Iron Mountain blue mountains backdrop

ประกาศความเป็นส่วนตัว

อัปเดตครั้งล่าสุด: กุมภาพันธ์ 2023

แถลงการณ์ความเป็นส่วนตัว

บริษัท Iron Mountain ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูล

Iron Mountain Information Management, LLC ในสหรัฐอเมริกาและบริษัทในเครือ (“Iron Mountain” หรือ “เรา”) ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของคุณ ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายถึงวิธีที่ Iron Mountain รวบรวม ใช้ และแบ่งปันข้อมูลที่ระบุถึงลูกค้า ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า ผู้ขาย พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) เมื่อเราทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูล ผู้ควบคุมข้อมูลคือหน่วยงาน/องค์กรที่ตัดสินใจว่าจะใช้ (ประมวลผล) ข้อมูลส่วนบุคคลด้วยเหตุผลใดและอย่างไร

มาตรฐานสากลและกฎหมายในท้องถิ่นของIron Mountain

ประกาศความเป็นส่วนตัวกำหนดมาตรฐานความเป็นส่วนตัวสากลของเรา

นอกเหนือจากมาตรฐานระดับสากลของ Iron Mountain แล้ว เรายังปฏิบัติตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ทั้งหมด ดังนั้น เราจึงปฏิบัติตามข้อบังคับทั่วไปเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล 2016/679 (EU GDPR) และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้ในประเทศ EEA ที่เราดำเนินการ ระเบียบคุ้มครองข้อมูลทั่วไปของสหราชอาณาจักร (UK GDPR) และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลสหราชอาณาจักร (UK Data Protection Act) 2018 กฎหมายความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคของรัฐแคลิฟอร์เนีย 2018 (CCPA) 2018 กฎหมายคุ้มครองข้อมูลทั่วไปของบราซิลปี 2020 (LGPD) กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของจีน 2021 (PIPL) และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสิงคโปร์ (Singapore Personal Data Protection Act) 2012 โดยขึ้นอยู่กับภูมิภาคที่ธุรกิจของเราตั้งอยู่

ภาคผนวกของประเทศและประกาศความเป็นส่วนตัวในท้องถิ่น

บริษัทย่อยบางแห่ง ของ Iron Mountain อาจต้องปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลในท้องถิ่นดังกล่าว ซึ่งกำหนดให้ต้องเปิดเผยแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวเฉพาะในประเทศของตน (ซึ่งโดยปกติแล้วบริษัทในเครือของ Iron Mountain ในท้องถิ่นจะแจ้งให้คุณทราบ ณ เวลาที่รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล) คุณสามารถเข้าถึงภาคผนวกเฉพาะของประเทศได้ที่นี่:

สำหรับประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับแปล โปรดดูเว็บไซต์ของประเทศที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเข้าถึงเอกสารฉบับภาษาเยอรมันได้ที่เว็บไซต์ภาษาเยอรมันของเรา

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร

มูลเหตุทางกฎหมายสำหรับการประมวลผล

เราดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงการปกป้องความเป็นส่วนตัวและข้อมูล เรารับรองว่าการประมวลผลข้อมูลมีพื้นฐานที่ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นไปตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้ ในกรณีส่วนใหญ่ เราจะรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามเหตุผลทางกฎหมายต่อไปนี้:

 • การปฏิบัติตามสัญญา: เมื่อจำเป็นต้อง ประมวลผลข้อมูล เพื่อสรุปผลและปฏิบัติตามสัญญาที่มีต่อ ลูกค้า ผู้ขาย พันธมิตรทางธุรกิจ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ
 • ความยินยอม: เมื่อเราได้รับความยินยอมจากคุณในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (ตัวอย่างเช่น สำหรับส่งสื่อทางการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา หรือติดตามกิจกรรมของคุณบนเว็บไซต์ของ เรา ผ่านคุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ลูกค้าของคุณ)
 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: เมื่อเราต้องการปฏิบัติตาม วัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมาย (เช่น สำหรับการแสดงเนื้อหาเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของคุณหรืออื่นๆ หากมีการปรับแต่ง) เราอ้างอิงถึงผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายก็ต่อเมื่อการดำเนินการนี้ได้สัดส่วนและรับประกันความสมดุลที่ดีระหว่างเป้าหมายทางธุรกิจของเราและสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของคุณ
 • การปฏิบัติตาม กฎหมายที่บังคับใช้: เมื่อจำเป็นต้อง ประมวลผลข้อมูล ตามกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องที่เราต้องปฏิบัติตาม (เช่น เมื่อ เรา จำเป็นต้องแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลต่อหน่วยงานรัฐ และ หน่วยงานทางภาษี)
การรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

การรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณดังต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของคุณกับ Iron Mountain และภายใต้กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง:

 • รายละเอียด ข้อมูลการติดต่อทางธุรกิจ (ลูกค้า, ผู้มีโอกาสเป็น ลูกค้า, ผู้ขาย): ข้อมูลการติดต่อทางธุรกิจ (เช่น ข้อมูลติดต่อทางธุรกิจ ที่อยู่ที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์) ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและ ตัวแทนผู้ขาย (เช่น ชื่อ รายละเอียดการติดต่อ) ข้อมูลที่มีโครงสร้าง (เช่น ข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์) ข้อมูลทางเทคนิค (เช่น พอร์ทัลลูกค้า ID ผู้ใช้และรหัสผ่าน บันทึกการเข้าถึง) ประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์หลักดังต่อไปนี้: การเจรจาและการดำเนินการตามสัญญา การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การพัฒนาธุรกิจและความสัมพันธ์ทางธุรกิจ การจัดการข้อเรียกร้อง การบริหาร การบัญชี การปรับปรุงบริการของเราและการให้บริการแก่ลูกค้า
 • การตรวจสอบ การสอบสวน การตรวจสอบสถานะข้อมูลส่วนบุคคล (ลูกค้า, ผู้ขาย): ชื่อ รายละเอียดการติดต่อ (เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล), ตำแหน่ง/หน้าที่ หมายเลขภาษี ข้อมูลบัญชีธนาคาร รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ผู้ขายหรือลูกค้าสัมพันธ์ ประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์หลักดังต่อไปนี้: ตรวจสอบ การสอบสวน ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การคัดกรองตรวจสอบสถานะ การจัดการข้อเรียกร้อง วัตถุประสงค์ในการดำเนินคดี
 • การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลออนไลน์ (ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์): ข้อมูลที่รวบรวมผ่านเว็บไซต์ Iron Mountainเช่น รายละเอียดการติดต่อ ข้อมูลเข้าสู่ระบบ ความคิดเห็นออนไลน์ และ ข้อเสนอแนะ จาก ฟอรัมออนไลน์ และแบบสำรวจ เป็นต้นประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์หลักดังต่อไปนี้: ช่วยให้ใช้งาน เว็บไซต์ของเรา ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ดังกล่าว มีส่วนร่วมกับลูกค้า/ผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้าและซัพพลายเออร์ใน ฟอรัมออนไลน์ ดำเนินการและประเมินความพึงพอใจของลูกค้า
 • การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยใช้เทคโนโลยี ข้อมูล ( ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์): เว็บไซต์ Iron Mountain ใช้คุกกี้ต่างๆ และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน คุกกี้คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่เว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชมใส่ไว้ในอุปกรณ์ของคุณ ไฟล์เหล่านี้ช่วยเว็บไซต์ของ Iron Mountain ในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้โดยนำเสนอเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะกับความสนใจของผู้ใช้และเปิดใช้ฟีเจอร์อื่นๆ คุณมีเครื่องมือมากมายในการควบคุมข้อมูลที่รวบรวมโดยคุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน Iron Mountain จะใช้คุกกี้เมื่อได้รับความยินยอมจากคุณเท่านั้น ในกรณีที่จำเป็น ตัวอย่างเช่น คุกกี้ที่ให้ข้อมูลเนื้อหาที่กำหนดเองแก่คุณ เว็บไซต์ Iron Mountain ให้คุณควบคุมคุกกี้บางส่วนได้ผ่านแบนเนอร์คุกกี้หรือการตั้งค่าเบราว์เซอร์
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก: เรากังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของเด็กๆ เมื่อพวกเขาใช้อินเทอร์เน็ต และจะไม่รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยาว์โดยเจตนา (เด็กอายุต่ำกว่า 16 ปีหรืออายุอื่นใดที่กำหนดไว้ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้)
 • การตลาดทางตรง (ลูกค้า ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า): เราอาจใช้รายละเอียดการติดต่อทาง ธุรกิจ ของคุณ (เช่น อีเมล) เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ซึ่งเราเชื่อว่าอาจเป็นข้อมูลที่คุณสนใจ เพื่อจุดประสงค์นี้ เรายังอาจสร้างโปรไฟล์ส่วนบุคคลที่มีข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจเกี่ยวกับ บริษัทที่คุณทำงานหรือปฏิสัมพันธ์ระหว่างเรา โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้สามารถเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องและข้อเสนอที่เหมาะสมสำหรับบริการและผลิตภัณฑ์ของเราแก่คุณและบริษัทที่คุณทำงาน และเพื่อปรับปรุงการสื่อสารส่วนบุคคลของเรากับคุณ Iron Mountain จะส่งการสื่อสารดังกล่าวถึงคุณเท่านั้น (เช่น ทางอีเมลและ/หรือติดต่อคุณทางโทรศัพท์) หากคุณให้ความยินยอมล่วงหน้าในการรับ ("ยินยอมรับข้อมูล”) หรือตามที่ อนุญาต จนกว่าคุณจะเลือกยกเลิก รับการสื่อสารดังกล่าว การเพิกถอนความยินยอมหรือ การเลือกไม่รับ การสื่อสารทางการตลาด: หากคุณ ได้รับ การสื่อสารทางการตลาด แต่ไม่ต้องการรับอีกต่อไป คุณอาจ ถอนความยินยอมของคุณ หรือ เลือกไม่รับได้ตลอดเวลา ที่นี่
เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร

เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งต่อไปนี้:

 • ลูกค้าและผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า (นิติคบุคคลและบุคคล)
 • ตัวแทนของลูกค้า และ ผู้รับมอบฉันทะ (เช่น บุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการสัญญา)
 • ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Iron Mountain
 • บุคคลที่สาม (ผู้ขายของ Iron Mountain)
 • บริษัท Iron Mountain บริษัทในเครือ
 • หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งหน่วยงานภาษี ศาล หน่วยงานปกครอง เป็นต้น
 • แหล่งข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ (สื่อสังคมออนไลน์ด้านการทำงาน การลงทะเบียนอย่างเป็นทางการ ฯลฯ) ตามขอบเขตที่อนุญาตโดยกฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้

การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูล

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าของเราในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลโดยไม่ตรวจสอบเนื้อหาหรือที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เราอาจรวบรวม จัดเก็บ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวในนามของลูกค้าและตามคำสั่งของลูกค้าเท่านั้น ลูกค้าที่ใช้บริการของเราในลักษณะนี้เป็นผู้ควบคุมข้อมูลและมีหน้าที่รับผิดชอบในการขอความยินยอม การอนุญาต และการแจ้งประกาศความเป็นส่วนตัวที่จำเป็นสำหรับการรวบรวมและการใช้ข้อมูลดังกล่าว

เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นการ ภายใน (ภายในกลุ่มบริษัท Iron Mountain) และ ภายนอก (แก่บุคคลที่สาม เช่น ซัพพลายเออร์ ที่ปรึกษา พันธมิตรทางธุรกิจของ Iron Mountain) เราอาจแบ่งปันและ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในลักษณะที่อธิบายไว้ในส่วนนี้ ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

การแบ่งปันข้อมูลภายใน: Iron Mountain มีสำนักงานใหญ่ในเมืองบอสตัน รัฐแมสซาชูเซตส์ (สหรัฐอเมริกา) แต่ดำเนินกิจการทั่วโลก ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจโดยคำนึงถึงความเป็นส่วนตัว เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบริษัทในเครือ Iron Mountain ตามที่อธิบายไว้ในประกาศนี้

การแบ่งปันข้อมูลภายใน: เรายังอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึง:

