Sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için kurumsal duvarlari yikin: herkesin bir rolü var

Bloglar ve Makaleler

Sürdürülebilirlik çalışmalarını üst düzey yöneticilere havale etmek artık geçmişte kaldı. Neden mi? Çünkü sürdürülebilirlik sadece çevresel çabaları değil, aynı zamanda sosyal ve yönetişim (ESG) girişimlerini de içeren daha bütünsel bir yaklaşım haline geldi

23 Mayıs 20238 dakika
Sustainability Goals

Sürdürülebilirlik çalışmalarını üst düzey yöneticilere havale etmek artık geçmişte kaldı. Neden mi? Çünkü sürdürülebilirlik sadece çevresel çabaları değil, aynı zamanda sosyal ve yönetişim (ESG) girişimlerini de içeren daha bütünsel bir yaklaşım haline geldi.

Son birkaç yılda, yönetim kademesinin ESG alanında daha iyi ve daha bilinçli faaliyetler için baskı yaptığını gördük. Uluslararası politikalar, artan yakıt fiyatları, sosyal konulara artan ilgi ve yatırımcı ilişkileri gibi faktörlerin etkisiyle ESG girişimlerine odaklanma güzel bir şeyden gerekli bir şeye dönüştü.

Sürdürülebilirliğin çalışanlar için de bir öncelik olduğunu biliyoruz çünkü çalışanların %70'i güçlü bir amacı olmayan bir şirkette çalışmayacaklarını söylüyor.* Sürdürülebilirlik bilgi seviyesi arttıkça, sürdürülebilirliğe odaklanan kuruluşlarla çalışma ve onlardan satın alma isteği de artıyor. Ve bir kuruluşun çevresel etkisinin %65-95'inin tedarik zincirinde gerçekleştiği düşünüldüğünde, uzmanlaşmış sürdürülebilirlik rolleri dışındaki çalışanların sürdürülebilirlik hedeflerini desteklemede daha büyük bir rol oynaması gerekmektedir.**

Sürdürülebilirlik girişimlerini engelleyen duvarlar yıkılıyor. Bu artık İK'dan satın almaya kadar herkesin dahil olduğu bir takım sporu. Büyük sürdürülebilirlik resmine kimin katkıda bulunabileceğinin bir sınırı yok.

İşte kurumdaki çeşitli grupların ileriye dönük sürdürülebilirlik hedeflerini desteklemek için güçlü yönlerini kullanabilecekleri bazı yollar:

YASAL UYUM VE BELGE YÖNETİMİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE NASIL KATKIDA BULUNUR

Sürdürülebilirliğin birçok hareketli parçası olan karmaşık bir konu olduğunu biliyoruz. Belge ve bilgi yönetimi ekiplerinin bu alanda akılda kalmasa da oynayacakları önemli bir rol var.

Dizüstü, masaüstü bilgisayarlarda ve bağlı cihazlarda oluşturulan tüm bilgileri düşünün. Bunların bir yerde depolanması ve muhafaza edilmesi gerekir. Belge ve bilgi yönetimi sistemlerini ve süreçlerinden sorumlu olanlar, kuruluşlarının ve sektörlerinin yönetişim politikalarıyla nasıl uyumlu olacaklarına karar verirler. Peki bu kararları alırken neden sürdürülebilirlik odaklı bir yaklaşım benimsemesinler?

İşte sürdürülebilirliği bilgi yönetimi operasyonlarının merkezine koymanın üç yolu:

 • Veri merkezleri ve bulut depolama: Kuruluşlar bu çözümleri bilgi depolama ve iş birliği için kullanır. Verimliliği artıran, veri güvenliğini sağlayan ve veri merkezlerini yenilenebilir enerji ile çalıştıran bir bulut tedarikçisi seçin.
 • Kayıt tutma politikaları: Tüm departmanlarda ISO tabanlı standartlar oluşturun.
 • Çevre dostu imha: Fiziksel veya dijital belge imhası için döngüsel ve sıfır atık hizmetlerini tercih edin.

BİLİŞİM VE BİLGİ GÜVENLİĞİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

BT ve bilgi güvenliği ekipleri, sistem hatalarını düzeltmekten ve siber saldırıları önlemekten daha fazlasına odaklanır. Kuruluştaki herkes, günden güne daha iyisini mümkün kılmak için BT ekibine güvenir. Böylesine geniş bir erişim alanına sahip olan bu profesyoneller, kuruluşlarının sürdürülebilirlik faaliyetlerinde kritik bir rol oynamaktadır.

BT ve bilgi güvenliği ESG çabalarını aşağıdaki şekilde yönlendirir:

 • Veri merkezi seçimi: Yenilenebilir enerjiye yatırım yapan tedarikçilerin seçilmesi.
 • Ömrünü tamamlamış elektronik cihazlar: Verilerin düzgün bir şekilde silindiğinden ve e-atıkların uygun bir şekilde yenilendiğinden veya geri dönüştürüldüğünden emin olunması.
 • Uzaktan çalışma için destek: Çalışanlara uzaktan çalışmak için ihtiyaç duydukları araçların sağlanması. Böylelikle işe gidip gelme süreleri ve karbon emisyonu azalırken çalışan bağlılığı da artırılabilir.

