Smart Sort: ตัวอย่างการใช้งานจริงของผู้ให้บริการทางการเงิน

เรื่องราวความสำเร็จของลูกค้า

บริษัทขนาดใหญ่ที่ให้บริการทางการเงินกำลังหาวิธีลดต้นทุนและความเสี่ยงด้วยการทำลายเอกสารที่มีสิทธิ์ทำลายได้

16 พฤศจิกายน 25658 นาที
Smart Sort ช่วยทำลายเอกสารของผู้ให้บริการทางการเงิน

ความท้าทาย

บริษัทขนาดใหญ่ที่ให้บริการทางการเงินกำลังหาวิธีลดต้นทุนและความเสี่ยงด้วยการทำลายเอกสารที่มีสิทธิ์ทำลายได้บริษัทมีแฟ้มเอกสารทั้งที่ใช้งานและไม่ได้ใช้งานเก็บไว้ที่ Iron Mountain มากกว่า 10 ล้านแฟ้มบนชั้นวางแบบเปิด และต้องการวิธีที่ดีกว่านี้ในการจัดการกับเอกสารที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องการจัดการกับโครงการนี้ด้วยตนเองต้องใช้ทรัพยากรจำนวนมากและมีข้อจำกัดเรื่องค่าใช้จ่าย บริษัทจึงขอให้ Iron Mountain ช่วย
Icon
Icon

วิธีแก้ปัญหา

ผู้เชี่ย่วชาญของ Iron Mountain ตรวจสอบและคัดแยกแฟ้ม้ทั้งหมดตามปีที่่มีสิทธิ์ทําลายและใส่่ไว้ในกล่่องด้วยการใช้ป้ระโยชน์จากโซลูชัน Smart Sort เมื่่อใช้ Smart Sort บริษัทสามารถใช้สื่้อในการจัดเก็บที่่มีราคาถูกลงและจัดเก็บได้มากขึ้นโดยทําําลายแฟ้ม้ที่่ตรงตามข้อกําําหนดในการจัดเก็บ
 

ผลลัพธ์

  • การคัดแยกแฟ้มจำนวนหลายล้านแฟ้มมีข้อจำกัดด้านค่าใช้จ่ายแต่วิธีการที่ใช้เทคโนโลยีของ Smart Sort ช่วยให้คุ้มค่าในการดำเนินการ
  • แฟ้มทั้งหมดมีการระบุ คัดแยก และบรรจุใส่กล่องตามปีที่มีสิทธิ์ทำลาย
  • แฟ้มกว่า 3 ล้านแฟ้มถูกทำลายอย่างปลอดภัยและป้องกันได้
  • ลดต้นทุนในการเก็บเอกสารได้ 33%
  • สร้างกระบวนการทำลายเอกสารที่ป้องกันได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Smart Sort ช่วยให้คุณ

ระบุสิทธิ์ในการทำลายเอกสารได้ง่าย

Iron Mountain ใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มาจากฐานข้อมูลและตารางการจัดเก็บเอกสารที่มีอยู่ของคุณเพื่อประเมินสิทธิ์ในการทำลายเอกสาร

ทำลายเอกสารในกล่องได้

เอกสารจะได้รับการคัดแยกตามปีที่มีสิทธิ์ทำลายเพื่อให้การจัดเก็บและทำลายเอกสารทำได้ง่ายและต่อเนื่อง

ลดต้นทุนและความเสี่ยงของโครงการ

เริ่มการทำลายเอกสารที่มีสิทธิ์ทำลายได้ในทันทีเพื่อลดต้นทุนในการจัดเก็บและลดการเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย การตรวจสอบและความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด

เพิ่มความเร็วในการค้นหา

เมื่อจบโครงการ Smart Sort แล้ว คุณจะมีรายชื่อแฟ้มที่เป็นปัจจุบันซึ่งช่วยให้จัดการเอกสารได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพ

การเก็บเอกสารไว้นานเกินความจำเป็นมีแต่จะเพิ่มค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงตลอดการจัดเก็บหยุดการใช้งบประมาณและทรัพยากรอันมีค่าอย่างสิ้นเปลืองเพื่อชะลอสิ่งที่ไม่สามารถลีกเลี่ยงได้เปลี่ยนความไร้ระเบียบให้เป็นการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้วยวิธีการที่คุ้มค่านี้ซึ่งจะช่วยให้คุณได้จัดระเบียบเพื่อความมีประสิทธิภาพ ทำลายข้อมูลที่มีสิทธิ์ทำลายได้ทันที และขจัดต้นทุนและความเสี่ยงที่ไม่จำเป็นจากโครงการจัดการเอกสารได้ในที่สุด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ดูแลลูกค้า Iron Mountainของคุณโดยตรง หรือกรอกแบบฟอร์มนี้เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมโปรดระบุคำว่า “Smart Sort” ในส่วนความคิดเห็นด้วย

Elevate the power of your work

รับคำปรึกษาฟรีวันนี้!

เริ่ม