 • ซัพพลายเออร์Iron Mountain: การให้บริการแก่ Iron Mountain อาจ จำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (เช่น จัดหาเครื่องมือการจัดการลูกค้าสัมพันธ์หรือการสนับสนุนด้านไอทีทั่วไป แจกจ่ายเอกสารทางการตลาด ฯลฯ) ในกรณีนี้ องค์กรเหล่านี้ อาจได้รับและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ภายใต้คำแนะนำของ Iron Mountainและเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่เราเท่านั้น
 • บุคคลที่สามอื่นๆ สำหรับวัตถุประสงค์การขาย การควบรวมกิจการ การถ่ายโอนธุรกิจหรือแผนก: รวมถึง วัตถุประสงค์ในการคัดกรองการตรวจสอบสถานะ ซึ่งอาจต้องมี การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อที่ปรึกษาหรือผู้ตรวจสอบทางการเงินของ Iron Mountain
 • หน่วยงานของรัฐ: เรา ยังอาจมีภาระผูกพันทางกฎหมายในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แม้ว่าจะไม่ได้รับอนุญาตจากคุณก็ตาม วัตถุประสงค์ของการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว รวมถึงวัตถุประสงค์อื่นๆ นอกจากนี้ได้แก่: (ก) การตอบกลับคำขอที่ถูกต้องตามกฎหมายของหน่วยงานรัฐ หน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และ (ข) การปกป้องสิทธิ์และทรัพย์สินของ Iron Mountain

มาตรฐานการแบ่งปันข้อมูลIron Mountain

เรา จะไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ เว้นแต่เพื่อ: (ก) บรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายของ Iron Mountain (เช่น เพื่อใช้บริการที่จัดส่งโดยซัพพลายเออร์) (ข) ตอบกลับคำขอ ที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐ (ค) ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ ที่บังคับใช้ (ง) บังคับใช้/ปกป้องสิทธิ์และทรัพย์สินของ Iron Mountain หรือ (จ) ปกป้องสิทธิ์ ของ พนักงานของเราและ บุคคลอื่นๆ โดยใช้ทรัพย์สินของ Iron Mountainเมื่อได้รับอนุญาตและในแต่ละกรณีเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ เราไม่ทำและจะไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราถ่ายโอน ข้อมูลส่วนตัว ของคุณระหว่างประเทศอย่างไร

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกถ่ายโอนหรือเข้าถึงโดยบริษัทและบริษัทในเครือของ Iron Mountain และบุคคลที่สามทั่วโลก ผู้รับอาจอยู่ในประเทศที่ไม่ได้ให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับที่เพียงพอจากมุมมองของประเทศต้นทาง

เรารับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้การถ่ายโอนนั้นได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสมตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้ในประเทศต้นทางกำหนด ในขณะที่ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยปกติแล้ว เราจะใช้สิ่งต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งอย่าง:

 • ข้อสัญญามาตรฐาน (Standard Contractual Clauses) (“SCC”) สำหรับการถ่ายโอนระหว่างประเทศของ ข้อมูล ส่วนบุคคล ตามที่อาจเกี่ยวข้องและบังคับใช้ (เช่น การถ่ายโอน ข้อมูลส่วนบุคคลจาก EU/UK/สวิสไปยังประเทศต่างๆ เช่น สหรัฐอเมริกาและอินเดีย) หากคุณต้องการรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันที่เหมาะสมและ/หรือรับสำเนา SCC เพื่อการตรวจสอบ โปรดติดต่อเราที่ global.privacy@ironmountain.com
 • ในกรณีที่กฎหมายที่บังคับใช้กำหนด เราจะขอความยินยอมจากคุณในการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • Iron Mountain ได้ดำเนินการตาม ข้อตกลงระหว่างบริษัทเกี่ยวกับการถ่ายโอนและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายในกลุ่มบริษัทเพื่อให้สามารถถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการภายในได้
 • Iron Mountain ปฏิบัติตามหลักการของกรอบการทำงาน Privacy Shield ของสหภาพยุโรป-สหรัฐฯและสวิส-สหรัฐฯ แม้ว่าจะเป็นไปตามกฎหมายของสหภาพยุโรป แต่ Iron Mountain ก็ไม่ได้อ้างอิงกรบอการทำงาน Privacy Shield ของสหภาพยุโรป-สหรัฐฯ เป็นพื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล
เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้นานแค่ไหน

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตราบเท่าที่จำเป็นตามสมควรสำหรับวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ดังที่อธิบายไว้ในประกาศนี้ ในบางกรณี เราอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นระยะเวลานานขึ้น ตัวอย่างเช่น เราจำเป็นต้องดำเนินการดังกล่าวตามข้อกำหนดทางกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ข้อกำหนดทางภาษีหรือข้อกำหนดทางบัญชี ในบางกรณี เราอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นระยะเวลานานขึ้น เพื่อให้เรามีบันทึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการติดต่อของคุณกับเรา ในกรณีที่มีข้อร้องเรียนหรือข้อเรียกร้องใดๆ หรือหากเราเชื่ออย่างมีเหตุผลว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการฟ้องร้องที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ การดำเนินการกับข้อมูล

