สำนักงานกฎหมายพึ่งพา Clean Start เพื่อลดความยุ่งเหยิง ลดความเสี่ยง และเพิ่มความเป็นระเบียบมากขึ้น

เรื่องราวความสำเร็จของลูกค้า

หลังจากหลายปีของการปฏิบัติงานตามปกติ การทำกิจกรรม M&A และการลาออกของพนักงาน บริษัทกฎหมายแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกาก็เผชิญกับปัญหาสถานที่ทำงานที่ยุ่งเหยิงและไม่เป็นระเบียบ

29 เมษายน 25678 นาที
Become More Organized with Clean Start

เนื่องจากมีเอกสารและสินทรัพย์สารสนเทศอื่นๆ ที่ไม่ปลอดภัยและมีความเสี่ยงต่อการถูกละเมิดข้อมูล ส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน และมีทรัพยากรและความเชี่ยวชาญที่จำกัดในการแก้ไขปัญหาภายใน องค์กรจึงหันไปขอความช่วยเหลือจาก Iron Mountain Clean Start

ความท้าทาย

สภาพแวดล้อมในสำนักงานที่ยุ่งเหยิงที่มีสาเหตุมาจากการปฏิบัติงานตามปกติ กิจกรรม M&A และการลาออกของพนักงานเป็นเวลาหลายปี

สินทรัพย์สารสนเทศที่ไม่ปลอดภัยและไม่เป็นระเบียบ รวมถึงเอกสารและอุปกรณ์ไอทีที่ตั้งอยู่ทั่วสถานที่ทำงาน

ทรัพยากรหรือความเชี่ยวชาญภายในสำหรับการทำความสะอาดและจัดระเบียบพื้นที่อย่างปลอดภัยมีจำกัด

วิธีแก้ปัญหา

Iron Mountain Clean Start®

ผลลัพธ์

การสนับสนุนด้านแรงงานและความเชี่ยวชาญในการสร้างฐานข้อมูลคลังข้อมูลและจัดระเบียบบันทึกที่จับต้องได้กว่า 70,000 รายการ

ทำลายเอกสารที่เลยวันที่เก็บรักษาไปแล้วกว่า 3.6 ล้านฉบับอย่างปลอดภัย

แยกรายการทำลายและรีไซเคิลสินทรัพย์ไอทีที่เลิกใช้แล้วอย่างปลอดภัย

การแก้ไขและกู้คืนบันทึกที่เสียหายจากความเปียกชื้น

Elevate the power of your work

รับคำปรึกษาฟรีวันนี้!

เริ่ม