ความยืดหยุ่นรูปแบบใหม่

กระดาษสีขาว
เนื้อหาพรีเมี่ยม

องค์กรต่างๆ พร้อมที่จะเผชิญกับอนาคตข้างหน้าแล้วหรือยัง รายงานที่ได้รับการสนับสนุนโดย The Economist และ Iron Mountain สามารถตอบคำถามเหล่านี้ได้

Resilience Reimagined Meeting

ตัวอย่าง​เนื้อหาพิเศษ

องค์กรต่างๆ พร้อมที่จะเผชิญกับอนาคตข้างหน้าแล้วหรือยัง

ความยืดหยุ่นรูปแบบใหม่คือ โปรแกรมวิจัยแบบสำรวจที่ดำเนินการโดย Economist Impact และได้รับการสนับสนุนโดย Iron Mountain เพื่อศึกษาความยืดหยุ่นขององค์กร เอกสารสรุปนี้จะใช้ข้อมูลเชิงลึกที่ได้รับจากการวิเคราะห์แบบสำรวจ การวิจัยข้อมูล และการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อระบุการตีความการเปลี่ยนแปลงความยืดหยุ่นขององค์กรใน 10 ประเทศและ 4 อุตสาหกรรม

รายงานจะมุ่งเน้นไปที่ประเด็นที่มีผลกระทบสูง 4 ประเด็น:

การปรับเปลี่ยนสถานที่ทำงาน: กระบวนการจ้าง การฝึกอบรม และการรักษาพนักงานกำลังเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากการทำงานแบบไฮบริดกำลังแพร่หลายมากขึ้น ซึ่งเป็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นในช่วงของการแพร่ระบาด ในทางกลับกัน องค์กรต่างๆ ก็เริ่มทบทวนบทบาทของสำนักงานและพื้นที่ทำงานของตนเช่นกัน โดยตั้งคำถามว่าอสังหาริมทรัพย์ประเภทใดเป็นสิ่งที่จำเป็น แนวโน้มอีกประการหนึ่งคือ การมุ่งเน้นไปที่สุขภาพของพนักงานและผลกระทบต่อองค์กร แต่มีอะไรอีกบ้างที่เราสามารถตรวจสอบซ้ำอีกครั้งเพื่อเป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และพนักงาน

การกำกับดูแลข้อมูลและความปลอดภัย: การแพร่ระบาดได้เพิ่มความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการถ่ายโอนและจัดเก็บข้อมูล ทั้งที่เป็นกรรมสิทธิ์ขององค์กรและรายละเอียดที่เป็นความลับของผู้ใช้บริการ ลูกค้า และประชาชน

ความยั่งยืน: การไม่แบ่งแยก ความยุติธรรมในสังคม และคำมั่นสัญญาในเรื่องการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนกลายเป็นประเด็นสำคัญในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมา และองค์กรต่างๆ ที่ทำเพียงแค่เผยแพร่แถลงการณ์พันธกิจที่ชัดเจนก็ดูไม่น่าเชื่อถืออีกต่อไป จำเป็นต้องมีแนวทางเชิงรุก เพราะถ้าไม่มี องค์กรต้องรับทราบว่าอาจเกิดผลกระทบที่มีราคาสูงต่อองค์กรของตนได้

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน: การพัฒนาความยืดหยุ่นขององค์กรจำเป็นต้องรวมฟังก์ชันการทำงานไว้ที่ระดับสูงสุด ในขณะเดียวกันก็กระจายความรับผิดชอบในการติดตามและรายงานไปทั่วทั้งองค์กรด้วย แต่หลายองค์กรยังล่าช้าในเรื่องนี้

แล้วเราจะสร้างแนวทางที่มีระเบียบวินัยมากขึ้นเพื่อความยืดหยุ่นขององค์กรได้อย่างไร กรอกแบบฟอร์มเพื่อดาวน์โหลดเอกสารปกขาวฉบับเต็มเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

 

ในการดำเนินธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

ความต้องการของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป หน่วยงานกำกับดูแลร่างกฎเกณฑ์ขึ้นมาใหม่ และคู่แข่งก็คิดค้นสิ่งใหม่ๆ ขึ้นมาเช่นกัน ตัวแปรเหล่านี้เป็นสมมติฐานด้านการทำงานของผู้บริหารในการพิจารณากลยุทธ์และการวางแผน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และความต่อเนื่องทางธุรกิจ ถึงแม้จะมีความผันผวนเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า แต่เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็อาจทำให้รากฐานของธุรกิจสั่นคลอนอย่างร้ายแรงได้ จำเป็นต้องมีการเตรียมการและการตอบสนองที่แตกต่างกันไปเพื่อรับมือกับสงคราม ภัยพิบัติทางธรรมชาติและโรคระบาด สถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมหรือเหนืออิทธิพลขององค์กร ในสภาวะดังกล่าว ผู้นำต้องสามารถปรับการปฏิบัติงานของตนเพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างใกล้เคียงกับปกติมากที่สุด หรืออย่างน้อยต้องเกิดการหยุดชะงักน้อยที่สุด

