Iron Mountain Smart Sort

การจัดเก็บข้อมูลอย่างความปลอดภัย

Iron Mountain Smart Sort

จำแนก จัดระเบียบ และจัดการแฟ้มเอกสารกระดาษจำนวนมาก

ติดต่อเรา

คัดแยกเอกสารที่ปะปนกัน

แฟ้มเอกสารที่ผสมปนเปและบันทึกที่ไม่เป็นระเบียบไม่ได้ก่อให้เกิดแค่ความรำคาญเท่านั้น แต่ยังเพิ่มค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ เพิ่มความเสี่ยงในการค้นหาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และการถูกฟ้องร้อง และขัดขวางการไหลของข้อมูลที่สำคัญ

แต่จะเป็นอย่างไรถ้าคุณสามารถคัดแยกแฟ้มเอกสารที่ปะปนกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรู้ว่าต้องเก็บรักษา ทำลายเพื่อป้องกันปัญหา แปลงเป็นดิจิทัล หรือจัดหาแฟ้มเอกสารใดเพื่อการขายกิจการ เรื่องทางกฎหมาย หรือความต้องการทางธุรกิจอื่นๆ แล้วถ้าคุณสามารถทำทุกอย่างได้โดยไม่ต้องใช้คนหามากมายและวิธีซับซ้อนล่ะ

คุณทำได้ด้วย Iron Mountain Smart Sort

Smart Sort เป็นโซลูชันที่ใช้งานง่ายและราคาไม่แพงที่ช่วยให้ควบคุมรายการบันทึกข้อมูลของคุณได้ในที่สุด 

การทำงานของ Iron Mountain Smart Sort

Fonctionnement d'Iron Mountain Smart Sort

ประโยชน์ของ Iron Mountain Smart Sort

ค้นหาบันทึกข้อมูลอย่างรวดเร็วและแม่นยำ

ทำการตัดสินใจที่ป้องกันได้ว่าบันทึกข้อมูลใดที่ต้องเก็บ ทำลาย หรือแปลงเป็นดิจิทัล

ลดต้นทุนและความเสี่ยงในการจัดเก็บเอกสาร

รองรับการปรับเปลี่ยนและการปิดสำนักงาน

เร่งการแปลงข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล

นำร่องการควบรวมกิจการ การเข้าซื้อกิจการ และการขายกิจการอย่างรวดเร็ว


ติดต่อเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

Iron Mountain Smart Sort สิรุป้เรืองโซลูชััน

โรงพยาบาลจะลดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บเอกสารและเพิ่มการมองเห็นและการปฏิบัติตามกฎระเบียบได้ดีขึ้นด้วย Iron Mountain Smart Sort

Iron Mountain Smart Sort ทำให้การขายกิจการของบริษัทเป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายๆ

ผู้ให้บริการดูแลสุขภาพลดค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงของการจัดเก็บบันทึกข้อมูลด้วย Smart Sort

การแปลงข้อมูลเป็นดิจิทัล 101 สำหรับการจัดการบันทึกข้อมูลและสารสนเทศ

ทำไมต้องแปลงเป็นดิจิทัล ข้อมูลที่จัดการผิดพลาดอาจทำให้กระบวนการของคุณช้าลง ทำให้ลูกค้าของคุณผิดหวัง และลดประสิทธิภาพลง ไม่ต้องพูดถึงภาระธุรกิจของคุณด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บกระดาษในพื้นที่สำนักงานราคาระดับพรีเมียม กำหนดการเก็บรักษาบันทึกของคุณและการลงทุนในที่เก็บข้อมูลนอกสถานที่ที่ปลอดภัยรวมกับการแปลงเป็นดิจิทัลอัจฉริยะจะช่วยให้คุณเข้าถึงข้อมูลที่คุณต้องการเมื่อคุณต้องการ เรียนรู้เพิ่มเติม.

