confident businesswoman holding tablet in modern office space

Preuzimanje obaveze saradnje sa nadležnim istorijskim arhivom

Po novom zakonu možemo biti kao preduzeće angažovani od strane nekog pravnog subjekta da za njihov račun predstavljamo njihovo preduzeće pred nadležnom arhivskom ustanovom u smislu da mi vodimo arhivsku knjigu, i predajemo prepis arhivske knjige jednom godišnje, vršimo neophodne dopune i izmene u Lisiti kategorija dokumentarnog materijala, da garantujemo da je klijentova dokumentacija arhivirana na zakonski propisan način i da se o njoj staramo. (Za ovu vrstu usluge je potrebno da nas klijent ovlasti kod Javnog beležnika)

Olakšavamo početak

Razumem da će se moji podaci koristiti u skladu sa Pravilima Iron Mountaina o privatnosti podataka.

Kontaktirajte nas

paper and pen

Kontaktirajte nas

Popunite ovaj obrazac i kontaktiraćemo Vas u roku od jednog radnog dana.
Dobijte ponudu
customer service

Korisnička podrška

Naš centar za korisničku podršku može Vam pomoći da dobijete najbrže odgovore na Vaša pitanja.
Dobijte podršku
ringing telephone

Kontaktirajte prodaju

Povežite se sa jednim od naših stručnih konsultanata da odgovore na Vaše specifične potrebe.
+381 11 3239 336