Iron Mountain blue mountains backdrop

Thông Báo Về Quyền Riêng Tư Của Trang Web Iron Mountain

Lần Cập Nhật Gần Nhất: Tháng 2 Năm 2023

Tuyên bố về quyền riêng tư

Các công ty thuộc Iron Mountain đều là bên kiểm soát dữ liệu

Iron Mountain Information Management, LLC tại Hoa Kỳ cùng với các công ty con của mình (“Iron Mountain” hay “Chúng tôi”) tôn trọng quyền riêng tư của bạn. Bản Thông báo về quyền riêng tư này giải thích cách Iron Mountain thu thập, sử dụng và chia sẻ những thông tin nhận dạng khách hàng, khách hàng tiềm năng, nhà cung cấp, đối tác kinh doanh và khách truy cập trang web của Iron Mountain (“Dữ liệu cá nhân”), khi Chúng tôi giữ vai trò bên kiểm soát dữ liệu. Bên kiểm soát dữ liệu là một thực thể quyết định lý do và cách thức sử dụng (xử lý) Dữ liệu cá nhân.

Các tiêu chuẩn toàn cầu và quy định địa phương của Iron Mountain

Bản Thông báo về quyền riêng tư này nêu rõ các tiêu chuẩn toàn cầu của chúng tôi về quyền riêng tư.

Không chỉ các tiêu chuẩn toàn cầu của Iron Mountain, Chúng tôi còn tuân thủ mọi điều luật địa phương liên quan và hiện hành về quyền riêng tư. Vì vậy, tùy theo khu vực nơi đặt trụ sở kinh doanh, ngoài những quy định khác, chúng tôi còn tuân thủ Quy định về bảo vệ dữ liệu chung (General Data Protection Regulation, GDPR) 2016/679 của Liên minh châu Âu (European Union, EU), các điều luật bảo vệ dữ liệu được áp dụng tại các quốc gia nơi Chúng tôi hoạt động thuộc Khu vực kinh tế châu Âu (European Economic Area, EEA), Quy định bảo vệ dữ liệu chung của Vương quốc Anh (UK General Data Protection Regulation, GDPR UK) và Đạo luật bảo vệ dữ liệu Vương quốc Anh (UK Data Protection Act) 2018; Đạo luật về quyền riêng tư của người tiêu dùng California (California Consumer Privacy Act, CCPA) 2018, Luật bảo vệ dữ liệu chung (General Data Protection Law, LGPD) Brazil 2020; Luật bảo vệ thông tin cá nhân (Personal Information Protection Law, PIPL) 2021 của Trung Quốc và Đạo luật bảo vệ dữ liệu cá nhân Singapore (Singapore Personal Data Protection Act) 2012.

Quy định bổ sung của quốc gia và Thông báo về quyền riêng tư theo địa phương

Một số công ty con của Iron Mountain có thể có nghĩa vụ tuân thủ những điều luật bảo vệ dữ liệu tại địa phương, theo đó họ phải tiết lộ những tuyên bố quyền riêng tư cụ thể của quốc gia (công ty con tại địa phương của Iron Mountain thường cung cấp cho bạn vào thời điểm thu thập Dữ liệu cá nhân). Bạn có thể xem quy định bổ sung của quốc gia tại đây:

Để xem bản dịch của Thông báo về quyền riêng tư này, vui lòng tham khảo trang web của quốc gia tương ứng. Ví dụ: bạn có thể truy cập bản tiếng Đức của tài liệu này tại trang web tiếng Đức của chúng tôi.

