Các ấn phẩm về năng lực ITAD an toàn

Hướng dẫn Giải pháp

Chuỗi hành trình sản phẩm an toàn: theo dõi khi tài sản được xử lý qua từng điểm kiểm tra an toàn cho đến quá trình tiêu hủy cuối cùng và nhận giấy chứng nhận tái chế và tiêu hủy dữ liệu có thể được xác minh.

15 tháng 3, 20226 phút
Secure ITAD capabilities for enterprise infographic

Với Iron Mountain, bạn sẽ được cung cấp một chương trình tiêu hủy tài sản Công Nghệ Thông Tin (ITAD) an toàn, áp dụng thống nhất và có được khả năng hiển thị toàn cầu thông qua một cổng thông tin sử dụng cho cả doanh nghiệp.

Hãy yên tâm rằng cho dù bạn đang tìm cách loại bỏ thiết bị từ trung tâm dữ liệu, văn phòng, chỗ làm việc từ xa, địa điểm bán lẻ/chi nhánh hoặc thiết bị có IP của mình, Iron Mountain cung cấp cho bạn chuỗi hành trình sản phẩm an toàn tốt nhất trên toàn cầu và cho phép thu hồi vốn từ giá trị bán lại cao nhất.

Chương trình ITAD an toàn của Iron Mountain cung cấp:
  • Chuỗi hành trình sản phẩm an toàn: Theo dõi khi tài sản được xử lý qua từng điểm kiểm tra an toàn cho đến quá trình tiêu hủy cuối cùng và nhận giấy chứng nhận tái chế và tiêu hủy dữ liệu có thể được xác minh.
  • Hiện diện trong nước & toàn cầu: Với 3.500 xe tải tại Hoa Kỳ và phạm vi hoạt động toàn cầu tại hàng chục quốc gia trên khắp năm châu lục, chúng tôi hỗ trợ nhu cầu của bạn trên quy mô lớn.
  • Tính bền vững của môi trường: Cảm thấy an tâm khi biết rằng chúng tôi làm việc với các tổ chức đối tác được chứng nhận e-Stewards hoặc R2 tuân theo các nguyên tắc nghiêm ngặt nhất về quyền riêng tư dữ liệu và môi trường.
  • Bảo vệ thương hiệu của bạn: Công việc của chúng tôi là bảo vệ thông tin quan trọng trong nhiều thập kỷ và quản lý thông tin. Iron Mountain được 95% các công ty trong danh sách 1000 Fortune tin dùng.

Elevate the power of your work

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ ngay hôm nay!

Bắt đầu