Smart Sort มีเส้นทางสู่การจัดการที่สามารถป้องกันได้

กระดาษสีขาว

คัดแยกบันทึกข้อมูลด้วยวิธีที่ไม่เพียงช่วยให้การทำลายเอกสารสามารถป้องกันได้แต่ยังทำให้คุณค้นหาเอกสารและสิ่งที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นทุกเมื่อที่ต้องการ

5 สิงหาคม 256512 นาที
Smart Sort มีเส้นทางสู่การจัดการที่สามารถป้องกันได้

เปลี่ยนความรกให้เป็นระเบียบ ทำตามกฎและลดค่าใช้จ่าย

Smart Sort มีเส้นทางสู่การจัดการที่สามารถป้องกันได้


คัดแยกบันทึกข้อมูลด้วยวิธีที่ไม่เพียงช่วยให้การทำลายเอกสารสามารถป้องกันได้แต่ยังทำให้คุณค้นหาเอกสารและสิ่งที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นทุกเมื่อที่ต้องการ

เหตุใดการจัดการที่ป้องกันได้จึงทำได้ยาก

ค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บรักษาข้อมูลที่เกินระยะเวลาของข้อกำหนดในการจัดเก็บมีสูง คุณต้องทำลายเอกสารกระดาษเมื่อครบกำหนดในการจัดเก็บแต่ทว่าการดำเนินการดังกล่าวไม่ได้ง่ายอย่างที่พูด

คลังข้อมูลเอกสารส่วนใหญ่จะเก็บโดยแยกตามเลขที่กรมธรรม์ เลขที่ผู้ป่วย หรือเลขที่เงินกู้ — หรือตัวระบุอื่นที่ไม่ซ้ำกัน — แต่ละประเภทจะมีวันที่มีสิทธิ์ทำลายไม่เหมือนกัน Tซึ่งหมายความว่าคุณเก็บเอกสารกระดาษหลายหมื่นรายการเพียงเพราะยังไม่มีวิธีการที่คุ้มค่าในการจัดระเบียบแฟ้มเอกสารที่ปะปนกันใหม่เพื่อให้คุณตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการได้อย่างมั่นใจ ผลที่ได้คือ บันทึกข้อมูลของคุณยังวางอยู่ในห้องหรือบนชั้นวางต่อไป

จนปัจจุบัน

ด้วย Iron Mountain Smart Sort คุณสามารถทำให้การทำลายเอกสารกระดาษเร็วขึ้น และโครงการบริหารจัดการเอกสารเป็นไปตามข้อกำหนด มีประสิทธิภาพ และป้องกันได้มากขึ้น

ทีมบริหารจัดการบันทึกข้อมูลที่ได้รับการฝึกฝนของเราจะใช้ข้อมูลที่ได้รับจากฐานข้อมูลและตารางการจัดเก็บบันทึกข้อมูลขององค์กรเพื่อสำรวจคลังข้อมูลเอกสารและระบุสิทธิ์ในการทำลายแฟ้มเอกสาร จากนั้นเราจะจัดระเบียบบันทึกข้อมูลของคุณใหม่ตามปีที่มีสิทธิ์ทำลายเพื่อให้คุณทำลายข้อมูลตามนโยบายได้อย่างมั่นใจ

Elevate the power of your work

รับคำปรึกษาฟรีวันนี้!

