Iron Mountain blue mountains backdrop

Online Contracts for InSight® Services

Vietnam

Welcome to Iron Mountain’s Online Contracts page, which provides links to the contracts for Iron Mountain InSight® Services. These documents contain the terms and conditions that Iron Mountain InSight Services are licensed under, as specified in your Statement of Work or Schedule. Please refer to your Statement of Work or Schedule to determine which documents apply.

These documents are provided for your viewing convenience. Please click on the applicable link to open the document in PDF form for viewing or printing. By signing a Statement of Work or Schedule that references a document found on this page, you accept the terms and conditions therein with respect to the services provided under such Statement of Work or Schedule. The version of the document that exists on the date that you sign the Statement of Work or Schedule will constitute the terms applicable to your agreement with Iron Mountain.

Iron Mountain InSight® Services

Iron Mountain InSight® Services Terms and Conditions
(for: Essential Edition; Standard Edition; Enterprise Edition and LE)

Liên hệ Núi Sắt Việt Nam

paper and pen

Liên hệ chúng tôi

Điền thông tin vào biểu mẫu này và sẽ có một chuyên gia của Iron Mountain liên hệ với bạn trong vòng một ngày làm việc.
Nhận báo giá
laptop profile screen

Đăng nhập và thanh toán hóa đơn

Đăng nhập vào tài khoản của bạn hoặc tìm hiểu cách tạo một tài khoản.
Bắt đầu
customer service

Trung tâm hỗ trợ

Trung tâm Hỗ trợ Khách hàng của chúng tôi có thể giúp giải đáp các câu hỏi của bạn một cách nhanh nhất.
Nhận hỗ trợ
ringing telephone

Gọi điện cho bộ phận bán hàng

Kết nối với một trong các đại diện am hiểu nhất của chúng tôi để giải quyết nhu cầu giải pháp riêng của bạn.
(+84) 0251 3683695