Cách chúng tôI sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn

Cơ sở pháp lý của việc xử lý

Chúng tôi luôn lưu ý bảo vệ quyền riêng tư và dữ liệu khi thực hiện công việc. Chúng tôi đảm bảo việc xử lý dựa trên cơ sở hợp pháp và tuân thủ luật hiện hành về quyền riêng tư. Trong hầu hết các trường hợp, Chúng tôi thu thập và sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn dựa trên các cơ sở pháp lý sau đây:

 • Thực hiện hợp đồng: khi việc xử lý là cần thiết để ký kết và thực hiện hợp đồng với các khách hàng, nhà cung cấp, đối tác kinh doanh hoặc bên liên quan khác của chúng tôi;
 • Chấp thuận: Khi Chúng tôi đã được bạn chấp thuận cho xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn (ví dụ: để liên hệ tiếp thị về sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi hay theo dõi hoạt động của bạn trên các trang web của chúng tôi qua cookie để cải thiện trải nghiệm khách hàng của bạn);
 • Lợi ích hợp pháp: khi Chúng tôi mong muốn hoàn thành mục đích kinh doanh hợp pháp của mình (ví dụ: để hiển thị nội dung trang web có liên quan đến vị trí địa lý của bạn, hoặc cho mục đích tùy chỉnh khác). Chúng tôi chỉ dựa vào lợi ích hợp pháp này nếu điều này là tương xứng và bảo đảm sự cân bằng hợp lý giữa mục tiêu kinh doanh của chúng tôi và quyền riêng tư của bạn;
 • Tuân thủ luật hiện hành: khi việc xử lý là cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ phù hợp theo luật hoặc quy định đối với Chúng tôi (ví dụ: khi Chúng tôi cần chia sẻ Dữ liệu cá nhân với công chúng và cơ quan thuế).
Thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân

Thu thập và sử dụng Dữ liệu cá nhân

Tùy thuộc vào mối quan hệ của bạn với Iron Mountain và theo các điều luật, quy định hiện hành, Chúng tôi có thể thu thập và sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn như sau:

