Iron Mountain e-Archive

E-arhiviranje

Iron Mountain DigitalDocs

Iron Mountain je ostvario stratešku saradnju sa Privrednom komorom Srbije kao državnom institucijom akreditovanom za pružanje usluga od poverenja.

Saznajte više

DigitalDocs

Iron Mountain je razvio SaaS servis Iron Mountain DigitalDocs. Ova usluga vam omogućava da pouzdano elektronski čuvate svoje ključne poslovne dokumente na način koji je u potpunosti u skladu sa važećim zakonima i propisima. Bezbednost vaših podataka nam je prioritet, stoga smo implementirali visoke standarde enkripcije i zaštite kako bismo osigurali da su vaši dokumenti sigurni i nedostupni neovlašćenim licima. Potreba za pomenutim softverom definisana je u Zakonu o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti („Sl. glasnik RS“, br. 6/2020) i Uredbom o jedinstvenim tehničko-tehnološkim zahtevima i procedurama za čuvanje i zaštitu arhivskegrađe i dokumentarnog materijala u elektronskom obliku („Sl. glasnik RS“, br. 107/2021).

Saznajte više

Kvalifikovana usluga pouzdanog elektronskog čuvanja dokumenata je kvalifikovana usluga od poverenja putem koje se pruža pouzdano elektronsko čuvanje dokumenata u skladu sa članovima 60–62 Zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju i svim podzakonskim aktima pomenutog zakona. Iron Mountain se nalazi u procesu akreditacije kod Ministarstva informacija i telekomunikacija.

"Iron Mountain d.o.o.", kao pružalac usluge usluge pouzdanog čuvanja u procesu akreditacije za uslugu kvalifikovanog čuvanja, pruža uslugu pouzdanog elektronskog čuvanja dokumenata u skladu sa zahtevima standarda ETSI TS 119 512 "Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Protocols for trust service providers providing long-term data preservation services", uključujući zahteve iz drugih standarda na koje se iz tih standarda direktno i indirektno upućuje, kao i saglasno drugim standardima, dokumentima i preporukama koje se odnose na pružanje kvalifikovanih usluga od poverenja, utvrđenim Uredbom o uslovima za pružanje kvalifikovanih usluga od poverenja i drugim propisima donetim na osnovu Zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju.

Posebno ističemo da obzirom da će Iron Mountain DigitalDocs biti zvanično akreditovan kao usluga od poverenja za kvalifikovano elektronsko čuvanje dokumenata, prema Članu 6 “Zakona o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti” i Članu 63 “Zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju” čuvanjem dokumenata koji izvorno nisu elektronski u kvalifikovanom sistemu za elektronsko čuvanje omogućava uništavanje papirnog dokumenta i pre isteka propisanog perioda čuvanja (osim u slučaju trajnog čuvanja dokumenata kada uništavanje originala nije moguće).

Prateći potrebe definisane u Vašem zahtevu Iron Mountain je u potpunosti u mogućnosti da zadovolji zahteve Vaše kompanije za sistemom za pouzdano elektronsko čuvanje dokumenata. Posebno ističemo da se u rešenju Iron Mountain u svakom koraku obrade elektronskih dokumenata koriste isključivo sertifikovana rešenja koja su odobrena od strane državnih organa i to:

 • Usluga validacije kvalifikovanog elektronskog potpisa/elektronskog pečata
 • Izdavanje kvalifikovanih vremenskih žigova

Iron Mountain je ostvario stratešku saradnju sa Privrednom komorom Srbije kao državnom institucijom akreditovanom za pružanje usluga od poverenja.

Obzirom da nam je bezbednost podataka i pouzdanost rada na prvom mestu Iron Mountain je izabrao Nacionalni data centar u Kragujevcu kao svog strateškog, cloud partnera. Nacionalni data centar je TIER 4 cloud provajder i predstavlja najpouzdanije i najkvalitetnije cloud rešenje na teritoriji Republike Srbije.

Obzirom da nam je bezbednost podataka i pouzdanost rada na prvom mestu Iron Mountain je izabrao Nacionalni data centar u Kragujevcu kao svog strateškog, cloud partnera. Nacionalni data centar je TIER 4 cloud provajder i predstavlja najpouzdanije i najkvalitetnije cloud rešenje na teritoriji Republike Srbije.

Lista funkcionalnosti Iron Mountain DigitalDocs:

 • Upload/Download/management dokumenata
 • Validacija elektronskih potpisa (kvalifikovanim sertifikatom)
 • Insertovanje arhivskog vremenskog žiga
 • Izdavanje potvrde o vernosti izvornom dokumentu i validnosti
 • Zanavljanje vremenskog žiga u zakonskom roku
 • Insertovanje i čuvanje obaveznih metapodataka propisanih zakonom
 • Insertovanje i čuvanje dodatnih metapodataka prema Vašim potrebama
 • Admin panel za dodelu prava pristupa
 • Activity dashboard (evidencija svih aktivnosti unutar sistema)
 • Generisanje elektronske arhivske knjige
 • Konekcija ka SEF-u i automatski transfer dokumenata u elektronsku arhivu
 • Podrška/upgrade paketa
 • Otvoren API/konekcija ka ERP, DMS

Kontaktirajte nas

paper and pen

Kontaktirajte nas

Popunite ovaj obrazac i kontaktiraćemo Vas u roku od jednog radnog dana.
Dobijte ponudu
customer service

Korisnička podrška

Naš centar za korisničku podršku može Vam pomoći da dobijete najbrže odgovore na Vaša pitanja.
Dobijte podršku
ringing telephone

Kontaktirajte prodaju

Povežite se sa jednim od naših stručnih konsultanata da odgovore na Vaše specifične potrebe.
+381 11 3239 336