เรียนรู้ว่า Smart Sort สามารถช่วยธุรกิจของคุณได้อย่างไรบ้างmountain ranges

โรงพยาบาลจะลดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บเอกสารและเพิ่มการมองเห็นและการปฏิบัติตามกฎระเบียบได้ดีขึ้นด้วย Iron Mountain Smart Sort

เรียนรู้วิธีที่ศูนย์การแพทย์ที่สำคัญของสหรัฐอเมริกาเพิ่มพื้นที่ว่างในการดูแลผู้ป่วยด้วยการย้ายเอกสารกระดาษไปเก็บไว้นอกสถานที่ เขาใช้ประโยชน์จาก Iron Mountain Smart Sort เพื่อจำแนก จัดระเบียบใหม่ และคัดแยกแฟ้มเอกสารก่อนที่จะย้าย ส่งผลให้สามารถมองเห็นทั่วทั้งคลังข้อมูลได้ดีขึ้นและประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บได้มากกว่า 1 ล้านดอลลาร์

ติดต่อเรา

ผู้ให้บริการดูแลสุขภาพใช้ Smart Sort เพื่อลดต้นทุน/ความเสี่ยงในการจัดเก็บเอกสาร

เรียนรู้วิธีที่ผู้ให้บริการดูแลสุขภาพเอกชนรายใหญ่ใช้โซลูชัน Smart Sort ของ Iron Mountain ในการจำแนกและจัดระเบียบคลังข้อมูลเอกสารทั้งหมดใหม่ โดยสร้างกระบวนการทำลายบันทึกข้อมูลปัจจุบันและในอนาคตทั้งหมดที่สามารถป้องกันได้ ผลลัพธ์ที่ได้คือมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบมากขึ้น ความถูกต้องของคลังข้อมูลมากขึ้น ความเสี่ยงลดลง และค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บที่ลดลง 40–50%

ติดต่อเรา

Iron Mountain Smart Sort ทำให้การขายกิจการของบริษัทเป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายๆ

เรียนรู้วิธีที่บริษัทประกันภัยรายใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการขายกิจการครั้งสำคัญอาศัย Iron Mountain Smart Sort เพื่อกำหนดอย่างรวดเร็วว่าบันทึกทางธุรกิจใดที่ควรเก็บและบันทึกทางธุรกิจใดที่ควรส่งมอบให้กับผู้ซื้อ เมื่อใช้ Smart Sort โครงการจะเสร็จสมบูรณ์โดยใช้เวลาและค่าใช้จ่ายน้อยลงกว่าที่เป็นไปได้เมื่อใช้ทรัพยากรภายในองค์กร