 • Thông tin liên hệ cho công việc (khách hàng, khách hàng tiềm năng, nhà cung cấp): thông tin liên hệ công việc (ví dụ: thông tin liên hệ kinh doanh, địa chỉ công việc, số điện thoại); dữ liệu cá nhân của người đại diện khách hàng và nhà cung cấp (ví dụ: tên, thông tin liên hệ); dữ liệu có cấu trúc (ví dụ: dữ liệu độc quyền); thông tin kỹ thuật (ví dụ: cổng thông tin của khách hàng, ID và mật khẩu người dùng, nhật ký truy cập), được xử lý cho các mục đích chính sau đây: đàm phán và ký kết hợp đồng, tuân thủ quy định, phát triển và quan hệ kinh doanh, quản lý khiếu nại, hành chính, kế toán, cải thiện dịch vụ và cung cấp dịch vụ cho khách hàng.
 • Dữ liệu cá nhân để kiểm toán, điều tra, thẩm định chi tiết (khách hàng, nhà cung cấp): tên, thông tin liên hệ (ví dụ: địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email), chức danh/bộ phận, mã số thuế, thông tin tài khoản ngân hàng cũng như các thông tin khác có liên quan đến quan hệ với nhà cung cấp hoặc khách hàng, được xử lý cho các mục đích chính sau đây: kiểm toán, điều tra, bảo mật hoạt động, tuân thủ quy định, sàng lọc khi thẩm định chi tiết, quản lý khiếu nại, mục đích kiện tụng.
 • Thu thập Dữ liệu cá nhân qua mạng (khách truy cập trang web): thông tin thu thập qua các trang web của Iron Mountain như thông tin liên hệ, thông tin đăng nhập, bình luận trực tuyến và phản hồi từ các diễn đàn và khảo sát trực tuyến, v.v., được xử lý cho các mục đích chính sau đây: cho phép sử dụng hiệu quả trang web của chúng tôi, tối ưu hóa chức năng của các trang web đó, tương tác với khách hàng/khách hàng tiềm năng và nhà cung cấp trên các diễn đàn trực tuyến, tiến hành và đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng.
 • Thu thập Dữ liệu cá nhân có sự hỗ trợ của công nghệ (khách truy cập trang web): Trang web của Iron Mountain sử dụng nhiều loại cookie khác nhau và các công nghệ tương tự. Cookie là một tệp văn bản nhỏ được trang web mà bạn truy cập đặt lên thiết bị của bạn. Những tệp này cho phép trang web của Iron Mountain cải thiện trải nghiệm người dùng, bằng cách cung cấp nội dung được thiết kế theo mối quan tâm của người dùng và kích hoạt các tính năng khác. Bạn có một loạt các công cụ khác nhau để kiểm soát dữ liệu mà cookie và công nghệ tương tự thu thập. Khi cần, Iron Mountain sẽ sử dụng cookie khi và chỉ khi bạn chấp thuận, chẳng hạn như những cookie cung cấp nội dung tùy chỉnh cho bạn. Các trang web của Iron Mountain cho phép bạn kiểm soát một số cookie thông qua biểu ngữ cookie của họ hoặc cài đặt trình duyệt.  
 • Dữ liệu cá nhân của trẻ em: Chúng tôi quan tâm đến sự an toàn của trẻ em khi trẻ sử dụng mạng Internet, và chúng tôi tuyệt đối không chủ đích thu thập Dữ liệu cá nhân từ người dùng chưa đến tuổi vị thành niên (trẻ dưới 16 tuổi hoặc ở bất kỳ độ tuổi nào được xác định theo luật áp dụng).
 • Tiếp thị trực tiếp (khách hàng, khách hàng tiềm năng): Chúng tôi có thể sử dụng thông tin liên hệ Công việc của bạn (ví dụ: email) để cung cấp cho bạn thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi mà Chúng tôi tin là bạn có thể quan tâm. Với mục đích này, Chúng tôi cũng có thể tạo hồ sơ cá nhân có chứa thông tin liên quan đến công việc về công ty nơi bạn làm việc hoặc các lần tương tác giữa chúng ta, nhằm mục đích có thể cung cấp cho bạn và công ty bạn làm việc những thông tin liên quan và đề xuất phù hợp cho các dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi, cũng như để cải thiện cách liên lạc cá nhân của chúng tôi với bạn. Iron Mountain sẽ chỉ gửi cho bạn những thông tin liên lạc đó (ví dụ: qua email và/hoặc liên hệ với bạn qua điện thoại) nếu bạn đã chấp thuận trước về việc nhận thông tin đó (“chấp thuận nhận tin tức”) hoặc như được cho phép cho đến khi bạn đã từ chối nhận các thông tin đó. Thu hồi sự chấp thuận hoặc từ chối nhận thông tin tiếp thị: Nếu bạn đang nhận thông tin tiếp thị nhưng không còn muốn nhận nữa, bạn có thể thu hồi sự chấp thuận hoặc từ chối nhận bất cứ lúc nào tại đây
Cách chúng tôI thu thập dữ liệu cá nhân của bạn

Chúng tôi thu thập Dữ liệu cá nhân từ những nguồn sau:

 • khách hàng và khách hàng tiềm năng (các tổ chức pháp nhân và cá nhân)
 • người đai diện và người được ủy quyền của khách hàng (ví dụ: cá nhân đại diện cho công ty vì mục đích quản lý hợp đồng)
 • Khách truy cập trang web của Iron Mountain
 • bên thứ ba (nhà cung cấp của Iron Mountain)
 • Các công ty, đơn vị liên kết của Iron Mountain
 • cơ quan thực thi công cộng, bao gồm cơ quan thuế, tòa án, cơ quan quản lý hành chính, v.v.
 • nguồn công khai (nền tảng xã hội chuyên nghiệp; hồ sơ đăng ký chính thức, v.v.), trong chừng mực được cho phép theo luật và quy định hiện hành.

