Iron Mountain blue mountains backdrop

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

เมื่อส่งคำตอบกลับ ข้อมูล หรือใด ๆ ที่ให้คำตอบรับกับ Iron Mountain Incorporated กับบริษัทในเครือ (“Iron Mountain”) โดยเป็นการตอบกลับแบบสำรวจหรือการขอคำตอบรับอื่น ๆ คุณได้ยอมรับแล้วว่า Iron Mountain สามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้โดยไม่มีข้อผูกมัดกับคุณ คุณได้มอบสิทธิ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งหมดต่อคำตอบรับนั้นกับ Iron Mountain โดยเปลี่ยนแปลงไม่ได้ และยอมรับอีกว่า Iron Mountain สามารถประมวลผลข้อมูลของคุณตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Iron Mountain เมื่อรับของขวัญหรือของที่ระลึกใด ๆ จาก Iron Mountain คุณได้ยืนยันกับ Iron Mountain ว่าคุณยินยอมให้ความร่วมมือกับกฏหมายทุกตัวที่ใช้ได้ กับนโยบายของขวัญใด ๆ ของบริษัทที่ใช้ได้ของบริษัทของคุณ

© 2022 Iron Mountain, Incorporated. สงวนลิขสิทธิ์ เนื้อหากับข้อมูลที่ Iron Mountain ให้มาในที่นี้เป็นเนื้อหาลับที่ Iron Mountain หรือ/และผู้อนุญาตเป็นเจ้าของ ซึ่งไม่สามารถนำไปทำสำเนาหรือส่งต่อในรูปแบบใด ๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นทางสื่ออิเล็คทรอนิกส์หรือสื่อกล หรือด้วยจุดประสงค์ใด ๆ ก็ตาม โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Iron Mountain การอ้างอิงถึงแผนสินค้าหรือการให้บริการ กลยุทธ์ วันที่วางจำหน่าย หรือขีดความสามารถของ Iron Mountain ใด ๆ ซึ่งทาง Iron Mountain สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ตามดุลยพินิจของ Iron Mountain นั้น มิได้แสดงหรือส่อความเป็นคำเชิญหรือข้อเสนอใด ๆ ทั้งสิ้น ไม่ส่อความว่าจะมีให้บริการในทุกประเทศที่ Iron Mountain ดำเนินการอยู่ และมิได้มีจุดประสงค์เป็นความยึดมั่นของสินค้าหรือฟีเจอร์ใด ๆ ในอนาคต “Iron Mountain” เป็นเครื่องหมายการค้าลงทะเบียนของ Iron Mountain, Incorporated ในสหรัฐอเมริกากับประเทศอื่น ๆ และ Iron Mountain โลโก้ Iron Mountain กับการผสมผสานใด ๆ และเครื่องหมายอื่น ๆ ที่มี TM เป็นเครื่องหมายการค้าของ Iron Mountain Incorporated เครื่องหมายการค้าอื่น ๆ หรือตัวระบุอื่น ๆ ยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของ และนอกจากว่าจะระบุไว้ Iron Mountain ไม่ถือว่าอยู่ในเครือ ไม่สนับสนุนหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าหรือผู้ถือเอกลักษณ์ ตัวตน หรือบริษัทใด ๆ ที่อ้างอิงถึงในที่นี้

ติดต่อเรา

paper and pen

ติดต่อเรา

กรอกแบบฟอร์มนี้แล้วผู้เชี่ยวชาญของ Iron Mountain จะติดต่อคุณภายในหนึ่งวันทำการ
ได้รับใบเสนอราคา
laptop profile screen

เข้าสู่ระบบและชำระเงิน

เข้าสู่ระบบบัญชีของคุณหรือเรียนรู้วิธีสร้างบัญชี
เริ่ม
customer service

ศูนย์สนับสนุน

ศูนย์สนับสนุนลูกค้าของเราสามารถช่วยให้คุณได้รับคำตอบที่รวดเร็วที่สุดสำหรับคำถามของคุณ
ได้รับการสนับสนุน
ringing telephone

โทรขาย

เชื่อมต่อกับตัวแทนที่มีความรู้ของเราเพื่อตอบความต้องการโซลูชันเฉพาะของคุณ
+662 407 3333