Quản lý tài sản công nghệ thông tin cuối dòng đời một cách bảo mật và có trách nhiệm

Hướng dẫn Giải pháp

Khi các tổ chức chuyển sang các công nghệ mới để đổi mới, nâng cao hiệu quả và cho phép làm việc theo các phương cách mới, họ không thể đơn giản vứt bỏ các thiết bị văn phòng và công nghệ thông tin cũ.

11 tháng 3, 20226 phút
Pile of IT assets

Quản lý tài sản Công Nghệ Thông Tin cuối dòng đời một cách Bảo mật và Có trách nhiệm

Khi các tổ chức muốn đổi mới, thúc đẩy hiệu quả và thực hiện các phương thức làm việc mới, họ không thể chỉ vứt bỏ thiết bị văn phòng và công nghệ thông tin cũ để chuyển sang sử dụng các công nghệ mới. Việc không tuân theo các quy trình đã xác định cho việc xử lý thiết bị công nghệ thông tin khiến tổ chức có nguy cơ vi phạm dữ liệu, bị xử phạt theo quy định của pháp luật và làm tổn hại danh tiếng thương hiệu.

Hướng dẫn này giải thích cách làm việc với một nhà cung cấp có kinh nghiệm phát triển chương trình tiêu hủy tài sản công nghệ thông tin theo quy trình và an toàn để giúp tổ chức của bạn:

  • giảm nguy cơ dữ liệu bị mất, bị đánh cắp hoặc bị tổn hại
  • tự tin rằng tài sản cuối vòng đời được xử lý theo các quy định về bảo vệ môi trường
  • Giảm tổng chi phí sở hữu bằng cách thu hồi giá trị tiền tệ từ thiết bị
Vào nhiều điều khác…

Elevate the power of your work

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ ngay hôm nay!

Bắt đầu