Een moderne supply chain vraagt om agile logistiek

Blogs en artikelen

Uw supply chain herstellen na COVID-19? Keer vooral niet terug naar het oude normaal. Lees waarom.

3 augustus 20227 min
Iron Mountain Clean Start® Financial Services | men looking through files
“Never let a good crisis go to waste.” – Winston Churchill

Zo'n beetje alles wat mis kon gaan in de wereldwijde supply chains, is de afgelopen twee jaar ook misgegaan. Van langdurig gesloten grenzen tot een containerschip dat vastliep in het Suezkanaal. Ander slecht nieuws ging over tekorten aan vrachtwagenchauffeurs, torenhoge magazijnprijzen en transportkosten die op sommige momenten bijna verviervoudigden.

Veel leiders vragen zich af wanneer alles weer normaal zal zijn, maar misschien moet normaal helemaal niet het doel zijn. In de geest van Winston Churchills quote is het nu een goed moment om onze aannames over supply chains opnieuw te onderzoeken. En om nieuwe manieren te vinden om ze niet alleen veerkrachtiger te maken, maar ook beter aanpasbaar aan veranderingen. Noem het een agile toeleveringsketen. De afgelopen twee jaar kwamen de tekortkomingen van just-in-time (JIT) aan het licht, een logistieke methode die fabrikanten, logistieke dienstverleners en detailhandelaren al 30 jaar toepasten. Het doel van JIT is om leveringen van materialen zo te timen dat ze precies aankomen op het moment dat ze nodig zijn. Dit is een prijzenswaardig doel, maar het veronderstelt wel het bestaan van betrouwbare en voorspelbare leveringsketens. Zoals de eerste maanden van de coronapandemie aantoonden, kunnen JIT-praktijken tot grote tekorten leiden wanneer de supply chains worden verstoord.

Logistieke problemen

Een schakel in de toeleveringsketen die bijzondere aandacht verdient, is de logistiek. Er zijn maar een paar logistieke bedrijven die de hele VS kunnen bedienen en het aantal met een wereldwijd bereik is nog kleiner. Het kan maanden duren om over contracten te onderhandelen terwijl logistieke bedrijven de nodige opslagruimte, vrachtwagens en chauffeurs veilig stellen. Vervolgens wordt van de klanten verwacht dat zij meerjarencontracten ondertekenen waarin zij bepaalde hoeveelheden opslagruimte reserveren, ongeacht de aard van hun activiteiten. Dat is vooral een last voor bedrijven in seizoensgebonden sectoren die soms maandenlang betalen voor lege ruimte, alleen maar zodat ze in drukke tijden hun voorraad bij de hand hebben.

Het vinden van opslagruimte is lastiger dan ooit in het licht van de laagterecordcijfers voor leegstand. Het leegstandspercentage voor grote magazijnen was in het eerste kwartaal van 2022 slechts 3,4% en ruim een derde van de gebouwen die in 2021 in aanbouw waren, was voorverhuurd, volgens CBRE Inc. Maar zelfs als bedrijven ruimte kunnen bemachtigen, kan het vanwege het tekort aan tienduizenden vrachtwagenchauffeurs alsnog onmogelijk zijn om goederen binnen te krijgen.

De pandemie veroorzaakte ook een paar systemische veranderingen in zowel het aankoopproces als de verwachtingen van de klanten. Omdat consumenten tijdens de lockdowns niet op vakantie of naar een restaurant konden, staken zij hun geld in meubels, elektronica, fitnessapparatuur, kookgerei en verbeteringen aan hun huis. Veel hiervan werd online gekocht, zoals blijkt uit de 4,9 biljoen dollar aan retail e-commerce-uitgaven in 2021. Dat cijfer zal naar verwachting in de komende vier jaar meer dan 50% groeien.

Daarnaast heeft Amazon de verwachtingen van kopers gereset door te beloven dat bijna alles binnen een dag wordt geleverd. Dit zet druk op elke andere retailer: snel moeten leveren ondanks onvoorspelbare voorraden en logistiek.

Meer dan een veerkrachtige supply chain

Door de verstoringen tijdens COVID is er veel te doen geweest over de veerkracht van supply chains. Fabrikanten en retailers beschermen zichzelf door hun aantal leveranciers te verdubbelen, dichter bij huis in te kopen en zelfs te investeren in hun eigen logistieke netwerken. Dit leidt tot hogere kosten die bijdragen aan het hoogste inflatiecijfer in de VS in 40 jaar.

Een supply chain veerkrachtiger maken zou niet het opofferen van just-in-time moeten betekenen. De focus moet niet alleen liggen op het veerkrachtiger maken van de supply chains, maar ook het agile maken ervan. Volgens Gartner is 89% van de supply chain-professionals van plan om de komende jaren te investeren in het wendbaarder maken van hun supply chains. Dat zou betekenen: zelfherstellende supply chains met logistieke netwerken die even flexibel zijn als de bedrijven die er gebruik van maken.

McKinsey definieert agile organisaties als organisaties die onzekerheid omarmen en die hun middelen flexibel en snel daar inzetten waar ze het meest nodig zijn. Starre, vaste logistieke netwerken, meerjarencontracten en lange beslissingscycli zijn de vijanden van wendbaarheid. Deze organisaties zijn het meest gebaat bij logistieke dienstverleners die de benodigde hulp rond opslag en fulfilment binnen enkele weken kunnen leveren. Inclusief locaties in binnen- en buitenland, technologische systeemintegraties en contracttermijnen van maanden in plaats van jaren.

Supply chains veerkrachtiger maken, gaat niet ver genoeg. Het doel moet niet zijn om terug te keren naar de normale situatie, maar om nieuwe flexibiliteit in te bouwen en logistieke partners aan te sporen hetzelfde te doen. Zulke sneller reagerende organisaties kunnen beter reageren op volatiliteit, hun kosten beter beheren én voldoen aan de veranderende verwachtingen van de klant. Laten we een goede crisis niet verloren laten gaan.

Elevate the power of your work

Ontvang vandaag een GRATIS consultatie!

Vrijblijvende aanbieding