Thu thập Dữ liệu cá nhân với tư cách bên xử lý dữ liệu

Chúng tôi xử lý Dữ liệu cá nhân của khách hàng với tư cách bên xử lý dữ liệu mà không cần xem xét nội dung hay xuất xứ của Dữ liệu cá nhân đó. Chúng tôi có thể chỉ thu thập, lưu trữ và xử lý Dữ liệu cá nhân đó thay mặt cho khách hàng và theo chỉ dẫn của họ. Với những khách hàng sử dụng dịch vụ của chúng tôi theo cách này, họ là những bên kiểm soát dữ liệu và có trách nhiệm xin sự chấp thuận, cho phép, đồng thời cung cấp thông báo về quyền riêng tư được yêu cầu cho việc thu thập và sử dụng thông tin đó.

Cách chúng tôI chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn

Chúng tôi có thể chia sẻ Dữ liệu cá nhân của bạn trong nội bộ (trong phạm vi tập đoàn Iron Mountain) và với bên ngoài (cho các bên thứ ba như nhà cung cấp, chuyên gia tư vấn, đối tác kinh doanh của Iron Mountain). Tùy theo luật và quy định hiện hành, Chúng tôi có thể chia sẻ và/hoặc tiết lộ Dữ liệu cá nhân của bạn theo cách thức được giải thích trong Phần này.

Chia sẻ nội bộ: Iron Mountain có trụ sở chính tại Boston, Massachusetts (Hoa Kỳ), nhưng hoạt động trên khắp thế giới. Do đó, để đạt được mục tiêu kinh doanh, trên cơ sở tôn trọng quyền riêng tư, Chúng tôi có thể chia sẻ Dữ liệu cá nhân của bạn với các công ty khác của Iron Mountain, theo và như được mô tả trong Thông báo này.

Chia sẻ với bên ngoài: Chúng tôi cũng có thể chia sẻ Dữ liệu cá nhân của bạn với các bên thứ ba, bao gồm:

 • Nhà cung cấp của Iron Mountain : việc cung cấp dịch vụ cho Iron Mountain có thể đòi hỏi phải xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn (ví dụ: cung cấp công cụ quản lý quan hệ khách hàng hoặc dịch vụ hỗ trợ CNTT chung, phân phối tài liệu tiếp thị, v.v.). Trong trường hợp này, các thực thể này chỉ được phép nhận và xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn theo hướng dẫn của Iron Mountain và cho mục đích thực hiện các dịch vụ cho chúng tôi.
 • Bên thứ ba khác cho mục đích mua bán, sáp nhập, chuyển nhượng hoặc chia tách hoạt động kinh doanh: việc này cũng bao gồm mục đích sàng lọc khi thẩm định chi tiết, theo đó chúng tôi cũng có thể phải tiết lộ Dữ liệu cá nhân cho chuyên gia tư vấn hoặc bên kiểm toán tài chính của Iron Mountain.
 • Cơ quan công quyền: Chúng tôi cũng có thể có nghĩa vụ pháp lý là tiết lộ Dữ liệu cá nhân của bạn, ngay cả khi chưa được bạn cho phép. Mục đích của những lần tiết lộ đó bao gồm: (a) hồi đáp các yêu cầu hợp pháp của cơ quan công quyền, cơ quan quản lý và cơ quan thực thi pháp luật, cũng như (b) bảo vệ các quyền lợi và tài sản của Iron Mountain.

Tiêu chuẩn chia sẻ dữ liệu của Iron Mountain

Chúng tôi sẽ không chia sẻ Dữ liệu cá nhân của bạn với bên thứ ba khi chưa có sự chấp thuận của bạn, trừ phi là để: (a) hoàn thành một mục đích kinh doanh hợp pháp của Iron Mountain (ví dụ: sử dụng dịch vụ do nhà cung cấp thực hiện); (b) hồi đáp các yêu cầuđược cho phép chính đáng từ cơ quan công quyền; (c) tuân thủ các luật và quy định hiện hành; (d) thực thi/bảo vệ các quyền và tài sản của Iron Mountain; hoặc; (e) bảo vệ quyền lợi của người lao động, cùng các cá nhân khác sử dụng tài sản của Iron Mountain khi được phép và tùy từng trường hợp, theo luật áp dụng. Chúng tôi tuyệt đối không bán dữ liệu cá nhân của bạn.

