RIM playing catch-up: สี่ขั้นตอนเพื่อให้การจัดเก็บเอกสารทันสมัย

บล็อกและบทความ

เหมือนกับตัวการ์ตูนที่มีตัวซวยที่คอยดึงทางไปข้างหน้าขณะที่มันวิ่ง คุณอาจรู้สึกว่าตัวเองไม่มีทางก้าวไปข้างหน้ากับบันทึกของคุณ...

15 ธันวาคม 25657 นาที
RIM playing catch-up: สี่ขั้นตอนเพื่อให้การจัดเก็บเอกสารทันสมัย

เหมือนในหนังที่ตัวการ์ตูนโดนแกล้งให้วิ่งตามถนนที่ไกลออกไปเรื่อยๆ คุณอาจจะรู้สึกว่าไม่เคยทำตามตารางเวลาจัดเก็บเอกสารได้สำเร็จเลย.

เหมือนในหนังที่ตัวการ์ตูนโดนแกล้งให้วิ่งตามถนนที่ไกลออกไปเรื่อยๆ คุณอาจจะรู้สึกว่าไม่เคยทำตามตารางเวลาจัดเก็บเอกสารได้สำเร็จเลย: ไม่ว่าคุณจะขยับให้เร็วขึ้นแค่ไหน ข้อบังคับที่มีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอันใกล้ ตลอดจนการทำตามขั้นตอนแบบแมนนวลทำให้คุณต้องไล่ตามอยู่ตลอดเวลา

แม้ตอนนั้นจะดูเหมือนการแข่งขันที่พ่ายแพ้ แต่นั่นเป็นเพียงภาพลวงตา การใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและบริการด้านกฎหมาย และการเปลี่ยนให้เป็นระบบอัตโนมัติทุกที่ที่สามารถทำได้จะทำให้คุณมีวิธีการที่ทันสมัยในการใช้นโยบายทั่วทั้งองค์กร

บริษัทส่วนใหญ่มีวิธีเพื่อให้แน่ใจว่าตารางเวลาจัดเก็บเอกสารที่เชื่อถือได้ตามกฎหมายเป็นศูนย์กลางของแผนริเริ่มการบริหารจัดการเอกสารและข้อมูล (RIM): รายงานการศึกษาของ Cohasset ปี 2557 เปิดเผยว่า ร้อยละ 92 ของผู้เชี่ยวชาญ RIM มีตารางเวลาจัดเก็บเอกสารไว้ใช้งาน

ทว่าตารางเวลาเหล่านี้กำลังจะใช้ไม่ได้: ในรายงานการศึกษาของ Cohasset ฉบับเดียวกันระบุว่า ร้อยละ 88 บอกว่าตารางเวลาของพวกเขาต้องมีการปรับปรุง

 • คุณทราบหรือไม่?
  วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดต้องมีกฎในการจัดเก็บที่ปรับให้เป็นปัจจุบันทุกๆ 12 ถึง 24 เดือน ระบบอัตโนมัติจะทำให้มีการปรับอย่างต่อเนื่อง
 • 50%

  เรื่องจริงที่น่าสนใจ: บางอุตสาหกรรมเริ่มใช้ตัวแปรตามเหตุการณ์มากถึง 50% ของกฎการจัดเก็บทั้งหมด

การจัดเก็บเอกสารมีความท้าทาย

วิธีการจัดเก็บเอกสารเต็มไปด้วยอุปสรรค (แม้จะหวังว่าคงไม่มีทั่งหล่นใส่) เหมือนกับเส้นทางของตัวการ์ตูนที่พบแต่ปัญหา ที่ประกอบด้วย:

 • ข้อมูลมากจนล้น ข้อมูลมากมายที่บริษัทของคุณทำงานด้วยในสถานที่ตั้งที่มีทั่วไปกำลังเพิ่มขึ้นทุกวัน พร้อมกับจำนวนและประเภทของแหล่งข้อมูล
 • กฎ กฎ กฎ กฎและข้อบังคับที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทำให้ข้อกำหนดมีความซับซ้อนมากขึ้น
 • ปัญหาเล็กน้อยภายใน การใช้ตารางเวลาจัดเก็บเอกสารกับระบบที่เหมาะสม—ตารางเวลาที่มีการบริหารจัดการเอกสาร—ยังคงเป็นขั้นตอนแบบแมนนวล ขั้นตอนที่มีช่องว่างและความไม่สอดคล้อง
 • ช่องว่างในการสื่อสาร การนำความเปลี่ยนแปลงมาใช้ในระบบและสอนให้เพื่อนร่วมงานรู้จักความเปลี่ยนแปลงนี้เป็นขั้นตอนแบบแมนนวลที่มีการใช้มากและไม่คล่องตัว และโดยปกติแล้วเป็นความรับผิดชอบของบุคคล ทีม หรือฝ่ายภายในบริษัท
 • การประเมินการจัดเก็บโดยรวม คือการใช้กฎและข้อบังคับจำนวนมากในแต่ละประเทศหรือที่ตั้งที่คุณทำธุรกิจ

สี่ขั้นตอนเพื่อให้การจัดเก็บทันสมัย

เมื่ออุตสาหกรรมใช้เครื่องจักร—ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตรถยนต์หรือพื้นที่ผลิตในโรงงานผลิตเบียร์ หรือแท็กซี่ส่งของ—ล้วนเป็นตัวเปลี่ยนเกมที่ส่งเสริมความก้าวหน้าของผลิตภัณฑ์ ประหยัดต้นทุน มีประสิทธิภาพ และได้ผลผลิตมากขึ้น

