wanneer een databron de snelheid van de tape niet bij kan houden. Dit dwingt de tape om langzamer te draaien en vervolgens kort terug te spoelen om zich aan te passen aan de snelheid van het langzamere apparaat. Het gevolg is dat bepaalde delen van de tape herhaaldelijk langs de leeskop lopen, waardoor het medium vroegtijdig slijt.

Ook bepalend voor de levensduur is het type backup tape: sommige technologieën, zoals LTO, laten de tape verscheidene malen langs de kop lopen bij het lezen van of schrijven naar de volle tape. Daarom is een LTO tape die in principe geschikt is voor 1 miljoen passages over in werkelijkheid meestal slechts goed voor iets meer dan 15.000 volledige aflezingen. LTO gebruikt ook uitgebreide foutverbeteringscode die fysieke fouten kan herstellen.

Vuile leeskoppen en andere risico's

Vuil beschadigt de tapes ook. Leeskoppen moeten regelmatig worden schoongemaakt. Maar niet te regelmatig: schoonmaaktapes brengen zelf ook schade toe aan de leeskoppen. Het beste is om de aanbevelingen van de driver fabrikant op te volgen. Vergeet bovendien niet dat de schoonmaaktape zelf een beperkte levensduur heeft. Gooi hem weg wanneer het aanbevolen aantal keren dat de tape gebruikt is, overschreden wordt.

Het aantal keer dat een tape gebruikt kan worden hangt af van de opslag- en gebruiksomstandigheden. Het komt er op neer dat slechte omstandigheden de levensduur van een tape reduceren. Let er op dat een tape extreem 'piek-gevoelig' is. Met andere woorden: hoe groter de afwijking van de ideale omstandigheden is , des te sterker vermindert de levensduur.

Duidelijk is dat de optimale temperatuur en luchtvochtigheid in uw opslagruimte de levensduur van uw tapes verlengt. Wanneer u samenwerkt met een deskundige opslagpartner, kunt u er zorgeloos op vertrouwen dat deze de optimale omstandigheden creëert.

Heeft u vragen over archief- en informatiebeheer? Lees dan meer over dit onderwerp in het Knowledge center, of neem contact op met Iron Mountain's Information Management team. U wordt dan gekoppeld aan een ervaren product en service specialist die op uw specifieke uitdagingen in kan gaan.