ติดต่อเรา

คำถามที่พบบ่อย

Smart Sort ใช้จัดเก็บเอกสารที่ Iron Mountain เท่านั้นหรือไม่
เราสามารถดำเนินโครงการ Smart Sort ได้ที่สถานที่ให้บริการของคุณหรือของเรา
จะเกิดอะไรขึ้นหากฉันมีเอกสารที่จัดเก็บไว้หลายแห่งหรือกับผู้ค้าหลายราย
เราจะรวมคลังข้อมูลไว้ที่สถานที่ให้บริการของ Iron Mountain จากนั้นดำเนินโครงการ Smart Sort เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ เราจะจัดเก็บเฉพาะเอกสารที่จำเป็นต้องเก็บรักษาเท่านั้น กระบวนการ Smart Sort จะระบุแฟ้มเอกสารที่ตรงตามข้อกำหนดการจัดเก็บเอกสารและสามารถทำลายเพื่อป้องกันปัญหาได้ ด้วยคลังข้อมูลที่สะอาดแล้ว คุณสามารถลดค่าใช้จ่ายโดยจ่ายเงินเพื่อจัดเก็บเฉพาะแฟ้มเอกสารที่จำเป็นต้องเก็บรักษาไว้ตามข้อกำหนดในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
การเริ่มต้นกระบวนการ Smart Sort ต้องใช้อะไรบ้าง
เราต้องการข้อมูลจากแอปพลิเคชันทางธุรกิจหลักของคุณ (แม่แบบดัชนีผู้ป่วย ระบบการจัดการนโยบายหรือสินเชื่อ ระบบการจัดการแฟ้มคนไข้ ฯลฯ) และตารางเวลาจัดเก็บเอกสารที่เป็นปัจจุบัน
Smart Sort รองรับนโยบายการจัดเก็บเอกสารและประเภทบันทึกข้อมูลหลายรายการหรือไม่
ใช่ แต่ละโครงการจะได้รับการปรับแต่งตามนโยบายการจัดเก็บเอกสารและข้อกำหนดเฉพาะของคุณ
ประเภทบันทึกข้อมูลใดที่แนะนำและไม่แนะนำสำหรับโครงการ Smart Sort
  • คุณจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากโครงการ Smart Sort ที่มีบันทึกทางธุรกิจหลัก ซึ่งมีกฎการจัดเก็บเกี่ยวกับวันที่เกิดเหตุการณ์ (สินเชื่อ นโยบาย การอ้างสิทธิ์ เวชระเบียน แฟ้มคนไข้ บันทึกข้อมูลของแผนก HR ฯลฯ).
  • บันทึกข้อมูลที่ไม่แนะนำคือ บันทึกข้อมูลของบริษัท/ทางธุรกิจ (ทะเบียนค่าแรง ใบแจ้งหนี้ ฯลฯ).
ฉันจำเป็นต้องใช้ Smart Sort กับคลังข้อมูลทั้งหมดของฉันหรือไม่ หรือฉันสามารถดำเนินการแบบเป็นขั้นตอนได้
คุณเลือกวิธีดำเนินการได้ จากนั้นโครงการจะได้รับการปรับแต่งตามข้อกำหนด วัตถุประสงค์ และงบประมาณของคุณ
ฉันต้องการกระบวนการทำลายเอกสารที่สามารถป้องกันได้ Smart Sort ช่วยได้อย่างไร
  • กระบวนการ Smart Sort ใช้ประโยชน์จากตารางเวลาและกฎการจัดเก็บของคุณ เพื่อสร้างวิธีการที่เป็นมาตรฐานสำหรับการตรวจสอบและประมวลผลแฟ้มเอกสาร การอิงตามกฎเกณฑ์นี้ทำให้เรามีกระบวนการที่สอดคล้องและสามารถป้องกันได้
  • ในช่วงสิ้นสุดกระบวนการ Smart Sort เราจะจัดทำรายงานที่ให้คุณมองเห็นแฟ้มเอกสารและการจัดการที่สอดคล้องกันสำหรับแต่ละแฟ้มเอกสาร รายงานนี้ช่วยให้คุณสามารถป้องกันการดำเนินการในแต่ละแฟ้มเอกสาร
  • หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านหัวข้อ SMART SORT มอบเส้นทางสู่การจัดการที่สามารถป้องกันได้
Bogozd ki, ami összekeveredett

เราทำให้การเริ่มต้นเป็นเรื่องง่าย

ท่านสามารถส่งแบบฟอร์มยืนยันการยอมให้ไอออนเมาน์เทนดำเนินการใดๆกับข้อมูลของข้าพเจ้าในรูปแบบที่เป็นไปตาม นโยบายความเป็นส่วนตัว ของไอออนเมาน์เทนและสามารถแจ้งหยุดเงื่อนไขนี้ได้ทุกเมื่อ

ติดต่อเรา

paper and pen

ติดต่อเรา

กรอกแบบฟอร์มนี้แล้วผู้เชี่ยวชาญของ Iron Mountain จะติดต่อคุณภายในหนึ่งวันทำการ
ได้รับใบเสนอราคา
laptop profile screen

เข้าสู่ระบบและชำระเงิน

เข้าสู่ระบบบัญชีของคุณหรือเรียนรู้วิธีสร้างบัญชี
เริ่ม
customer service

ศูนย์สนับสนุน

ศูนย์สนับสนุนลูกค้าของเราสามารถช่วยให้คุณได้รับคำตอบที่รวดเร็วที่สุดสำหรับคำถามของคุณ
ได้รับการสนับสนุน
ringing telephone

โทรขาย

เชื่อมต่อกับตัวแทนที่มีความรู้ของเราเพื่อตอบความต้องการโซลูชันเฉพาะของคุณ
+662 407 3333