เมื่อเราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้ข้อมูลทางการตลาดของผลิตภัณฑ์และบริการของเราแก่คุณ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกเก็บไว้โดยเราตราบเท่าที่คุณไม่เปลี่ยนใจที่จะรับข้อมูลดังกล่าว หรือหากกฎหมายกำหนดไว้ จะถูกลบออกก่อนหากคุณไม่แสดงความสนใจในผลิตภัณฑ์และบริการของเราหลังจากการสื่อสารของเรา (เช่น คุณไม่ตอบสนอง) เพื่อหลีกเลี่ยงการติดต่อกับคุณในอนาคตเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด เราเก็บรักษาประกาศการเก็บรักษาข้อมูลซึ่งใช้กับบันทึกในความดูแลของเรา ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่จำเป็นอีกต่อไป เราจะลบออกโดยการลบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์และทำลายบันทึกทางกายภาพหรือทำให้เป็นนิรนามในลักษณะที่เราไม่สามารถระบุตัวตนของคุณได้อีกต่อไป Iron Mountain มีนโยบายภายในเป็นการเฉพาะเพื่อให้เราปฏิบัติตามกฎการเก็บรักษาข้อมูล

เรารักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร

เราปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเสมอด้วยมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด เพื่อรับประกันถึงการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการสูญหายหรือการใช้งานที การเข้าถึง หรือการเปิดเผย่ไม่ได้รับอนุญาต เราจะใช้มาตรการทางเทคนิค ทางองค์กร และการบริหารที่เหมาะสมเสมอ ขั้นตอนปฏิบัติที่เราใช้บางส่วน ได้แก่ กำหนดข้อกำหนดการรักษาความลับให้กับพนักงานและผู้ให้บริการของเรา ทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นนิรนามอย่างถาวร หากไม่จำเป็นอีกต่อไปสำหรับวัตถุประสงค์ในการรวบรวม เราตรวจสอบบรรทัดฐานมาตรฐานของตลาดในปัจจุบันเสมอ (เช่น บรรทัดฐาน ISO) และ อัปเดตให้เป็นปัจจุบันพร้อมมาตรการรักษาความปลอดภัยใหม่ล่าสุดที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล/สิทธิ์ของผู้บริโภค: วิธีเข้าถึงและควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราเคารพสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล/สิทธิผู้บริโภค และ ตามที่ กำหนดให้โดยกฎหมายความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้ คุณสามารถใช้ สิทธิ์ของคุณเพื่อ:

 1. เข้าถึงและรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ – โปรดทราบว่าเรา อาจ จำเป็นต้องตรวจสอบตัวตนของคุณก่อนเพื่อหลีกเลี่ยงการเปิดเผยต่อบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต และเคารพสิทธิ์ในความเป็นส่วนตัวของบุคคลอื่นเมื่อให้คุณเข้าถึงหรือคัดลอกข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 2. แก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ – หาก ข้อมูล ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์
 3. จำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ – เช่น เมื่อคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความถูกต้องของการประมวลผล และเราจำกัดการประมวลผลจนกว่าคำขอของคุณจะได้รับการยืนยันเท่านั้น
 4. ลบหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นนิรนาม (ภายใต้กฎหมาย GDPR “สิทธิ์ที่จะถูกลืม”) เว้นแต่จะมีข้อยกเว้น เช่น เมื่อกฎหมายอนุญาตให้เราดำเนินการดังกล่าว
 5. รับรองสิ่งที่เรียกว่า "การเคลื่อนย้ายข้อมูล" - ตามคำขอของคุณ Iron Mountain อาจ "ถ่ายโอน" ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังองค์กร/บริษัทอื่น หากการประมวลผลขึ้นอยู่กับความยินยอมของคุณหรือเป็น การปฏิบัติตามสัญญา
 6. คัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ - เช่น เมื่อเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราหรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดทางตรง และการประมวลผลนั้นดำเนินการด้วยวิธีอัตโนมัติ
 7. ขอรับสำเนาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ บังคับใช้ สำหรับการถ่ายโอนนอกเขตอำนาจศาลของคุณ - เช่น สำเนาของ SCC
 8. ยื่นเรื่องร้องเรียนกับหน่วยงานกำกับดูแลในพื้นที่ของคุณ: หน่วยงานคุ้มครองข้อมูล เช่นสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร (ICO) ในสหราชอาณาจักร
 9. ถอนความยินยอมของคุณ สำหรับ การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (แต่การดำเนินการนี้จะไม่ส่งผลต่อความถูกต้องตามกฎหมายของการประมวลผลตามความยินยอมก่อนการถอนความยินยอม)