Cách chúng tôI chuyển dữ liệu cá nhân của bạn ra quốc tế

Dữ liệu cá nhân của bạn có thể được chuyển đến hoặc được truy cập bởi các công ty Iron Mountain khác, công ty con và các bên thứ ba trên toàn cầu. Bên nhận thông tin có thể ở các quốc gia không có mức độ bảo vệ đầy đủ đối với Dữ liệu cá nhân của bạn, theo quan điểm của quốc gia xuất phát.

Chúng tôi bảo đảm rằng, tùy theo lần chuyển, Dữ liệu cá nhân của bạn được bảo vệ đầy đủ theo yêu cầu của luật bảo vệ dữ liệu được áp dụng ở quốc gia xuất phát. Trong quá trình chuyển Dữ liệu cá nhân của bạn, Chúng tôi thường căn cứ theo một trong những điều sau:

 • Điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn (Standard Contractual Clause, “SCC”) cho các trường hợp chuyể Dữ liệu cá nhân ra quốc tế theo quy định hiện hành và liên quan (ví dụ: chuyển Dữ liệu cá nhân từ EU/Vương quốc Anh/Thụy Sĩ đi các quốc gia như Hoa Kỳ và Ấn Độ). Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm thông tin về các biện pháp bảo vệ thích hợp và/hoặc nhận bản sao của SCC để xem xét, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ global.privacy@ironmountain.com.
 • Trong trường hợp luật áp dụng có yêu cầu, Chúng tôi sẽ yêu cầu bạn chấp thuận việc chuyển Dữ liệu cá nhân của bạn.
 • Iron Mountain đã ký kết một thỏa thuận liên công ty về vấn đề chuyển và xử lý Dữ liệu cá nhân trong nội bộ tập đoàn để cho phép chuyển Dữ liệu cá nhân trong nội bộ.
 • Iron Mountain tuân thủ các nguyên tắc của khuôn khổ Privacy Shield giữa EU – Hoa Kỳ và Thụy Sĩ – Hoa Kỳ, dù theo luật của EU, Iron Mountain không còn lấy Khuôn khổ lá chắn quyền riêng tư EU – Hoa Kỳ làm cơ sở pháp lý để chuyển dữ liệu cá nhân nữa.
ThờI gian chúng tôI lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn

Chúng tôi sẽ lưu giữ Dữ liệu cá nhân của bạn đến chừng nào cần thiết một cách hợp lý cho mục đích mà dữ liệu đó được thu thập, như được giải thích trong Thông báo này. Trong một số trường hợp, Chúng tôi có thể lưu giữ Dữ liệu cá nhân của bạn trong thời gian dài hơn, chẳng hạn như khi Chúng tôi bắt buộc phải làm như vậy theo các yêu cầu pháp lý, quản lý, thuế hoặc kế toán. Trong các trường hợp cụ thể, Chúng tôi có thể lưu giữ Dữ liệu cá nhân của bạn trong thời gian dài hơn để có hồ sơ chính xác về các giao dịch của bạn với chúng tôi, trong trường hợp phát sinh bất kỳ khiếu nại hay khó khăn nào, hoặc nếu Chúng tôi có niềm tin hợp lý rằng có khả năng xảy ra kiện tụng liên quan đến Dữ liệu cá nhân hoặc giao dịch của bạn.

