three business people looking at paperwork

Izrada popisa dokumentacije i određivanje roka čuvanja dokumentacije

Kontaktirajte nas

Uslugu izrade popisa dokumentacije i određivanja roka čuvanja dokumentacije vršimo za klijente koji već imaju uskladištenu dokumentaciju kod nas na čuvanju, a sada moraju da odrade sve što nisu odradili, a nalaže novi zakon, i da bi mogli da damo svake godine predlog za uništenje svega što se nalazi kod nas na čuvanju , a istekao je rok po Listi kategorija dokumentarnog materijala sa rokovima čuvanja.

Uslugu takodje vrsimo i za nove klijente koji žele kompletnu uslugu, a nisu do sada imali saradnju sa nama. (Unos se vrši u ONEIL-u, za već postojeću dokumentaciju koja nema tačan naziv iz Liste kategorija dokumentarnog materijala i rok čuvanja po istoj.)

Izrada liste kategorija sa rokovima čuvanja

Lista kategorija dokumentarnog materijala sa rokovima čuvanja je dokument koji se radi na osnovu dokumentacije koju jedno pravno lice poseduje i ona utvrđuje vrstu dokumenta, sa tačnim nazivom kategorije, te rok njenog čuvanja.

Rokovi za određene kategorije utvrđeni su drugim važećim zakonima, a kategorije koje predstavljaju osnovnu delatnost pravnog lica utvrđuje samo pravno lice u skladu sa procenom vrednosti dokumenata po kategorijama, ukoliko to zakoni Republike Srbije nisu već odredili.

Rad na ovom dokumentu mora biti zajednički, tako da bi nama kao pružaocima usluga u delu kategorizacije osnovne delatnosti bila potrebna procena stručnih ljudi unutar Vaše Kompanije ili Vaša globalna lista kategorija.

Naš tim stručnjaka iz oblasti arhivistike može pomoći sugestijama i stručnim znanjima, kao i iskustvenim pristupom, ali konačnu odluku o rokovima dokumenata iz osnovne delatnosti utvrđuje njihov stvaralac, ukoliko zakoni Repulike Srbije nisu već utvrdili rok čuvanja, ili ukoliko to globalni akt ili neki drugi akt Kompanije zahteva duži rok čuvanja od onog koji propisuje zakonska regulativa Republike Srbije.

Lista Kategorija je dokument koji mora biti na srpskom jeziku, koga usvaja nadležna arhivska institucija nakon čega Lista postaje osnova za izdvajanje bezvrednog dokumentarnog materijala za izlučivanje.

Naša kompanija izrađuje dokument za klijenta u skladu sa zakonskom regulativom i ukoliko imaju neki svoj globalni ili interni pravilnik o načinu i vremenu čuvanja dokumentacije.

Olakšavamo početak

Razumem da će se moji podaci koristiti u skladu sa Pravilima Iron Mountaina o privatnosti podataka.

Kontaktirajte nas

paper and pen

Kontaktirajte nas

Popunite ovaj obrazac i kontaktiraćemo Vas u roku od jednog radnog dana.
Dobijte ponudu
customer service

Korisnička podrška

Naš centar za korisničku podršku može Vam pomoći da dobijete najbrže odgovore na Vaša pitanja.
Dobijte podršku
ringing telephone

Kontaktirajte prodaju

Povežite se sa jednim od naših stručnih konsultanata da odgovore na Vaše specifične potrebe.
+381 11 3239 336