การที่จะรับมือกับสภาวะเหล่านั้นได้ เราต้องตรวจสอบความสามารถทั้งหมดล่วงหน้าก่อนที่เหตุการณ์เหล่านั้นจะเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงความสามารถในการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง การคาดการณ์เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด และการปรับใช้มาตรการเพื่อลดผลกระทบ นอกจากนี้ยังรวมถึงการปรับขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ใหม่ๆ เช่น การใส่ใจสุขภาพของพนักงานมากขึ้น และการปรับทิศทางองค์กรใหม่เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จในสภาพแวดล้อมที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ความสามารถเหล่านี้ถูกอธิบายโดยรวมว่าเป็นความยืดหยุ่นขององค์กร ถ้าไม่มีผลกระทบใดๆ เกิดขึ้น องค์กรต่างๆ ก็สามารถดำเนินการเป็นปกติได้เป็นเวลาหลายปีแม้จะมีความยืดหยุ่นน้อย ในความเป็นจริง การหลีกเลี่ยงความพึงพอใจในความมั่นคงที่มีอยู่คือองค์ประกอบที่สำคัญของความยืดหยุ่น แต่ช่วงเวลาแห่งความมั่นคงนั้นไม่ได้คงอยู่ตลอดไป และทุกองค์กรอาจถูกคุกคามจากการสภาวะที่เปลี่ยนแปลงและอยู่นอกเหนือการควบคุมในบางครั้ง

ความไม่แน่นอนเกิดขึ้นบ่อยครั้งในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา แม้ว่าเดิมทีการค้าโลกจะเร่งให้เกิดโลกาภิวัตน์ แต่ปฏิกิริยาจากกลุ่มต่อต้านได้หยุดยั้งกระแสดังกล่าวไว้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา อัตราเติบโตของนวัตกรรมในเทคโนโลยีรูปแบบดิจิทัลก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ทำให้เกิดธุรกิจใหม่ที่มีอิทธิพลเหนือความบันเทิง การค้าปลีก และบริการทางธุรกิจ ทั้งยังส่งผลกระทบต่อรากฐานของทุกบุคคลและองค์กรทั่วโลกอีกด้วย ประเด็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเมื่อไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมาได้กลายมาเป็นข้อกังวลอันดับแรกของสาธารณชน และผลักดันให้เกิดการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนในเศรษฐกิจของเรา ในขณะที่ความสูญเสียทางธุรกิจจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างสุดขั้วกำลังเพิ่มมากขึ้น เมื่อพิจารณาจากผลกระทบเชิงปริมาณ Swiss Re บริษัทประกันภัยระดับโลกรายงานว่า ความสูญเสียที่เกิดจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างสุดขั้วเพิ่มขึ้น 20% โดยคิดเป็น 260 พันล้านดอลลาร์ในระหว่างปี 2020 และ 2021

ไม่นานมานี้ การแพร่ระบาดส่งผลกระทบต่อองค์กรต่างๆ จากทวีปหนึ่งไปอีกทวีปหนึ่งในเวลาไม่กี่สัปดาห์ในช่วงต้นปี 2020 ส่งผลให้เศรษฐกิจต้องหยุดชะงัก นับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สอง ไม่เคยมีสิ่งใดเข้ามาขัดขวางการค้าหรือการบริการสังคมได้ถึงระดับนี้

การจัดการความเสี่ยงเป็นงานหลักในการดำเนินธุรกิจมานานนับศตวรรษ องค์กรต่างๆ ได้ออกแบบแผนปฏิบัติการเพื่อชดเชยกับความเสียหายนั้นๆ แต่ในปัจจุบันที่มีการเชื่อมต่อถึงกันมากขึ้นและมีสื่อกลางทางเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง แนวทางที่มักจะค่อยเป็นค่อยไปก็ใช้การไม่ได้อีกต่อไป เช่น การระบุความเสี่ยง และการลดความเสี่ยงตามแผน ความยืดหยุ่นขององค์กรมอบแนวทางที่ครอบคลุมมากขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น การมีความยืดหยุ่นจำเป็นต้องมีมุมมองทางธุรกิจแบบองค์รวม ไม่เพียงแต่วิเคราะห์ทุกฟังก์ชันทางธุรกิจเท่านั้น แต่ยังต้องอาศัยการพึ่งพาซึ่งกันและกันระหว่างฟังก์ชันเหล่านั้นด้วย เช่นเดียวกับระบบที่ซับซ้อนอื่นๆ ธุรกิจไม่ใช่ชุดฟังก์ชันอิสระที่แยกออกจากกัน แต่เป็นระบบที่เชื่อมต่อกัน ความล้มเหลวส่วนหนึ่งของธุรกิจอาจส่งผลต่อเนื่องต่อทั้งระบบ ทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรง การสร้างความยืดหยุ่นหมายถึง การมีส่วนร่วมในทุกแง่มุมขององค์กรในการประสานงานผ่านการสื่อสารที่ชัดเจนและสม่ำเสมอ

การศึกษา

Economist Impact ดำเนินโปรแกรมวิจัยเชิงลึกที่ได้รับการสนับสนุนโดย Iron Mountain ในช่วงต้นปี 2022 โดยครอบคลุมทั้งการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและการสอบถามผู้บริหารระดับอาวุโส 611 คนใน 4 ภูมิภาคหลัก (อเมริกาเหนือ ลาตินอเมริกา ยุโรป และเอเชียแปซิฟิก) เกี่ยวกับ 4 ภาคส่วนที่มีการควบคุมอย่างเคร่งครัด เช่น บริการทางการเงิน วิทยาศาสตร์สุขภาพและชีววิทยา พลังงาน และภาครัฐ

การศึกษานี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อนำเสนอมุมมองที่ชัดเจนว่าการตีความความยืดหยุ่นขององค์กรมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรและเพราะเหตุใด พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการวางแผน สร้าง และคงรักษาธุรกิจระดับโลกในโลกหลังการแพร่ระบาด

ดาวน์โหลดเพื่ออ่านรายงาน Economist ฉบับเต็ม