Trong trường hợp Chúng tôi đã có được Dữ liệu cá nhân của bạn để cung cấp cho bạn thông tin tiếp thị về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ lưu trữ Dữ liệu cá nhân của bạn chừng nào bạn không thay đổi quyết định về việc nhận thông tin đó, hoặc nếu luật pháp có yêu cầu, Dữ liệu cá nhân sẽ được xóa sớm hơn nếu bạn không thể hiện sự quan tâm nào đối với sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi sau khi nhận thông tin liên lạc của chúng tôi (ví dụ: bạn không còn hoạt động) để tránh việc tiếp tục liên lạc với bạn cho mục đích tiếp thị. Chúng tôi có một thông báo về lưu giữ dữ liệu mà chúng tôi áp dụng cho các hồ sơ được chúng tôi quản lý. Trong trường hợp không còn cần đến Dữ liệu cá nhân của bạn nữa, Chúng tôi sẽ xóa dữ liệu đó bằng cách xóa các tệp điện tử và tiêu hủy hồ sơ vật lý hoặc ẩn danh hồ sơ sao cho Chúng tôi không còn có thể nhận dạng được bạn. Iron Mountain có những chính sách nội bộ riêng để đảm bảo chúng tôi luôn tuân thủ các quy tắc lưu giữ dữ liệu.

Cách chúng tôI bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn

Chúng tôi luôn bảo vệ Dữ liệu cá nhân của bạn theo những tiêu chuẩn bảo mật cao nhất. Để đảm bảo bảo vệ cho Dữ liệu cá nhân của bạn không bị mất hay sử dụng, truy cập hoặc tiết lộ trái phép, Chúng tôi luôn áp dụng các biện pháp kỹ thuật, tổ chức và hành chính thích hợp. Một số bước mà Chúng tôi thực hiện là: đặt ra các yêu cầu bảo mật cho nhân viên và nhà cung cấp dịch vụ; hủy hoặc ẩn danh vĩnh viễn Dữ liệu cá nhân nếu dữ liệu đó không còn cần thiết cho mục đích thu thập. Chúng tôi luôn kiểm tra các quy chuẩn hiện hành của thị trường (ví dụ: tiêu chuẩn ISO) và liên tục cập nhật với những biện pháp bảo mật mới nhất, phù hợp với nguy cơ liên quan đến việc bảo vệ Dữ liệu cá nhân của bạn.

Quyền của chủ thể dữ liệu/ngườI tiêu dùng: cách truy cập và kiểm soát dữ liệu cá nhân của bạn

Chúng tôi tôn trọng quyền của chủ thể dữ liệu/người tiêu dùng, và khi luật áp dụng về quyền riêng tưcó quy định, bạn có thể thực thi (các) quyền sau đây của mình:

 1. truy cập và nhận một bản sao Dữ liệu cá nhân của bạn – xin lưu ý, Chúng tôi có thể cần kiểm tra danh tính của bạn trước để tránh tiết lộ cho bất kỳ cá nhân trái phép nào, cũng như tôn trọng quyền riêng tư của các cá nhân khác khi cấp quyền truy cập hoặc bản sao Dữ liệu cá nhân của bạn cho bạn;
 2. cải chính hoặc xóa Dữ liệu cá nhân của bạn – nếu dữ liệu đó không chính xác hoặc không hoàn chỉnh;
 3. hạn chế xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn – ví dụ như khi bạn hoài nghi về độ chính xác của việc xử lý, và Chúng tôi chỉ hạn chế việc xử lý cho đến khi yêu cầu của bạn được xác minh;
 4. xóa hoặc ẩn danh Dữ liệu cá nhân của bạn (theo “quyền được quên” trong GDPR), trừ phi có trường hợp ngoại lệ, ví dụ như khi luật cho phép chúng tôi xử lý như vậy;
 5. đảm bảo “khả năng chuyển dữ liệu” – theo yêu cầu của bạn, Iron Mountain có thể “chuyển” Dữ liệu cá nhân đến tổ chức/công ty khác nếu việc xử lý là dựa trên sự chấp thuận hoặc việc thực hiện một hợp đồng nào đó;
 6. phản đối việc xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn – ví dụ như khi Chúng tôi xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn dựa trên lợi ích hợp pháp của chúng tôi hoặc cho mục đích tiếp thị trực tiếp, và việc xử lý là do phương tiện tự động thực hiện;
 7. nhận một bản sao các biện pháp bảo vệ Dữ liệu cá nhân được áp dụng để chuyển dữ liệu ra bên ngoài khu vực phân quyền của bạn – ví dụ: bản sao SCC;
 8. nộp đơn khiếu nại lên cơ quan giám sát địa phương: Cơ quan bảo vệ dữ liệu, ví dụ nhưVăn phòng cao ủy thông tin (Information Commissioner's Office, ICO) tại Vương quốc Anh;
 9. thu hồi sự chấp thuận đối với việc xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn (tuy nhiên điều này không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý dựa trên sự chấp thuận trước khi thu hồi).

