IM employee evaluating data servers for decommission

An ninh dữ liệu và CNTT

Sử dụng cho mục đích khác, tái sử dụng, tái chế và tiếp thị lại tài sản CNTT để hỗ trợ cho các mục tiêu giảm thiểu chôn lấp chất thải (landfill diversion)

Giảm thiểu rủi ro cho tài sản CNTT, thiết bị cá nhân, file hồ sơ và hồ sơ nhạy cảm của bạn

Hơn bao giờ hết, ưu tiên hàng đầu hiện nay của các tổ chức là bảo vệ uy tín của họ và việc đó yêu cầu họ phải nhận thức được các yếu tố nguy cơ nội bộ và bên ngoài, chẳng hạn như mất mát hoặc lạm dụng hồ sơ và dữ liệu, tấn công mạng và quản lý tài sản CNTT và thiết bị kém hiệu quả. Tại Iron Mountain, chúng tôi cung cấp các giải pháp được thiết kế theo hướng bền vững để giảm thiểu rủi ro cho bạn bằng cách đảm bảo tính liên tục của dịch vụ, tiêu hủy an toàn tất cả phương tiện lưu trữ và tài sản CNTT và tư vấn chuyên sâu liên quan đến việc quản lý dữ liệu, hồ sơ và tài sản vật lý trong toàn bộ vòng đời và tuân thủ quy định.

Đọc tiếp để biết thêm thông tin về cách bạn có thể quản lý và bảo vệ một cách an toàn và tuân thủ quy định các hồ sơ và dữ liệu, cũng như các thiết bị được sử dụng để tạo, tiếp nhận và lưu trữ thông tin trong toàn bộ vòng đời của chúng.

  • 650k

    Các tài sản được Iron Mountain xử lý mỗi năm

Hành trình an ninh dữ liệu và CNTT của bạn bắt đầu tại đâymountain ranges

Quản lý và bảo vệ thông tin, tài sản CNTT và thiết bị

Quản lý vòng đời tài sản (ALM) là một cách tiếp cận chiến lược trong quản lý tài sản CNTT để bảo vệ dữ liệu, đảm bảo tối ưu hóa sử dụng, tối đa hóa tỷ suất hoàn vốn và giảm thiểu tác động môi trường của bạn.

Iron Mountain có thể hợp tác với bạn để xây dựng một chương trình chăm sóc cho tài sản của bạn, từ lúc triển khai và sử dụng cho đến khi dừng sử dụng và thải bỏ, được hỗ trợ bằng các biện pháp an ninh dữ liệu và bền vững đầu ngành của chúng tôi.

Các giải pháp của chúng tôi dành cho bạn:

Dịch vụ hủy hồ sơ an toàn của Iron Mountain bảo vệ tính mật của thông tin của bạn bằng cách tiêu hủy hồ sơ giấy và tài liệu, vật liệu dẻo và phương tiện lưu trữ một cách tiết kiệm, an toàn, bền vững và tuân thủ quy định.

Dịch vụ tư vấn của chúng tôi kết hợp công nghệ với kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm sâu rộng để giải quyết các thách thức và tính phức tạp của việc lưu giữ, tính mật, sự tuân thủ và quản lý rủi ro.

Các giải pháp của chúng tôi dành cho bạn:

Trung tâm dữ liệu Của Iron Mountain cho phép bạn bảo vệ, kết nối và kích hoạt dữ liệu. Chúng tôi vận hành một nền tảng dịch vụ cho thuê chỗ đặt máy chủ toàn cầu để cho phép bạn xây dựng các giải pháp dữ liệu tùy chỉnh, bền vững, cơ động và trung lập với dịch vụ dựa trên đám mây.

Iron Mountain dẫn đầu trong ngành về khía cạnh tuân thủ quy định ở mức độ cao, bền vững, môi trường, an ninh vật lý và kinh doanh liên tục.

Tại Iron Mountain, chúng tôi thử thách chính mình và truyền cảm hứng để người khác xây dựng các giải pháp kinh doanh mang lại tác động môi trường tích cực. Việc các trung tâm dữ liệu của Iron Mountain sử dụng 100% năng lượng tái tạo và sản phẩm Green Power Pass (Chứng nhận Điện năng Xanh) cho phép bạn tiếp cận năng lượng sạch, từ đó giúp trung tâm dữ liệu của bạn có khả năng hỗ trợ cho các mục tiêu Net Zero.

Thải bỏ tài sản CNTT an toàn của chúng tôi có thể giúp bạn tân trang và tái chế các thiết bị điện tử và chương trình hủy hồ sơ an toàn của chúng tôi tái chế toàn bộ giấy được thu gom. Chúng tôi thậm chí còn cung cấp một Báo cáo Xanh để cung cấp dữ liệu báo cáo cơ bản về môi trường, xã hội và quản trị (ESG) cũng như các thông tin hữu ích và tùy chỉnh về các lợi ích môi trường của từng chương trình của bạn.

Liên hệ Núi Sắt Việt Nam

paper and pen

Liên hệ chúng tôi

Điền thông tin vào biểu mẫu này và sẽ có một chuyên gia của Iron Mountain liên hệ với bạn trong vòng một ngày làm việc.
Nhận báo giá
laptop profile screen

Đăng nhập và thanh toán hóa đơn

Đăng nhập vào tài khoản của bạn hoặc tìm hiểu cách tạo một tài khoản.
Bắt đầu
customer service

Trung tâm hỗ trợ

Trung tâm Hỗ trợ Khách hàng của chúng tôi có thể giúp giải đáp các câu hỏi của bạn một cách nhanh nhất.
Nhận hỗ trợ
ringing telephone

Gọi điện cho bộ phận bán hàng

Kết nối với một trong các đại diện am hiểu nhất của chúng tôi để giải quyết nhu cầu giải pháp riêng của bạn.
(+84) 0251 3683695