ภายใต้ข้อพิจารณาทางกฎหมายและข้ออนุญาตอื่นๆ เราจะพยายามทุกวิถีทางตามสมควรเพื่อตอบสนองต่อคำขอของคุณโดยเร็วที่สุด (ไม่ว่าในกรณีใดๆ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด) หรือแจ้งให้คุณทราบหากเราต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อดำเนินการตามคำขอของคุณ ในบางกรณี ความสามารถในการเข้าถึงหรือควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกจำกัด ตามที่กำหนดหรืออนุญาตโดยกฎหมายที่บังคับใช้ เราอาจขอข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณเพื่อยืนยันตัวตนและเพื่อความปลอดภัย ก่อนที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ร้องขอแก่คุณ นอกจากนี้ เรายังสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามที่กฎหมายอนุญาต เช่น หากคำขอของคุณไม่มีมูลความจริงอย่างชัดแจ้งหรือมากเกินไป

วิธีติดต่อเรา

หากคุณมีข้อกังวลด้านความเป็นส่วนตัว ข้อร้องเรียนหรือคำถามเกี่ยวกับ Iron Mountain โปรดติดต่อเรา:

หน่วยงานความเป็นส่วนตัวและกำกับดูแลกลาง

หัวหน้าฝ่ายความเป็นส่วนตัวกลาง

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลกลุ่ม EEA/UK

global.privacy@ironmountain.com

คุณจะพบทั้งชื่อบริษัทย่อยในพื้นที่ของเราและรายละเอียดการติดต่อได้ ที่นี่ (สำหรับบริษัทในเครือ Crozier ที่นี่) โดยเลือกภูมิภาคและประเทศ เราจะตั้งเป้าหมายเพื่อรับประกันว่าข้อร้องเรียนของคุณได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงทีและเหมาะสม และปฏิบัติต่อคำขอและข้อร้องเรียนของคุณอย่างเป็นความลับ ตัวแทนของเราจะติดต่อคุณภายในเวลาที่เหมาะสมหลังจากได้รับคำร้องเรียนของคุณ โดยตรวจสอบว่ามีกฎท้องถิ่นที่ระบุกำหนดเวลาในการแก้ไขคำขอของคุณหรือไม่

การเปลี่ยนแปลงที่มีต่อ ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

เราจะเผยแพร่ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับแก้ไขเมื่อใดก็ได้เมื่อเราอัปเดตตามวันที่แก้ไขที่กำหนดไว้ในเอกสาร ลิงก์ประกาศ/นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ Iron Mountain แต่ละแห่งจะนำคุณไปยังประกาศความเป็นส่วนตัวเวอร์ชันล่าสุดได้อย่างง่ายดาย

ติดต่อเรา

paper and pen

ติดต่อเรา

กรอกแบบฟอร์มนี้แล้วผู้เชี่ยวชาญของ Iron Mountain จะติดต่อคุณภายในหนึ่งวันทำการ
ได้รับใบเสนอราคา
laptop profile screen

เข้าสู่ระบบและชำระเงิน

เข้าสู่ระบบบัญชีของคุณหรือเรียนรู้วิธีสร้างบัญชี
เริ่ม
customer service

ศูนย์สนับสนุน

ศูนย์สนับสนุนลูกค้าของเราสามารถช่วยให้คุณได้รับคำตอบที่รวดเร็วที่สุดสำหรับคำถามของคุณ
ได้รับการสนับสนุน
ringing telephone

โทรขาย

เชื่อมต่อกับตัวแทนที่มีความรู้ของเราเพื่อตอบความต้องการโซลูชันเฉพาะของคุณ
+662 407 3333