ดังนั้นโครงการจัดเก็บเอกสารของคุณจะได้รับประโยชน์แบบเดียวกัน (และความสบายใจเมื่อได้รู้ว่าคุณทำตามกฎระเบียบ) เมื่อปฏิบัติตามขั้นตอนสู่ความทันสมัยทั้ง 4 ข้อนี้

ขั้นที่ #1: ตรวจสอบข้อบังคับอย่างสม่ำเสมอ

เนื่องจากกฎมีการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดในการจัดเก็บก็เช่นกัน คุณต้องมีวิธีการปรับปรุงคู่มือในการจัดเก็บให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอเพื่อจะได้ทราบการเปลี่ยนแปลงตามกฎหมาย องค์กรของคุณจะได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ขั้นตอนที่ #2: นำการจัดเก็บเอกสารไปรวมกับระบบที่ส่งมา

แชร์ตารางเวลาจัดเก็บเอกสารของคุณกับระบบที่ใช้การบริหารจัดการเอกสารในโครงสร้างพื้นฐานของคอนเทนต์ของคุณด้วยวิธีที่เป็นระบบ ในการยกเลิกกระบวนการแบบแมนนวล ให้พิจารณาทางเลือกแบบคลาวด์: ใช้คลาวด์เป็นที่เก็บสำหรับตารางเวลาและคู่มือจัดเก็บเอกสาร จากนั้นแจกจ่ายไปยังระบบของคอนเทนต์ที่เหมาะสมผ่านทางอินเทอร์เฟซ API แบบเปิด

ขั้นที่ #3: แจ้งให้ทราบและติดตามการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ

การปรับปรุงข้อกำหนดการจัดเก็บเอกสารเพียงครั้งเดียวยังไม่เพียงพอ: คุณจะต้องจัดทำเป็นเอกสารและติดตามการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเพื่อคุณจะได้ทำตามสิ่งที่ผู้ตรวจสอบต้องการ ไม่เช่นนั้นคุณจะมีความเสี่ยงที่จะไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบมากขึ้นอีก ให้ระบบที่ใช้การบริหารจัดการเอกสารทุกระบบของคุณทำงานร่วมกัน: เมื่อดำเนินการเช่นนี้ คุณสามารถรับประกันได้ว่านโยบายการจัดเก็บเอกสารของคุณนำมาใช้กับข้อมูลได้อย่างสอดคล้องไม่ว่ารูปแบบหรือที่ตั้งใด

ขั้นที่ #4: ประเมินโครงการจัดเก็บเอกสารโดยรวม

คุณทราบว่าการปฏิบัติตามข้อบังคับของสหพันธรัฐและของรัฐนั้นยากเพียงใด คุณจึงเข้าใจถึงความท้าทายในการปฏิบัติตามและการรวมข้อกำหนดการจัดเก็บเอกสารระดับสากล รวมการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงและการควบคุมเวอร์ชันไว้ที่ศูนย์กลางโดยเริ่มและรักษาชุดการหารือร่วมกันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในข้อมูลทุกคน นอกจากนี้ต้องแน่ใจว่าคุณได้สร้างโครงสร้างพื้นฐาน—ทั้งด้านเทคนิคและทรัพยากรบุคคล—เพื่อรองรับการจัดเก็บเอกสารและแผนริเริ่มการบริหารจัดการเอกสารและข้อมูล

RIM และ IG: 8 ขั้นตอนสำคัญในการสร้างนโยบายที่ดี

นโยบายการบริหารจัดการข้อมูลขององค์กรสามารถรองรับทุกอย่างตั้งแต่การปรับปรุงขั้นตอนการทำงานไปจนถึงการปกป้องเอกสารข้อมูล ปฏิบัติตามขั้นตอนทั้ง 8 ข้อนี้เพื่อสร้างและบังคับใช้นโยบาย RIM และการกำกับดูแลข้อมูล

ขั้นตอนโบนัสพิเศษ: ทีมพร้อมผู้เชี่ยวชาญการจัดเก็บเอกสาร

การทำให้โปรแกรมจัดเก็บเอกสารของคุณทันสมัยอาจต้องการผู้เชี่ยวชาญและทรัพยากรภายในมากกว่าที่คุณมีอยู่ในขณะนี้ ตัวอย่างเช่น การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับล่าสุดได้เองเป็นความรับผิดชอบสำคัญ ณ เวลานี้ การร่วมทีมกับคู่ค้าที่มีความรู้เรื่องการบริหารจัดการเอกสารเป็นอย่างดีและติดตามการเปลี่ยนแปลงนโยบายในกฎหมายของสหพันธรัฐและของรัฐจะช่วยให้โครงการจัดเก็บเอกสารของคุณดำเนินไปได้อย่างปลอดภัยในแบบเชิงรุก

การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีในโครงการจัดเก็บเอกสารนี้มีผลต่อการบริหารจัดการเอกสารที่ใช้เวลายาวนานของคุณอย่างไร? ตอนนี้ยิ่งคุณก้าวเร็วแค่ไหน คุณก็ยิ่งก้าวหน้าเร็วเท่านั้น

คุณมีคำถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการเอกสารและข้อมูลหรือไม่? อ่านเรื่องราวเพิ่มเติมในศูนย์รวมความรู้ในหัวข้อนี้ หรือติดต่อทีมบริหารจัดการข้อมูลของไอออนเมาน์เทน คุณจะได้ติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์และบริการที่รอบรู้ซึ่งสามารถระบุความท้าทายที่เฉพาะเจาะจงได้