six people inside an office space with a lot of natural lighting, conducting a meeting

Opšti akt o načinu evidentiranja, zaštite, i korišćenja elektronskih dokumenata

Kontaktirajte nas

Ovim pravilnikom se reguliše način evidentiranja, zaštite i korišćenja elektronskih dokumenata te elektronskog poslovanja u informacionim sistemima Društva.

Elektronsko kancelarijsko poslovanje obuhvata nastanak, upotrebu i zaštitu podataka u elektronskom obliku, sredstva elektronske komunikacije i elektronske obrade podataka u obavljanju poslova u Društvu.

Naša kompanija izrađuje dokument za klijenta u skladu sa zakonskom regulativom.

Likvidacija – stečaj

Naše usluge u procesu upravljanja i skladištenja poslovne dokumentacije u uslovima likvidacionog / stečajnog postupka, se sastoje u tome da naš specijalno oformljen tim vrši pregled, popis i podelu dokumentacije, tako da celokupna dokumentacija bude smeštena u naše kutije po principu da svaka kutija ima svoj rok čuvanja, u skladu sa arhivskom praksom, i na kraju dajemo preciznu količinu arhivskih kutija za čuvanje na period od 20 godina prodaji da oni mogu u skladu sa cenom da daju preciznu ponudu likvidacionom / stečajnom upravniku.

Takođe ukoliko dobijemo ovlašćenje od likvidacionog / stečajnog upravnika vršimo brigu o dokumentaciji u navedenom periodu, vršimo umesto njih radnje prema nadležnoj arhivskoj ustanovi.

Vršimo predaju zahteva za uništenje i predaju dokumentacije koja se čuva TRAJNO nadležnom arhivu u skladu sa zakonom kada za to nadležni arhiv bude imao prostor, i vršimo komunikaciju sa istim na šestomesečnom nivou u smislu da šaljemo upit da li će u narednih 6 meseci nadležna ustanova imati mogućnosti da preuzme dokumentaciju trajnog karaktera.

Olakšavamo početak

Razumem da će se moji podaci koristiti u skladu sa Pravilima Iron Mountaina o privatnosti podataka.

Iron Mountain Elevate the power of your work - man with glasses looking ahead

Zašto Iron Mountain?


Imamo iskustvo i stručnost da pojednostavimo vašu organizaciju dok istovremeno čuvamo vaše podatke o preduzeću i klijentima bezbednim i sigurnim. Zajedno podižemo snagu vašeg rada.


O nama

Kontaktirajte nas

paper and pen

Kontaktirajte nas

Popunite ovaj obrazac i kontaktiraćemo Vas u roku od jednog radnog dana.
Dobijte ponudu
customer service

Korisnička podrška

Naš centar za korisničku podršku može Vam pomoći da dobijete najbrže odgovore na Vaša pitanja.
Dobijte podršku
ringing telephone

Kontaktirajte prodaju

Povežite se sa jednim od naših stručnih konsultanata da odgovore na Vaše specifične potrebe.
+381 11 3239 336