XỬ LÝ RÁC THẢI ĐIỆN TỬ VÀ TÀI SẢN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN AN TOÀN

Bảo vệ các thông tin nhạy cảm của doanh nghiệp

Iron Mountain employee working on a laptop

XỬ LÝ RÁC THẢI ĐIỆN TỬ VÀ TÀI SẢN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN AN TOÀN

Bảo vệ các thông tin nhạy cảm của doanh nghiệp

  1. Trang chủ
  2. Xử Lý Rác Thải Điện Tử Và Tài Sản Công Nghệ Thông Tin An Toàn

Tránh xảy ra tình trạng thất thoát dữ liệu bằng việc đưa ra các chiến lược rõ ràng cho việc tiêu hủy, tái chế hoặc tái sử dụng một cách an toàn các thiết bị công nghệ thông tin.

Giải pháp Iron Mountain® Secure IT Asset Disposition (SITAD) giúp bạn tiêu hủy và tái chế hoặc tái sử dụng các loại thiết bị công nghệ thông tin khác nhau bằng các dịch vụ mang tính an toàn, đáng tin cậy, phù hợp với môi trường. Bằng việc sử dụng các dịch vụ hậu cần với các qui trình lưu trữ an toàn và nghiêm ngặt, dữ liệu của doanh nghiệp sẽ không có rủi ro bị thất lạc hoặc bị đánh cắp.

CÁC QUY TRÌNH XỬ LÝ TÀI SẢN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN MỘT CÁCH PHÙ HỢP CÓ THỂ GIÚP DOANH NGHIỆP:

  • Bảo vệ danh tiếng và tính toàn vẹn của thương hiệu.
  • Tiêu hủy an toàn và tái chế các phương tiện lưu trữ tại địa điểm của doanh nghiệp (onsite) hoặc ngoài địa điểm của doanh nghiệp (offsite)
  • Các tài sản đảm bảo được xử lý và tái chế theo các tiêu chuẩn được quốc tế công nhận nhằm đảm bảo tuân thủ các thông lệ tốt nhất của ngành.
  • Làm mới và tái chế máy tính xách tay, máy tính bàn cũ và các tài sản khác, nhưng vẫn duy trì kiểm soát quyền riêng tư cho thông tin của bạn và giúp ích cho trái đất.

LIÊN HỆ IRON MOUNTAIN

Bộ phận Hỗ trợ khách hàng của chúng tôi có thể giải đáp nhanh nhất những thắc mắc của bạn, hoặc vui lòng liên hệ với chúng tôi khi cần

business women

LIÊN HỆ IRON MOUNTAIN

Bộ phận Hỗ trợ khách hàng của chúng tôi có thể giải đáp nhanh nhất những thắc mắc của bạn, hoặc vui lòng liên hệ với chúng tôi khi cần