TEDARİK HİZMETLERİNİN SATIN ALMA VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK GÜCÜ

Her kuruluşun merkezinde satın alma departmanı yer alır. Bu ekip kuruluşun satın alma politikalarını ve prosedürlerini tanımlar. Tedarikçi seçim sürecindeki roller, bir kuruluşun sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşma kabiliyetini doğrudan etkiler.

Satın alma, tedarik zincirinizi sürdürülebilirlik hedeflerine doğru yönlendirmeye yardımcı olurken tedarikçileri de sorumlu tutar.

Satın almanın sürdürülebilirlik girişimlerini nasıl geliştirebileceğini aşağıda bulabilirsiniz:

 • İklim stratejisi: Çevresel performans konusunda güçlü, açık ve sürekli gelişen taahhütleri olan tedarikçilere öncelik veren ek eleme kriterleri uygulayın.
 • Tedarikçi çeşitliliği programı: Bu programlar satın almaya yönelik kapsayıcı bir yaklaşımı teşvik eder; halihazırda yoksa, bir tane oluşturun.
 • Tedarikçi izlenebilirliği ve şeffaflık programı: Uygulamaların etik, sorumlu ve hedeflerinizle uyumlu olduğundan emin olmak için tedarik zinciriniz boyunca tedarikçi verilerine görünürlük sağlayın.
 • Tedarikçi verileri: Tedarikçilerden, onlarla etkileşimlerinizden kaynaklanan verileri sağlamalarını isteyin ve karbon kullanımı veya geri dönüştürülen kâğıt tonajı gibi verilerin sürdürülebilirlik hedeflerinize yansıtıldığından emin olun.

YATIRIMCI İLİŞKİLERİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KONUSUNDA ETKİLİDİR

Kuruluşların birkaç soruya cevap verip, bir kutuyu işaretleyip ESG odaklı olduklarını iddia ettikleri günler geride kaldı. Artık büyük kurumsal yatırımcılar, şirketlerin yönetici ve yönetim kurulu düzeyinde katılıma sahip olduklarının teyidini istiyor. Ayrıca, kurumsal liderliğin iklim değişikliğiyle ilgili potansiyel gelecek senaryolarını değerlendirdiği, bunlarla ilişkili iş risklerini ve fırsatlarını belirlediği ve stratejik dayanıklılığı artırmanın yollarını araştırdığı iklim senaryosu analizine de daha fazla odaklanılmaktadır.

Daha fazla kurumsal yatırımcı, eleme süreçlerinin bir parçası olarak sürdürülebilir yatırımlara odaklandıkça, yatırımcı ilişkileri ekibinin kurumda yürürlükte olan sürdürülebilirlik süreçleri hakkında güncel ve eyleme geçirilebilir bilgilerle donanmış olması önemlidir. Genellikle doğrudan büyük müşterilerden ve yatırımcılardan gelen sorularla muhatap oldukları için yatırımcı ilişkileri ekibi kilit bir müttefiktir.

Daha spesifik olarak, yatırımcı ilişkilerinin sürdürülebilirlik çabalarına nasıl rehberlik edebileceği aşağıda açıklanmıştır:

 • Portföy değerlendirmesi: Sürdürülebilirlik konularına artan yatırımcı ilgisini izleyin.
 • Veri izleme sistemleri: Yatırımcıların aradığı ESG ile ilgili verileri sağlamak için güvenilir sistemlerin mevcut olduğundan emin olun.
 • Eğitim: Mevcut sürdürülebilirlik önceliklerini ve girişimlerini yatırımcılarla paylaşın.

İNSAN KAYNAKLARI SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE NASIL YÖN VERİR?

İnsan kaynakları (İK) alanında, sürdürülebilirlik girişimleri ile belli olan ve olmayan bağlantılar vardır. Aklınıza muhtemelen İK ve işe alımın çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık (DEI) hedeflerine ulaşmadaki rolü geliyordur. Ancak, sürdürülebilirlik yetkinlikleri artık tüm kurumda gerekli olduğundan, ekip artık kritik olan bu becerileri hesaba katmak için aday kriterlerini geliştirmek ve genişletmek zorunda kalmıştır.

İK ekibi aynı zamanda ESG ile ilgili birkaç önemli politikaya, uygulamaya ve raporlamaya da ev sahipliği yapmaktadır. Kurumsal sorumluluk, ücret eşitsizliği ve insan hakları gibi konular İK profesyonelleri için en önemli konulardır. Bu alanlardan herhangi birinde yasal gerekliliklerin veya paydaş beklentilerinin karşılanmaması, kuruluş üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabilir.

Rolünüz bu alanlardan birinde temsil edilsin ya da edilmesin, kuruluşunuzun sürdürülebilirlik girişimlerine katkıda bulunmak için anlamlı yollar bulabilirsiniz. Yöneticilerine ulaşın ve bugünden konuşmaya başlayın.

Daha fazla bilgi için Sürdürülebilirliği Yeniden Gözden Geçirin sayfamızı ziyaret edin.

*Porter Novelli Purpose Tracker: Kriz Sırasında Sorumlu Liderlik Üzerine Çalışan Perspektifleri

**Carbon Trust: Değer Zinciri ve Tedarik Zinciri Sürdürülebilirliği