Iron Mountain Insight®

Løsningsvejledninger

Har din virksomhed både digitale og fysiske data? Iron Mountain InSight® skaber standardisering, der øger effektivitet og opnåelse af vigtig forretningsindsigt.

5. maj 20226 min.
Abstract digital tides

Forretningsudfordring, der fremmer handlingsrettet indsigt

Nutidens forretningsmiljø er af spredt karakter og kan skabe et økosystem af diverse systemer med adskillige datatyper fra forskellige datakilder, herunder fysisk (papir, bånd) og digital (applikationsgenereret, menneskeskabt) information.

Det meste information er nu digitalt, men mange fysiske optegnelser arkiveres stadig på en anden lokation, og de fleste organisationer har samtidig ofte adskillige afdelings-"siloer", der hver især bruger deres egne administrationsprocesser til optegnelser og information. Denne mangel på standardisering skaber ineffektivitet, der på negativ vis kan påvirke din virksomheds evne til at opnå vigtig forretningsindsigt fra jeres information, og samtidig øges risikoen for revisioner og sagsanlæg.

En platform for indholdstjenester til virksomheder

Iron Mountain InSight® er en platform til indholdstjenester, der giver handlingsrettet forretningsindsigt og forudsigelig analyse gennem Machine Learning (ML)-baseret klassificering af en virksomheds fysiske og digitale information. Dette giver struktur, kontekst og metadata til information for at gøre den mere anvendelig. Det deraf følgende berigede indhold kan dernæst muliggøre forbedret, automatiseret styring og arbejdsgang i hele din organisation.

Download artiklen på engelsk for at lære mere.