Nghiên cứu IDG: chiến lược ITAD vs. các yêu cầu về bảo mật và bền vững

Đồ họa thông tin

Trong môi trường hiện nay, ngân sách công nghệ thông tin đang được xem xét kỹ lưỡng, và mỗi chi tiêu đều được cân nhắc.

15 tháng 3, 20224 phút
IDG Research: ITAD Strategy vs. Security and Sustainability Requirements- A meeting
IDG research: ITAD strategy vs. Security and sustainability requirements

Elevate the power of your work

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ ngay hôm nay!

Bắt đầu