Securely and easily access and manage your records online with Iron Mountain’s inventory management and reporting.

Upravljanje zalihama i izveštavanje

Siguran i lak online pristup dokumentaciji i upravljanje dokumentacijom

Kontakt

Kancelarijsko i arhivsko poslovanje obuhvata: primanje, evidentiranje i raspoređivanje predmeta (akata) u rad; administrativno-tehničko obrađivanje predmeta, otpremanje pošte, razvođenje predmeta i akata, klasifikaciju i arhiviranje, smeštaj, čuvanje i održavanje; evidentiranje u arhivsku knjigu; izlučivanje bezvrednog registraturskog materijala i predaju arhivske građe nadležnom arhivu.

Naša kompanija izrađuje dokument koji se sada po novom zakonu zove opšti akt o načinu evidentiranja, klasifikovanja, arhiviranja i čuvanja arhivske građe i dokumentarnog materijala.

Iron Mountain izrađuje dokument u skladu sa zakonskom regulativom.

Iron Mountain Mobile app icon

Iron Mountain Mobile

Izrada popisa dokumentacije i određivanje roka čuvanja dokumentacije


Saznajte više

Spremni da počnete?

Koristite informacije vaše kompanije da omogućite donošenje poslovnih odluka. Međutim, teško je imati sve ove informacije pri ruci; zauzimaju dosta dragocenog prostora, i predstavljaju potencijalni rizik za vaše poslovanje.

Zahvaljujući Iron Mountain-u, možete da čuvate informacije i osigurate stalan pristup informacijama sve dok vam je potrebno.

  • Možete da stavite svoje informacije pod kontrolu, a da se oslobodite muke oko njihovog održavanja.
  • Možete da prepustite resurse koje ste koristili danas lideru u oblasti upravljanja informacijama koji će se starati o njima umesto vas.
  • Možete da prepravite postojeći prostor koji ste koristili za čuvanje informacija, bez obzira da li su u pitanju fizička ili dokumentacija čuvana u elektronskom obliku, a informacije uskladištite dislocirano bezbedno i sigurno kod nekog proverenog subjekta.

Potrebna vam je strategija pristupa dokumentaciji i njenog korišćenja, s obzirom na to da je za različite vrste dokumentacije potrebna različita strategija. Na osnovu informacija koje imate, gde se nalaze i kako želite da ih koristite sada i ubuduće, Iron Mountain može da vam pomogne da izaberete rešenje koje odgovara vašim potrebama.

Inventory management and reporting customers  gain secure 24/7 access to their information with Iron Mountain ConnectTM.

Olakšavamo početak

Razumem da će se moji podaci koristiti u skladu sa Pravilima Iron Mountaina o privatnosti podataka.

Kontaktirajte nas

paper and pen

Kontaktirajte nas

Popunite ovaj obrazac i kontaktiraćemo Vas u roku od jednog radnog dana.
Dobijte ponudu
customer service

Korisnička podrška

Naš centar za korisničku podršku može Vam pomoći da dobijete najbrže odgovore na Vaša pitanja.
Dobijte podršku
ringing telephone

Kontaktirajte prodaju

Povežite se sa jednim od naših stručnih konsultanata da odgovore na Vaše specifične potrebe.
+381 11 3239 336