เริ่ม

อะไรที่ทำให้ Smart Sort ป้องกันได้

ในการตอบคำถามนี้ มาเริ่มกันที่สรุปขั้นตอน Smart Sort

  • คุณแชร์ตารางจัดเก็บบันทึกข้อมูลและฐานข้อมูลขององค์กรกับ Iron Mountain จากข้อมูลเหล่านี้การดำเนินการทั้งหมดจะได้รับการป้องกันจากนโยบายที่เป็นทางการ
  • ตามกระบวนการที่เป็นไปตามกฎระเบียบ เราจะกู้คืนคลังบันทึกข้อมูลของคุณที่เก็บอยู่ในกล่องหรือบนชั้นวางแบบเปิด เราจะบันทึก ID แฟ้มเอกสารที่ไม่ซ้ำกันของบันทึกข้อมูลแต่ละรายการโดยใช้แอป Iron Mountain แบบเนทีฟบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ผ่านการสแกนบาร์โค้ดหรือการป้อน ID แฟ้มเอกสารด้วยตนเอง 
  • ข้อมูลที่บันทึกไว้จะจับคู่กับรายชื่อของแฟ้มเอกสารในฐานข้อมูล รวมทั้งวันที่มีสิทธิ์ทำลายเอกสารจากตารางการจัดเก็บบันทึกข้อมูลของคุณ 
  • เราจะแยกบันทึกข้อมูลทั้งหมดและทำการทำลายที่สามารถป้องกันได้ตามข้อกำหนดการจัดเก็บเอกสาร 
  • สำหรับบันทึกข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อกำหนดการจัดเก็บ เราจะจัดระเบียบบันทึกข้อมูลเหล่านี้ตามวันที่ทำลายเดียวกันและนำไปเก็บในกล่องหรือชั้นวางที่มีบันทึกข้อมูลซึ่งมีปีที่มีสิทธิ์ทำลายเหมือนกัน 
  • บันทึกที่มีความจำเป็นสูงในการกู้คืนสามารถสแกนและนำส่งแบบดิจิทัล 

ด้วยการรวมตารางการจัดเก็บบันทึกข้อมูลและฐานข้อมูลขององค์กรกับประสิทธิภาพของเทคโนโลยี Iron Mountain Smart Sort จัดบันทึกข้อมูลของคุณให้เป็นระเบียบโดยระบุวันที่มีสิทธิ์ทำลายในปัจจุบันหรือในอนาคต โซลูชันนี้มีกระบวนการที่สอดคล้อง เป็นระบบ และมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดระเบียบบันทึกข้อมูลของคุณ

ตอนนี้คุณมีขั้นตอนที่ทำซ้ำได้ เป็นไปตามกฎ และใช้เทคโนโลยีที่จะลบมุมมองส่วนบุคคลออกจากการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดเก็บบันทึกข้อมูล รายการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันใดๆ ในตารางการจัดเก็บและฐานข้อมูลของบันทึกข้อมูลรวมถึงแฟ้มเอกสารพร้อมวันที่เกิดเหตุการณ์ซึ่งควบคุมการจัดเก็บที่ท้าทายหรือยากต่อการคาดการณ์จะรวมอยู่เพื่อดำเนินการต่อไป เนื่องจาก Smart Sort ใช้การรวมการปรับปรุงเหล่านี้เข้ากับกระบวนการ ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันที่สุดของคุณจะถูกนำมาใช้เพื่อระบุสิทธิ์ในการทำลายทุกครั้ง 

Smart Sort เหมาะสมกับองค์กรของเราหรือไม่

คุณคิดว่ายากหรือไม่ที่จะ:
จัดการกับแฟ้มเอกสารที่ต้องจัดเก็บตามวันที่เกิดเหตุการณ์

จัดการกับแฟ้มเอกสารที่ต้องจัดเก็บตามวันที่เกิดเหตุการณ์

ค้นหาแฟ้มเอกสารเมื่อต้องการใช้

ค้นหาแฟ้มเอกสารเมื่อต้องการใช้

ระบุว่าแฟ้มเอกสารใดมีสิทธิ์ทำลาย

ระบุว่าแฟ้มเอกสารใดมีสิทธิ์ทำลาย

ควบคุมค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดเก็บแฟ้มเอกสารเกินระยะเวลา

ควบคุมค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดเก็บแฟ้มเอกสารเกินระยะเวลา

จัดการบันทึกข้อมูลที่ตกทอดมาจาก M&A

จัดการบันทึกข้อมูลที่ตกทอดมาจาก M&A

ทำลายเอกสารที่คุณไม่ต้องการเมื่อมีการย้ายสถานที่หรือปิดกิจการ

ทำลายเอกสารที่คุณไม่ต้องการเมื่อมีการย้ายสถานที่หรือปิดกิจการ

ดำเนินการนี้ด้วยตัวคุณเองเพราะมีค่าใช้จ่ายสูงและทรัพยากรมีจำกัด

ดำเนินการนี้ด้วยตัวคุณเองเพราะมีค่าใช้จ่ายสูงและทรัพยากรมีจำกัด

พัฒนาโซลูชันที่คุ้มค่าและสามารถป้องกันได้เพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างถาวร

พัฒนาโซลูชันที่คุ้มค่าและสามารถป้องกันได้เพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างถาวร

สอบถามใบเสนอราคา