Hành trình tiến tới xử lý chất thải điện tử xanh hơn

Báo cáo chuyên sâu
Nội dung Cao cấp

Chỉ riêng EU đã thải ra hơn 12 triệu tấn rác điện tử mỗi năm, và phần lớn trong số đó đến từ việc xử lý không bền vững tài sản công nghệ thông tin đã cũ.

Sustainability

Chỉ riêng EU đã thải ra hơn 12 triệu tấn rác điện tử mỗi năm, và phần lớn trong số đó đến từ việc xử lý không bền vững tài sản công nghệ thông tin đã cũ. Mặc dù dễ dàng cho rằng chi phí tài chính và môi trường là không thể kiểm soát được và không thể tránh khỏi, nhưng sự hiện diện của Iron Mountain là để giúp các tổ chức đạt được trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp lớn hơn và trở thành một phần của giải pháp mà không phải là vấn đề.

Bài viết này cho biết làm thế nào chương trình xử lý tài sản công nghệ thông tin an toàn bền vững (ITAD) có thể:

  • Giúp môi trường phát triển bền vững
  • Bảo vệ thông tin nhạy cảm
  • Đạt được mức tuân thủ cao hơn
  • Truyền cảm hứng cho công nghệ xanh hơn
  • Có được lợi thế cạnh tranh

Elevate the power of your work

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ ngay hôm nay!

Bắt đầu

 

Chỉ riêng EU đã thải ra hơn 12 triệu tấn rác điện tử mỗi năm, và phần lớn trong số đó đến từ việc xử lý không bền vững tài sản công nghệ thông tin đã cũ. Mặc dù dễ dàng cho rằng chi phí tài chính và môi trường là không thể kiểm soát được và không thể tránh khỏi, nhưng sự hiện diện của Iron Mountain là để giúp các tổ chức đạt được trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp lớn hơn và trở thành một phần của giải pháp mà không phải là vấn đề.

Bài viết này cho biết làm thế nào chương trình xử lý tài sản công nghệ thông tin an toàn bền vững (ITAD) có thể:

  • Giúp môi trường phát triển bền vững
  • Bảo vệ thông tin nhạy cảm
  • Đạt được mức tuân thủ cao hơn
  • Truyền cảm hứng cho công nghệ xanh hơn
  • Có được lợi thế cạnh tranh