an empty minimalistic office showcasing desktop computers

Izrada arhivske knjige

Arhivska knjiga je osnovna evidencija o sveukupnom stvaranju dokumentcije po hronološkom i kvantitativnom principu, te mestu lokacije čuvanja dokumentacije i to od samog početka egzistiranja pravnog lica.

Za svrhu izrade Arhivske knjige uvek je najidealnija situacija dobra sređenost dokumentacije i sumarni popis.

Potrebno je uraditi popis, pripadnost sektoru odnosno organizacionoj jedinici, hronologiji, količini izraženoj u jedinicama čuvanja odnosno registratorima.

Arhivsku knjigu izrađujemo u elektronskom formatu u excel tabeli, sto će omogućiti lakše sortiranje dokumentacije ne samo prema kategorijama, hronologiji ili mestu lokacije, već i prema potrebi.

Naša kompanija izrađuje dokument u skladu sa zakonskom regulativom.

Olakšavamo početak

Razumem da će se moji podaci koristiti u skladu sa Pravilima Iron Mountaina o privatnosti podataka.

Kontaktirajte nas

paper and pen

Kontaktirajte nas

Popunite ovaj obrazac i kontaktiraćemo Vas u roku od jednog radnog dana.
Dobijte ponudu
customer service

Korisnička podrška

Naš centar za korisničku podršku može Vam pomoći da dobijete najbrže odgovore na Vaša pitanja.
Dobijte podršku
ringing telephone

Kontaktirajte prodaju

Povežite se sa jednim od naših stručnih konsultanata da odgovore na Vaše specifične potrebe.
+381 11 3239 336