Tùy theo các vấn đề cân nhắc pháp lý và được phép khác, Chúng tôi sẽ nỗ lực hợp lý hết sức để hồi đáp yêu cầu của bạn ngay khi có thể (trong bất kỳ trường hợp nào trong khung thời gian được luật yêu cầu) hoặc thông báo cho bạn nếu Chúng tôi cần thêm thông tin để đáp ứng yêu cầu của bạn. Trong một số trường hợp, khả năng truy cập hoặc kiểm soát Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ bị giới hạn, theo yêu cầu hoặc sự cho phép của luật áp dụng. Chúng tôi có thể đề nghị bạn cung cấp thêm thông tin để xác minh danh tính của bạn hoặc cho mục đích bảo mật, trước khi tiết lộ cho bạn Dữ liệu cá nhân được yêu cầu. Nếu được luật pháp cho phép, Chúng tôi cũng có quyền thu một khoản phí, chẳng hạn như khi yêu cầu của bạn rõ ràng là thiếu căn cứ hoặc quá mức.

Cách liên hệ vớI chúng tôI

Nếu bạn có lo ngại, khiếu nại hoặc câu hỏi về quyền riêng tư dành cho Iron Mountain, vui lòng liên hệ với chúng tôi:

Bộ phận Quyền riêng tư & tuân thủ toàn cầu
Giám đốc quyền riêng tư toàn cầu
Chuyên viên bảo vệ dữ liệu tập đoàn khu vực EEA/Vương quốc Anh

global.privacy@ironmountain.com

Bạn có thể tra cứu tên của công ty con địa phương và thông tin liên hệ tương ứng tại đây (với các pháp nhân Crozier, tra cứu tại đây) bằng cách chọn khu vực và quốc gia. Chúng tôi sẽ hướng đến mục tiêu đảm bảo khiếu nại của bạn được giải quyết nhanh chóng và thỏa đáng, cũng như bảo mật các yêu cầu và khiếu nại của bạn. Đại diện của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian hợp lý sau khi nhận được khiếu nại của bạn, trên cơ sở tuân thủ quy định địa phương về thời hạn giải quyết yếu cầu, nếu có.

Thay đổI nộI dung thông báo về quyền riêng tư nàys

Chúng tôi sẽ công bố bản sửa đổi của Thông báo về quyền riêng tư này bất cứ khi nào có cập nhật, kèm theo ngày sửa đổi được nêu trong tài liệu. Liên kết đến chính sách/quyền riêng tư trên từng trang web của Iron Mountain sẽ giúp bạn dễ dàng truy cập phiên bản mới nhất của Thông báo về quyền riêng tư này.

Liên hệ Núi Sắt Việt Nam

paper and pen

Liên hệ chúng tôi

Điền thông tin vào biểu mẫu này và sẽ có một chuyên gia của Iron Mountain liên hệ với bạn trong vòng một ngày làm việc.
Nhận báo giá
laptop profile screen

Đăng nhập và thanh toán hóa đơn

Đăng nhập vào tài khoản của bạn hoặc tìm hiểu cách tạo một tài khoản.
Bắt đầu
customer service

Trung tâm hỗ trợ

Trung tâm Hỗ trợ Khách hàng của chúng tôi có thể giúp giải đáp các câu hỏi của bạn một cách nhanh nhất.
Nhận hỗ trợ
ringing telephone

Gọi điện cho bộ phận bán hàng

Kết nối với một trong các đại diện am hiểu nhất của chúng tôi để giải quyết nhu cầu giải pháp riêng của bạn.
(+84) 0251 3683695