a silhouette of a man climbing a mountain

Sve usluge

Izrada zahteva za izlučenje dokumentacije

Izlučivanje je proces odvajanja dokumentarnog materijala kome je istekao rok čuvanja i njegovog uništavanja.

Izrada arhivske knjige

Arhivska knjiga je osnovna evidencija o sveukupnom stvaranju dokumentcije po hronološkom i kvantitativnom principu, te mestu lokacije čuvanja dokumentacije i to od samog početka egzistiranja pravnog lica.

Skeniranje dokumentacije

Odblokirajte radne tokove opterećene papirnim dokumentima i radite više digitalizovano.

Bezbedno skladištenje i upravljanje dokumentacijom

Sačuvati i zaštititi dokumentaciju u izuzetno sigurnim i usaglašenim objektima.

Bezbedno čuvanje i upravljanje digitalnim podacima

Iron Mountain nudi usluge bezbednog čuvanja i upravljanje digitalnim podacima, zaštitu u optimalnim uslovima i preuzimanje po potrebi.

Opšti akt o načinu evidentiranja, zaštite, i korišćenja elektronskih dokumenata

Opšti akt o načinu evidentiranja, zaštite, i korišćenja elektronskih dokumenata. Ovim pravilnikom se reguliše način evidentiranja, zaštite i korišćenja elektronskih dokumenata te elektronskog poslovanja u informacionim sistemima Društva

EnVision

Iron Mountain automatizacija poslovnih procesa

Upravljanje zalihama i izveštavanje

Siguran i lak online pristup dokumentaciji i upravljanje dokumentacijom

Izrada popisa dokumentacije i određivanje roka čuvanja dokumentacije

Lista kategorija dokumentarnog materijala sa rokovima čuvanja je dokument koji se radi na osnovu dokumentacije koju jedno pravno lice poseduje i ona utvrđuje vrstu dokumenta, sa tačnim nazivom kategorije, te rok njenog čuvanja.

Bezbedno uništavanje dokumentacije

Naše bezbedne ekološki prihvatljive usluge osiguravaju odgovarajuće uništavanje i odlaganje osetljivih papirnih dokumenata.

Bezbedno uništavanje podataka sa uređaja (HDD,SDD,CD,USB)

Naši servisi sigurnog dislociranog brisanja su siguran, pouzdan i uspešan način da uništite osetljive informacije i zapise sa uredjaja (HDD,SDD,CD,USB). Bićete mirni kada budete znali da su vašu poslovnu dokumentaciju uništili stručni ljudi koji poštuju proverene procedure i da su svi materijali odloženi na siguran i ekološki prihvatljiv način.

Preuzimanje obaveze saradnje sa nadležnim istorijskim arhivom

Po novom zakonu možemo biti kao preduzeće angažovani od strane nekog pravnog subjekta da za njihov račun predstavljamo njihovo preduzeće pred nadležnom arhivskom ustanovom u smislu da mi vodimo arhivsku knjigu, i predajemo prepis arhivske knjige

Olakšavamo početak

Razumem da će se moji podaci koristiti u skladu sa Pravilima Iron Mountaina o privatnosti podataka.

Kontaktirajte nas

paper and pen

Kontaktirajte nas

Popunite ovaj obrazac i kontaktiraćemo Vas u roku od jednog radnog dana.
Dobijte ponudu
customer service

Korisnička podrška

Naš centar za korisničku podršku može Vam pomoći da dobijete najbrže odgovore na Vaša pitanja.
Dobijte podršku
ringing telephone

Kontaktirajte prodaju

Povežite se sa jednim od naših stručnih konsultanata da odgovore na Vaše specifične potrebe.
+381 11 3239 336